Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6: Stand up

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị kim chi
Ngày gửi: 18h:34' 06-11-2020
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 467
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS
PHO KHANH PRIMARY SCHOOL
Teacher: Nguyen Thi Kim Chi
Warm up
1. Hello,Mai.

2. How old are you?

3. What’s your name?

4. Who’s that?
A. My name’s Linda.

B. I’m eight years old.

C. It’s Tony.

D. Hi, Phong.
A
B
Unit 6: Stand up!
Lesson 1
Vocabulary:
- Stand up
: đứng lên
- Sit down
: ngồi xuống
- Open your book
: mở sách ra
- Come here
: đến đây
- be quiet = don’t talk
: trật tự, im lặng
- Close your book
: đóng sách lại
1. Look, listen and repeat.
2. Point, say and do the actions.
Stand up!
Come here!
Don`t talk!
Open your book!
Close your book!
3. Let`s talk.
3. Let`s talk.
4. Listen and tick.5. Look and write.
1. _____ your book, please!
Open
5. Look and write.
2. Be _____ , please!
quiet
5. Look and write.
3. _____ your book, please!
Close
5. Look and write.
4. ___ down, please!
Sit
5. Look and write.
5. ______ here, please!
Come
5. Look and write.
6. ______ up, please!
Stand
6. Let`s play.
Simon says...
Simon says, ``Stand up!``
Be quiet,please!/
Don’t talk, please!
1
2
3
4
Sit down, please!
4
3
2
1
Close your book, please!
4
3
2
1
Come here, please!
4
3
2
1
Stand up, please!
1
2
3
4
Open your book, please!
1
2
3
4

Who`s a millionaire?
Let`s play

Open your book!
Reorder the words to make the sentence.
Your/ book! / open

A. o
B. e
C. a.
D. u.
C. a
SsSt_ nd

A. you.
B. down
C. up
D. nice
B. down
Sit……….

A. open
B. yours
C. your.
D. are
A. open
………...your book!

A. say
B. talk
C. look.
D. repeat.
B. Talk.
Don’t……….

L
F
You are a millionaire.
Goodbye !
 
Gửi ý kiến