Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 11 >


Bài 1. Sự điện li (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Axit, bazơ và muối (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Nitơ (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Amoniac và muối amoni (182 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat (162 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Photpho (154 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phân bón hoá học (214 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cacbon (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hợp chất của cacbon (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Công nghiệp silicat (122 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Ankan (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Xicloankan (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Anken (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Ankađien (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Ankin (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Ancol (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Phenol (132 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Anđehit - Xeton (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Axit cacboxylic (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (329 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail