Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tam giác cân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Linh
Ngày gửi: 21h:05' 05-01-2015
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
Qúy thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 7A3
Nhiệt liệt chào mừng
9 - 01 - 2013
Giáo Viên: Nguyễn Nhật Linh
Kiểm tra bài cũ
Cho hình vẽ sau, Chứng minh :
A
C
B
N
M
T
P
U
V
Các tam giác trên có gì đặc biệt ?
A
C
B
N
M
T
P
U
V
Thế nào là tam giác cân, tam giác cân có những tính chất gì ?
§6.TAM GIÁC CÂN
 ABC cân tại A
=>
<=
AB = AC
1. Định nghĩa:
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
B
C
*Cách vẽ tam giác ABC cân tại A
+ Vẽ đoạn thẳng BC
+ Nối đoạn thẳng AB và AC.
+ Vẽ (B; r ) (với r > )
Hai cung tròn này cắt nhau tại A
+ Vẽ (C; r ) (với r > )
(trờn cựng m?t n?a mp b? BC)
Ta được ?ABC cân tại A
A
.
§6.TAM GIÁC CÂN
A
C
B
cạnh bên
cạnh bên
cạnhđáy
đỉnh
? ABC cân tại A
=>
<=
AB = AC
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
§6.TAM GIÁC CÂN
→ AB, AC là các cạnh bên.
→ BC là cạnh đáy.
→ B, C là hai góc ở đáy.
→ A là góc ở đỉnh.
?1: Tìm các tam giác cân trên hình vẽ ? giải thích? chỉ ra cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh, góc ở đáy?
* ? ADE cn ti A v AD = AE = 2.
* ? ABC cn ti A v AB = AC = 4.
* ? ACH cn ti A v AC = AH = 4.
1. Định nghĩa
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
§6.TAM GIÁC CÂN
A
C
B
1. Định nghĩa
2. Tính chất
∆ABC c©n tại A (AB = AC)
Định lí 1:
D
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
Cho ABC cân tại A như hình vẽ, hãy so sánh góc B và góc C.
§6.TAM GIÁC CÂN
1
2
1. Định nghĩa:
2. Tính chất
Định lí 1:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
? ABC cân
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
? ABC:
A
B
C
§6.TAM GIÁC CÂN
Hình vẽ sau , có là tam giác cân không? Tại sao?
I
G
H
40°
70°
Hình 117
Tam giác IGH cân tại I , vì :
G = 180° - ( 70° + 40° ) = 70°
 G = H
§6.TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa
2. Tính chất
Định lí 1:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
c. Tam giác vuông cân:
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
C
§6.TAM GIÁC CÂN
Vẽ tam giác vuông cân như thế nào?
Cách 1: - Vẽ góc vuông.
- Từ đỉnh góc vuông vẽ một cung tròn cắt hai cạnh góc vuông tại hai điểm, nối hai điểm đó được tam giác vuông cân.
Cách 2: - Vẽ góc vuông.
- Trên hai canh góc vuông, dùng thước có chia khoảng vẽ hai đoạn thẳng bằng nhau có chung một điểm và nối hai điểm còn lại.
Cách vẽ tam giác vuông cân
.
.
A
B
C
Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân?

§6.TAM GIÁC CÂN
1. Định nghĩa
2. Tính chất
Định lí 1:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
b.Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
c. Tam giác vuông cân:
Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân
có số đo bằng 450
§6.TAM GIÁC CÂN
Định nghĩa Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
Tính chất a.ĐL1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau b.ĐL 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c.Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
3. Tam giác đều
§6.TAM GIÁC CÂN
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
3- Tam giác đều
* Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
C

/
/
B
2- Tính chất
1- Định nghĩa
?4
A
.
Vẽ tam giác đều ABC
§6.TAM GIÁC CÂN
a) Vì sao B = C , C = A ?
b)Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC.
Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
Tính chất: a.ĐL1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau b.ĐL 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c.Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau
3. Tam giác đều:
§6.TAM GIÁC CÂN
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
- Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600.
- Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
- Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.
Qau bài học hôm nay cỏc em cần ghi nhớ điều gì?
§6.TAM GIÁC CÂN
Tam giác cân
Định nghĩa
Là tam giác có hai cạnh
bằng nhau
§6.TAM GIÁC CÂN
Cách vẽ
Vẽ cạnh đáy.
-Vẽ hai cung tròn có cùng
bán kính cắt nhau tại đỉnh
Tính chất
Các cách chứng minh
Đl 1: Trong một tam giác cân,
hai góc ở đáy bằng nhau .
-Đl 2: Nếu một tam giác có hai
góc bằng nhau thì đó là
tam giác cân.
Cách 1: Chứng minh hai
cạnh bằng nhau.
-Cách 2: Chứng minh hai
góc bằng nhau.
Tam giác vuông
cân
Định nghĩa
Là tam giác vuông có hai
cạnh góc vuông bằng nhau
§6.TAM GIÁC CÂN
Cách vẽ
Vẽ góc vuông.
-Vẽ hai cạnh góc vuông
bằng nhau.
Tính chất
Các cách chứng minh
Mỗi góc nhọn có số đo bằng 450
Cách 1: Chứng minh tam giác
vuông có hai hai cạnh góc vuông
bằng nhau .
-Cách 2: Tam giác vuông có một
góc bằng 450.
-Cách 3: Tam giác cân có góc
ở đỉnh bằng 900.
-Cách 4: Tam gíac cân có một góc
ở đáy bằng 450.
Tam giác đều
Định nghĩa
Là tam giác có ba cạnh
bằng nhau
§6.TAM GIÁC CÂN
Cách vẽ
Vẽ một cạnh bất kì.
-Lấy 2 điểm đã vẽ làm tâm
vẽ 2 cung tròn có bán kính
Bằng cạnh đã vẽ, chúng cắt
nhau tai một điểm
Tính chất
Các cách chứng minh
Trong một tam giác đều,
mỗi góc có số đo bằng 600.
Cách 1: Chứng minh ba
cạnh bằng nhau.
-Cách 2: Chứng minh ba
góc bằng nhau.
-Cách 3: Chứng minh tam
giác cân có một góc bằng 600.
CỦNG CỐ
Trong các hình vẽ sau , có Δ nào cân ? Δ nào đều ? Tại sao ?
+ Δ MOK cân tại M , vì MO = MK ; Δ NOP cân tại N , vì NO = NP
+ Δ OKP cân tại O , vì OK = OP
+ Δ OMN đều , vì OM = MN = NO
§6.TAM GIÁC CÂN
Một số hình ảnh của tam giác cân trong thực tế
Học thuộc định nghĩa, tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. Vẽ hình trong mỗi trường hợp.
Làm bài tập 46, 49, 50.
(Trang 127 / SGK)
Làm bài tập 67, 68, 69 (Trang 106/ SBT)
Đọc bài đọc thêm SGK trang 128.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
§6.TAM GIÁC CÂN
Cám ơn quý thầy cô
và các em học sinh/
 
Gửi ý kiến