Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Tiếng Anh 3 > Tiếng Anh 3 (Chính thức) >


Unit 1: Hello (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2: What is your name? (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3: This is Tony (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4: How old are you? (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5: Are they your friends? (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6: Stand up (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7: That is my school (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8: This is my pen (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9: What colour is it? (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10: What do you do at break time? (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11: This is my family (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12: This is my house (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13: Where is my book? (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14: Are there any posters in the room? (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15: Do you have any toys? (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16: Do you have any pets? (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 17: What toys do you like? (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 18: What are you doing? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 19: They are in the park (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 20: Where is Sa Pa? (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4 (1 bài)
 • Slide0

 • Short story. Cat and Mouse 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Short story. Cat and Mouse 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Short story. Cat and Mouse 3 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Short story. Cat and Mouse 4 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0