Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Anh
Ngày gửi: 21h:17' 28-01-2019
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 2 người (Quách Thái Học, Phạm Minh Anh)
nhiệt liệt chào mừng
thầy cô giáo về dự giờ thAm lớp
BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NN

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Trong lĩnh vực giáo dục, thi c?, van h?c thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào?
Dựng lại Quốc tử giám. Mở trường học, mở khoa thi.
Nho giáo chiếm vị trí độc tôn.
Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế.
Văn học chữ Nôm đã sử dụng rộng rãi.
Có nội dung yêu nước sâu sắc.
CHƯƠNG V ĐẠI ViỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII
Tiết 49 -BÀI 22 SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI - XVIII)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1 Triều đình nhà Lê
Hỏi: Em có nhận xét gì về tình hình nhà Lê đầu thế
kỉ XVI?
-Từ đầu thế kỉ XVI, vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài, cung điện tốn kém.
Đại điện - do vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1512
Nội bộ triều Lê
“chia bè kéo cánh” tranh giành quyền lực.
2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
a.Nguyên nhân
- Quan lại ở địa phương cậy quyền thế ức hiếp, cuớp của dân, “coi dân như cỏ rác”.
Mâu thuẫn nông dân><địa chủ
nhân dân >- Đời sống nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng.
2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI
b.Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
+ Từ năm 1511, các cuộc khởi nghĩa nổ ra nhiều nơi ở trong nước: khởi nghĩa Trần Tuân ở Sơn Tây (Hà Tây), khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng ở Nghệ An, Thanh Hóa…
+ Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo đầu năm 1516 ở Đông Triều (Quảng Ninh)
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
- Các cuộc khởi nghĩa lần lượt bị đàn áp và thất bại
? Vì sao các cuộc khởi nghĩa đều thất bại.
- Nổ ra lẻ tẻ, không cùng thời gian và không liên kết với nhau.
d.Ý nghĩa
- Góp phần làmcho nhà Lê mau chóng sụp đổ
Bài tập củng cố
Nội bộ triều Lê "chia bè kéo cánh", tranh giành quyền lực.
Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong kiến
trở nên gay gắt.
Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái.
Các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI đều giành
thắng lợi.
Đ
Đ
Đ
Đ
S
S
S
S
Dựa vào nội dung bài học em hãy chỉ ra những câu dưới đây là câu đúng hay câu sai.
Nội bộ triều Lê "chia bè kéo cánh", tranh giành quyền lực.
Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong
kiến trở nên gay gắt.
Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái.
Các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVI đều giành
thắng lợi.
Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé!
Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé!
Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé!
Rất tiếc, chưa phải. Em thử lại nhé!BÀI TẬP:( 2)
Trả lời nhanh, gọn các câu sau:

1.Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân ?

2.Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm”?
Vì nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để ba chỏm tóc.

3.Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của
nông dân đầu thế kỉ XVI ?

Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân
dân với nhà nước phong kiến gay gắt.

Làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

Bài tập củng cố
Dựa vào nội dung bài học em hãy hoàn thành bảng sau, nói về các phong trào khởi nghĩa của nông dân:
- Đời sống nhân dân lâm vào cảnh cùng khốn.
- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ và nhà nước phong kiến lên cao.
Trần Tuân (1511); Lê Hy, Trịnh Hưng (1512); Phùng Chương (1515); tiêu biểu nhất là khởi nghĩa của Trần Cảo (đầu năm 1516).
Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị dập tắt, nhưng đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê càng mau chóng sụp đổ.
Trong bài hịch của Lương Đắc Bằng: “Tước đã hết mà lạm thưởng không hết, dân đã cùng mà lạm thu không cùng, phú thuế thu hết tơ tóc mà dùng của như bùn đất…, đãi công thần như chó ngựa, coi dân chúng như cỏ rác”.
Quan lại “cậy quyền thế ức hiếp, mượn mánh khóe để đòi của báu, giết hại sinh dân, của cải vận dụng trong dân gian cướp lấy đến hết”.
Sử sách phê rằng: “…gian dâm với vợ lẽ của cha, để tang cha mẹ ít, mượn tên của anh để cướp nước, xa hoa dâm dục quá độ, hình phạt thuế khóa nặng nề, giết hết các thân vương, giặc giã nổi lên khắp nơi, đương thời gọi là vua lợn…” (Đại Việt sử kí toàn thư)
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em
 
Gửi ý kiến