Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Người gửi: Trần Thị Thu Sương
Ngày gửi: 16h:46' 04-12-2021
Dung lượng: 20.8 MB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
Tại sao hoa cẩm tú cầu lại có màu sắc khác nhau ?
Tiết 7:BÀI 4
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC – pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
NỘI DUNG
H2O
H+
+ OH-
1)Nước là chất điện ly rất yếu:
----> Nước nguyên chất: 555 triệu phân tử nước chỉ có 1 phân tử phân ly ra ion.
10-7 M
10-7 M
Ở nhiệt độ 25oC, trong nước và các dung dịch loãng thì tích số nồng độ ion H+ và OH- là một hằng số, gọi là tích số ion của nước:
 
KH2O phụ thuộc vào nhiệt độ (mỗi nhiệt độ sẽ có KH2O khác nhau)
 
– Môi trường trung tính:
[H+] = [OH-] = 10-7 (M)
– Môi trường axit:
[H+] > 10-7 (M)
– Môi trường bazơ:
[H+] < 10-7 (M)
pH được dùng để đánh giá độ axit, hay độ kiềm của dung dịch, thay cho [H+].
-Dung dịch axit:
– Dung dịch bazơ:
Vd:[H+]=10-4 M
=> pH = -lg 10-4 = 4
Vd: [OH-]= 10-3 M
=> pOH = -lg 10-3 = 3
=> pH = 14 - 3 = 11
– Môi trường trung tính:
– Môi trường axit:
– Môi trường bazơ:
[H+] < 10-7 (M)
pH = 7
pH < 7
pH > 7
[H+] = 10-7 (M)
[H+] > 10-7 (M)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Thang pH
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ
1. Khái niệm về pH
Khái niệm này được S.P.L. Sørensen (và Linderström-Lang) đưa ra vào năm 1909 và có nghĩa là "pondus hydrogeni" ("độ hoạt động của hiđrô") trong tiếng Latinh.Tuy nhiên, các nguồn khác thì cho rằng tên gọi này xuất phát từ thuật ngữ tiếng Pháp "pouvoir hydrogène”.
- Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.
VD: quỳ và phenolphtalein
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ
4. Chất chỉ thị axit – bazơ
Quỳ tím
Phenolphtalein
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ
4. Chất chỉ thị axit – bazơ
- Trộn lẫn một số chất chỉ thị có màu biến đổi kế tiếp nhau theo giá trị pH, ta được chất chỉ thị vạn năng
- Có thể dùng máy đo pH để xác định tương đối chính xác giá trị pH
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
MÁY ĐO pH
a) Quỳ tím:
-Hóa đỏ: pH ≤ 6
-Hóa xanh: pH ≥ 8
b) dd phenolphtalein
-Không màu: pH < 8,3
-Hóa hồng: pH ≥ 8,3
pH có vai trò quan trọng
Chăn nuôi
Sức khỏe
Thủy sản
pH < 5 (MT axit)
MT trung tính
MT kiềm
SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH
CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ
Môi trường kiềm
Môi trường Axit
Câu 1. Dung dịch nào có pH < 7?
A. HCl. B. Na2SO4. C. KCl. D. Ca(OH)2.
Câu 2. Cho các dd NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol. Dung dịch có pH nhỏ nhất là
A. HCl. B. CH3COOH.
C. NaCl. D. H2SO4.
Câu 3. Dãy sắp xếp đúng các dung dịch loãng có nồng độ mol/l bằng nhau theo thứ tự pH tăng dần là:
A. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.
B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO3.
C. H2SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.
D. HF, KHSO4, H2SO4, Na2CO3.
Câu 4. Cho các dd NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol. Dung dịch có pH lớn nhất là
A. NaOH.
B. Ba(OH)2.
C. NH3.
D. NaCl.
Câu 5. Cho dung dịch các chất: NH4Cl, Na2CO3, AgNO3, CH3COONa. Số dung dịch có pH > 7 là
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Phiếu học tập 1
Một dung dịch có pH=5,00 đánh giá nào ghi dưới đây là đúng?

A. [H+] =2,0.10-5 M
B. [H+] =5,0.10-4 M
C. [H+] =1,0.10-5M
D. [H+] =2,0.10-4M
01
02
03
04
05
06
07
08
13
30
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Phiếu học tập 2
Một dung dịch có [OH-]= 4,2.10-3 M ,đánh giá nào ghi dưới đây là đúng?
A. pH=3,00
B. pH=4,00
C. pH<3,00
D. pH>4,00
01
02
03
04
05
06
07
08
13
30
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 2: pH của dung dịch càng nhỏ hơn 7 thì độ ... càng tăng ?
Đáp án: Độ axit cng tăng .Do pH càng nhỏ hơn 7 thì [H+] càng l?n
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu3: khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch NaHSO4 thì giấy quỳ tím chuyển sang màu gì?
Đáp án: Màu đỏ,vì dung dịch NaHSO4 có môi trường axit do:
NaHSO4? Na+ + H+ + SO42-
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 4: Nếu dung dịch có pH=4 thì tích số ion [H+].[OH-] trong dung dịch đó sẽ là?
Đáp án:
Tích số ion [H+].[OH-]= 10-14, vì trong các dung dịch loãng (axit, bazơ hay trung tính ) thì tích số ion [H+].[OH-]=10-14 không đổi
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 5: Nước mưa có pH< 5 thì gọi là mưa .....gì ?
Đáp án: mưa axit, vì nước mưa có pH< 5 là nước mưa có môi trường axit.
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 6: Khi dung dich có pH =0 thì [H+] trong dung dịch bằng mấy?
Đáp án: pH=0 ? [H+]=100 M =1M
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 7: Các loại bột giăc như: Omo, Viso, Type,.khi tan trong nước đều có môi trường gì? pH lớn hơn 7,nhỏ hơn 7 hay bằng 7 ?
Đáp án: môi trường bazơ, pH>7, vì chúng đươc điều chế từ xút (NaOH)
NỘI DUNG CÂU HỎI
Đáp án: Phản ứng được vì dung dịch có pH=12 là dung dịch bazơ nên phản ứng được với dung dịch axit.
Câu 8:Dung dịch có pH =12 có thể tác dụng được với dung dịch HCl 0,001M được không?
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 9: Khi bạn để dơ quần áo lâu ngày có mùi chua vậy khi đó khắp người bạn sẽ có môi trường gì?
pH như thế nào?
Đáp án: Môi trường axit, pH< 7 vì mùi chua là axit sinh ra !
 
Gửi ý kiến