Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hòa
Ngày gửi: 22h:00' 28-10-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1012
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Tân Mộc
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoà
Chào mừng thầy cô đến dự giờ
thăm lớp 5A
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
TẬP ĐỌC
Em h·y nªu néi dung, ý nghÜa cña bµi ®äc?
- Lªn ¸n chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc a-p¸c-thai vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh cña nh÷ng ng­êi da ®en ë Nam Phi.
Câu hỏi

Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
TC PH?M C?A SI-LE V TấN PHT XT
Hoạt động 1: Luyện đọc.
Các từ nước
.
Đoạn 1: Từ đầu... “Chào ngài”
Đoạn 2: “tiếp theo... điềm đạm trả lời”
Đoạn 3: Cßn l¹i
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
I/Luyện đọc:
Hít-le
Pa-ri
Si-le
Vin-hem Ten
Mét-xi-na
I-ta-li-a
Oóc-lê-ăng
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
- Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
II/T×m hiểu bài:
- C©u chuyÖn diÔn ra ë ®©u trong hoµn c¶nh nµo?
+ Trong thêi gian Ph¸p bÞ ph¸t xÝt §øc chiÕm ®ãng, trªn mét chuyÕn tµu ë Pa-ri.
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
II/T×m hiểu bài:
- Tªn sÜ quan §øc ®· nãi ®iÒu g× khi lªn tµu?
+ H¾n gi¬ th¼ng tay vµ h« to: “HÝt-le mu«n n¨m!”.
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
- Sĩ quan: quân nhân có hàm thiếu uý trở lên
Hit-le (1889 -1945) Quốc trưởng Đức từ 1934 - 1945 kẻ gây ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945)
.
II/T×m hiểu bài:
- Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?
+ Cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng.Hắn càng bực mình khi nhận ra ông cụ biết tiếng Đức thành thạo đến mức đọc được truyện của nhà văn Đức nhưng không đáp lời hắn bằng tiếng Đức
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
II/Tìm hi?u bi:
quyền bình đẳng.
- Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá như thế nào?
+ Si-le là một nhà văn quốc tế
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
II/T×m hiểu bài:
- V× sao «ng cô l¹i nãi Si-le lµ nhµ v¨n quèc tÕ?
+ V× nhµ v¨n Si-le ®· viÕt rÊt nhiÒu t¸c phÈm dµnh cho nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ Thuþ SÜ, I-ta-li-a, Ph¸p…
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
Si-le( 1759- 1805) nhà văn Đức vĩ đại, các tác phẩm của ông phản ánh cuộc đấu tranh chống cái ác bảo vệ quyền con người
.
quyền bình đẳng.
- Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?
+ Ông cụ không ghét người Đức và tiếng Đức mà chỉ căm ghét những tên phát xít Đức xâm lược
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
II/Tìm hi?u bi:
.
- Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?
+ Si-le xem các người là kẻ cướp
II/Tìm hi?u bi:
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
- Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phát xít hống hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay.
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
II/Tìm hi?u bi:
I/Luyện đọc:
Nội dung
.
- Hoạt động 3:
Luyện đọc diễn cảm
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp:
-Ngài thử xem Si-le đã dành tác phẩm của mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp...
Càng nghe nói tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi:
Chẳng lẽ Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?
-Ông già mỉm cười trả lời:
- Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở Những tên cướp !
/
/
.
Thi đọc diễn cảm
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít
.
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp:
-Ngài thử xem Si-le đã dành tác phẩm của mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp...
Càng nghe nói tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi:
Chẳng lẽ / Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?
-Ông già mỉm cười trả lời:
- Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở / Những tên cướp !
Qua bài học em có suy nghĩ gì về bọn phát xít Hít-le ?
Liên hệ
Tội ác của phát xít Đức
.
Tội ác của phát xít Đức
Liên hệ
Tình cảm của em đối với Si-le như thế nào ?
Về nhà:
Luyện đọc lại bài
Chuẩn bị trước bài "Những người bạn tốt".
Avatar

Không biết ngượnghay lắm!Thank you

 

No_avatar

duoc do chu kha lam   loi hoi bi hon hao mot chut ma cung de hieuKhông biết ngượng

No_avatar

I AM VERY GOOD! TEACHERKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓