Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:40' 21-10-2021
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
V?T Lí 9
TIẾT 8 - Bài 7
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ
VÀO CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN

Chủ đề
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO
CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 10Ω, R2 = 15Ω và R3 = 25Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAC = 60V.
a. Tính cường độ dòng điện trong mạch.
b. Tìm hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở
Tóm tắt:
R1 nt R2 nt R3
R1 = 10Ω
R2 = 15Ω
R3 = 25Ω
UAC = 60V
a. IAC = ?
b. U1 = ?V
U2 = ?V
U3= ?V
Bài giải
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Vì R1 nt R2 nt R3
Rtđ = R1+R2+ R3 = 10 +15 +25 = 50 Ω
Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở :
U1 = I1.R1 = 1,2.10 =12 (V)
U2 = I2 . R2 = 1,2.15 = 18 (V)
U3 = I3.R3 =1,2. 25 = 30 (V)
Vì R1nt R2nt R3
nên I = I1 = I2 = I3 = 1,2A
Do đó:
Tiết 7- Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
1. Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 (SGK) có những điểm nào khác nhau?
Chiều dài
Tiết diện
Vật liệu
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Vật liệu làm dây
Tiết diện S
Chiều dài
2. Làm thế nào để xác định điện trở phụ thuộc như thế nào vào mỗi yếu tố đó?.
Cùng tiết diện S
Cùng vật liệu làm dây
l1
l2
Trả lời: Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì thay đổi chiều dài còn tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).
Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào tiết diện dây thì thay đổi tiết diện, còn chiều dài dây và vật liệu làm dây dẫn phải giữ nguyên.
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:
Đo điện trở của dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l nhưng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ điện trở và chiều dài dây dẫn.
1. Dự kiến cách làm:
C1: Một dây dẫn dài l có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu? Tương tự như thế một dây dẫn có chiều dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?
Trả lời: - Dây dẫn dài l thì có điện trở R1 = R
- Dây dẫn dài 2l có điện trở R2 = R + R = 2R,
- dây dẫn dài 3l có điện trở R3 = R + R + R = 3R.
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1. Dự kiến cách làm:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Dây constantan ф = 0,1mm dài 12 vòng
Dây constantan ф = 0,1mm dài 24 vòng
Dây constantan ф = 0,1mm dài 36 vòng
U1= 9
U2= 9
U3= 9
I1= 0,3
R1= 30
I1= 0,15
I3= 0,1
R2= 60
R3= 90
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1. Dự kiến cách làm:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1. Dự kiến cách làm:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Nhận xét: khi chiều dài l tăng 2,3 lần thì điện trở R cũng tăng 2,3 lần
và ngược lại.
3. Kết luận
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1. Dự kiến cách làm:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Kết luận
III. VẬN DỤNG
C2 Mắc một bóng đèn vào HĐT không đổi bằng dây dẫn ngắn thì bóng đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao?
Bài 7 . SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1. Dự kiến cách làm:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Kết luận
III. VẬN DỤNG
C3 Khi đặt HĐT 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2
U = 6V
I = 0,3A
l2 = 4m
R2 = 2
l1 = ?m
Điện trở của cuộn dây:
R1 = U/I = 6 / 0,3 = 20
Chiều dài cuộn dây:Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
Ghi nhớ
Hướng dẫn về nhà
-V? nh h?c k? bi, d?c ph?n cú th? em chua bi?t.
Lm bi t?p 7.1 - 7.11 trang 12 SBT
Chu?n b? bi 8. s? ph? thu?c c?a di?n tr? vo ti?t di?n dõy d?n:
+ Cụng th?c tớnh di?n tr? tuong duong c?a do?n m?ch m?c song song

Cám ơn các em?
 
Gửi ý kiến