Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vỏ thị khả nhu
Ngày gửi: 16h:46' 25-08-2022
Dung lượng: 705.2 KB
Số lượt tải: 173
Số lượt thích: 0 người
.0

.1 .2 .3 …….

N

-1

-2

-3

……

Z

……

PHÂN SỐ
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Khởi động : Phép cộng, phép trừ, phép nhân hai số nguyên có kết quả là một số nguyên.

Vậy kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b (b ≠ 0) có phải là một số nguyên không?

VD : 3 : 5
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP 7

GỒM 2 CHƯƠNG:

Chương I: số hữu tỉ

Chương II: Số thực
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ

2Tiết .

Bài 1. TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ

Khái niệm

Thứ tự

Biểu diễn

Số đối
1. Số hữu tỉ

Khám phá 1 :

Cho các số -7; 0,5; 0;

Với mỗi số, hãy viết một phân số bằng số đã cho ?
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số

Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu: Q
1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số

Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu: Q

VD 1 :các số

là số hữu tỉ.
1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số

Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu: Q

VD 1 :các số

là số hữu tỉ.

*Nhận xét: mỗi số nguyên là một số hữu tỉ.
Thực hành 1:

Vì sao các số sau là các số hữu tỉ?
Vận dụng 1 : Viết số đo các đại lượng sau dưới dạng

với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0.

a) 2,5 kg đường

đường

b) 3,8 m dưới mực nước biển

=-3,8m so với mực nước biển =
2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

Khám phá 2 :

*So sánh hai phân số

b) Trong mỗi trường hợp sau, nhiệt độ nào cao hơn?

i) 0oC và -0,5oC; ii) -12oC và -7oC
2. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ:

.Với hai số hữu tỉ bất kì x,y ta luôn có: x=y hoặc xy.

.Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.

Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
VD2 :So sánh các cặp số hữu tỉ sau :

a). -0,5 và

*Nhận xét: Số hữu tỉ dương luôn luôn lớn hơn số hữu tỉ âm.
Thực hành 2 : Cho các số hữu tỉ:
*So sánh

b) Trong các số hữu tỉ đã cho, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?


>

>
3. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Khám phá 3 :

a) Biễu diễn các số nguyên –1; 1; –2 trên trục số.

b) Quan sát Hình 2. Hãy dự đoán điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?
a) Biểu diễn các số nguyên –1; 1; –2 trên trục số:

b)Điểm A nằm bên phải điểm 0 và cách 0 một khoảng bằng 1 lần trong 3 lần đơn vị mới nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ
Tương tự như đối với số nguyên ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số.

3. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

.Trên trục số ,mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm .

Điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi là điểm x.

.Với hai số hữu tỉ x,y bất kì , nếu x 3,5 => -4,1 < -3,5
Bài tập 1 :Thay ? bằng ; vào ô thích hợp

-7 N ; -17 Z ; -38 Q;

Z; Q ; 0,25 Z; 3,25 Q

?

?

?

?

?

?

?
Bài tập 2:

a)Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

b).Tìm số đối của: 12; -0,375 ; ;
Bài tập 2:

a)Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ là:
Bài tập 2:

b).Tìm số đối của: 12; -0,375 ; ;

số đối của 12 là -12 ;

số đối của là

số đối của -0,375 là 0,375

số đối của là

số đối của là
Bài 3:

a) Các điểm A; B; C trong Hình 8 biểu diễn số hữu tỉ nào?
b) Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số.

A

B

C

-2

-1

0

1

2
Bài 3:

a)

A

B

C

-2

-1

0

1

2

Điểm A biểu diễn số

Điểm B biểu diễn số

Điểm C biểu diễn số
b) Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số.

-1

0

1

-0,8
Bài 4 /10 :

*Trong các số hữu tỉ sau:

-số hữu tỉ dương:

-số nào là số hữu tỉ âm:

-không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm:
b) Hãy sắp xếp các số trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

< < < < <
b) Hãy sắp xếp các số trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

< < < < < <
Bài 5 / 10 : So sánh các số hữu tỉ sau:
Bài 5 / 10 : So sánh các số hữu tỉ sau:
Bài 5 / 10 : So sánh các số hữu tỉ sau:
Bài 6 / 10 : So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

Ta có:

Ta có:
Bài 6 / 10 : So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

Ta có:Có số đối lànên
Tên rãnh

Rãnh

Pucrto Rico

Rãnh

Romanche

Rãnh

Philippine

Rãnh

Peru-Chile
Độ cao so với mực nước biển (km)

-8,6

-7,7

-10,5

-8,0
Bài 7 /10 : Bảng dưới đây cho biết độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.

a) Những rãnh đại dương nào có độ cao hơn rãnh Puerto Rico? Giải thích.
Tên rãnh

Rãnh

Pucrto Rico

Rãnh

Romanche

Rãnh

Philippine

Rãnh

Peru-Chile
Độ cao so với mực nước biển (km)

-8,6

-7,7

-10,5

-8,0
Bài 7 /10 :

a) Những rãnh đại dương nào có độ cao hơn rãnh Puerto Rico? Giải thích.

b) Rãnh đại dương nào có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên? Giải thích.

b, Vì -7,7 > -8,0 > -8,6 > -10,5 nên rãnh Philippine có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên

a) Vì -7,7 > -8,0 > - 8,6 nên các rãnh Romanche; Peru – Chile có độ cao hơn rãnh Puerto Rico so mới mực nước biển
Bài 8 : Ở vòng 1 cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ môi trường, bạn Huy đã trả lời được 92% số câu trắc nghiệm. Ở vòng 2, bạn Huy đã trả lời đúng được 27 câu trong số 30 câu trắc nghiệm. Trong hai vòng thi, vòng nào bạn Huy làm bài tốt hơn?

Lời giải:

Tỉ số phần trăm số câu trả lời đúng của bạn Huy trong vòng 2 là:

27:30.100%=90% < 92%

nên vòng 1 bạn Huy làm bài tốt hơn.
Nội dung

Đúng

sai
a)
b)
c)
d) Là hữu tỉ âm
Bài tập 9

X

X

X

X
Câu 1. Số đối của số hữu tỉ 0 là số:

A. 0;

B. −1;

C. 0100001000;

D. Đáp án A và C đều đúng.
Câu 2. Cho a, b ∈ ℤ, b ≠ 0, .

Nếu a, b khác dấu thì:

A. x = 0;

B. x> 0;

C. x < 0;

D. Cả B, C đều sai.
Câu 3.Cách nào đúng trong các cách viết sau:

A. -10 ∈ ℕ;

B. 0 ∈ ℕ*;

C. ∈ ℤ;

D. -5 ∈ ℚ.
Câu 4. Các điểm X, Y, Z trong hình dưới đây biểu diễn số hữu tỉ nào?
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm:
 
Gửi ý kiến