Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hoà
Ngày gửi: 22h:23' 07-03-2019
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 829
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Khoa học
LỚP 5B.
Sự sinh sản
của thực vật có hoa
Chọn đáp án đúng nhất:

A. Rễ
B. Thân
C. Lá
D. Hoa
C
Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là:


Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

KIỂM TRA BÀI CŨ : CƠ QUAN SINH SẢN
CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
Điền từ còn thiếu thích hợp theo thứ tự vào chỗ trống (...)

Cơ quan sinh dục đực gọi là
Cơ quan sinh dục cái gọi là
…(1)…
nhị
…(2)…
nhuỵ
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

Em hãy kể tên 2 loài hoa:
+ Có cả nhị và nhuỵ
+ Chỉ có nhị hoặc nhuỵ
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học
Chỉ và nêu tên từng bộ phận của nhị và nhụy.
Bao phấn
Chỉ nhị
Chỉ nhị
Đầu nhụy
Vòi nhụy
Bầu nhụy
Noãn
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

1
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

I. Quá trình sinh sản của thực vật có hoa:
Sự sinh sản của thực vật có hoa
- Thế nào là sự thụ phấn ?
- Thế nào là sự thụ tinh?
- Sự hình thành hạt và quả của thực vật có hoa diễn ra như thế nào ?
Làm việc theo nhóm (4 phút)
Đọc thông tin trong SGK trang 106, tìm hiểu về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả.
Hạt phấn
Ống phấn
Tế bào sinh dục đực
Tế bào sinh dục cái
Noãn
Bầu nhuỵ
..

Sự thụ phấn
Sự thụ tinh
Noãn phát triển thành hạt
Bầu nhụy phát triển thành quả
.
..

.
I. Quá trình sinh sản của thực vật có hoa:
Hạt phấn
Ống phấn
Bao phấn
Bầu nhuỵ
Đầu nhuỵ
Noãn
Vòi nhuỵ
Trò chơi: "Ghép chữ vào hình"
Hoa lau
Hoa táo
Hoa râm bụt
H1.a
H1.b
H2
H3
Xem các hình ảnh và cho biết hoa được thụ phấn nhờ đâu?

Hoa ngô
Hoa bí
Hoa trâm ổi
Hoa mướp
Hoa ngô
Hoa bí
Hoa trâm ổi
Hoa mướp
Hoa lau
Hoa râm bụt
THẢO LUẬN NHÓM :
1. Em hãy kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió?
2. Em có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió?
Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Khoa học

II. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió:
- Cỏc loi hoa th? ph?n nh? cụn trựng thu?ng cú mu s?c s?c s? ho?c huong thom h?p d?n cụn trựng.
- Cỏc loi hoa th? ph?n nh? giú khụng cú mu s?c d?p, cỏnh hoa, di hoa thu?ng nh? ho?c khụng cú.
Trũ choi:
Khỏm phỏ
1
2
3
4
5
6
Câu 1: Em hãy cho biết, thế nào là sự thụ phấn?
Câu hỏi
Câu 2: Em hãy cho biết, thế nào là sự thụ tinh?
Câu hỏi
Câu 3: Em hãy kể tên một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng?
Câu hỏi
Câu 4: Em hãy cho biết, hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?
Câu hỏi
Câu 5: Em hãy hát một đoạn của bài hát có tên một loài hoa?
Câu hỏi
Câu 6: Câu đố:
“Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi” (Là hoa gì?)
Câu hỏi
1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là:
a. Sự thụ phấn b. Sự thụ tinh
2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là:
3. Hợp tử phát triển thành:

4. Noãn phát triển thành:
5.Bầu nhụy phát triển thành
a. Sự thụ phấn
b. Sự thụ tinh
a. Hạt
b. Phôi
a. Hạt
b. Quả
a. Hạt
b. Quả
Chọn câu trả lời đúng cho 5 câu hỏi sau :
 
Gửi ý kiến