Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:45' 09-03-2016
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 6A4
Bài 24:
SỰ NÓNG CHẢY VÀ
SỰ ĐÔNG ĐẶC
VẬT LÝ 6
KIỂM TRA BÀI CŨ:


Bài tập: Hãy chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là ……………
b) Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng ……………
của các chất.
c) Để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi phải dùng
………………….
nhiệt kế
nhiệt kế thuỷ ngân
dãn nở vì nhiệt
Tượng đồng
Huyền Thiên Trấn Vũ
Làng Ngũ Xá ở Hà Nội, nổi tiếng việc đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội.
Để đúc được tượng đồng này người ta phải làm như thế nào?
BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. SỰ NÓNG CHẢY:
2. Phân tích kết quả thí nghiệm:
1. Thí nghiệm:
Dụng cụ thí nghiệm:
2. Phân tích kết quả thí nghiệm:
Trong cỏc thớ nghi?m, ngu?i ta nghiờn c?u s? núng ch?y b?ng thớ nghi?m hỡnh 24.1
-Dựng dốn c?n dun nu?c v theo dừi nhi?t d? c?a bang phi?n.Khi nhi?t d? bang phi?n lờn t?i 60 C thỡ c? sau 1 phỳt l?i ghi nhi?t d? v nh?n xột v? th? (r?n hay l?ng c?a bang phi?n vo b?ng theo dừi.Ghi l?i t?i khi nhi?t d? c?a bang phi?n lờn t?i 86 C ta du?c
b?ng 24.1.
800C
1000C
600C
Chỳ ý bang phi?n dang ? th? gỡ?
860C
Thớ nghi?m mụ ph?ng
Kết quả thí nghiệm: Bảng 24.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
86
C1: - Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
- Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 5 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
Trả lời C1:
Khi được đun nóng nhiệt độ của băng phiến tăng dần
- Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
Rắn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn và lỏng
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
86
C2: - Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?
- Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?
Trả lời C2: - Tới 80 0C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy.
- Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng
C3: Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?
- Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang
Trả lời C3:
Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang.
Rắn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
60
63
66
69
72
75
77
79
80
81
82
84
Rắn và lỏng
Thời gian (phút)
Nhiệt độ (0C)
86
C4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
- Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?
Trả lời C4: Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tiếp tục tăng.
- Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
Rắn
Lỏng
C5: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Băng phiến nóng chảy ở …....., nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ........................
800C
không thay đổi
700C, 800C, 900C
- thay đổi, không thay đổi
Bảng nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất
Đọc và cho biết:
Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào?
BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I. SỰ NÓNG CHẢY
2. Phân tích kết quả thí nghiệm:
1. Thí nghiệm:
3. Rút ra kết luận
* Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là ………………...
* Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là ……………………
* Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của chất ……………
sự nóng chảy
nhiệt độ nóng chảy.
không thay đổi.
Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
-V? nh h?c theo sỏch giỏo khoa
- Lm bi t?p trong bi 24 SBT.
- Xem bi 25 " S? núng ch?y v dụng d?c (tt)
- Chu?n b? gi?y k? ụ vuụng d? v? du?ng bi?u di?n
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
Cám ơn quý thầy cô đã tham giam bài học của thầy trò lớp 6a4
 
Gửi ý kiến