Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 8. The story of my village

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giang Lương Hùng
Người gửi: bùi thị phương thảo
Ngày gửi: 20h:34' 11-12-2016
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 306
Số lượt thích: 0 người
warmly welcome
all the teachers
attending our class
today!
Teacher: Giang Luong Hung
Nguyen Trai high school
English 10th form
December 6th, 2012
Unit 8
The story of my village
Lesson 3: Listening
hotel
tree
road
building
change
Unit 8: The story of my village
Lesson 3: listening

I. Before you listen
1. Answer the following questions:
a. Have you heard of “ Popffero”?
b. Is it a village, a town or a city?
c. Where is it?
- It is a town.
- It is in England.
Example: In the past, the town used to have only small old
houses, but now there are many tall buildings.
2. New words:
- suburb (n):
- ugly (a):
- department store (n):
- tourist resort (n):
- atmosphere (n):
- destroy (v):
Khí quyển, không khí
Ngoại thành , ngoại ô
Xấu xí
Cửa hàng bách hoá
Địa điểm du lịch
Phá huỷ
II. While you listen
1. Task 1: Listen and decide if the statements are T or F.
……1. Popffero is on the west coast of England.

……2. Popffero used to be a tourist resort.

……3. The town no longer has its old atmosphere.


……4. There are more green trees in the town now than there
used to be.


..… 5. Everybody in the town likes its changes.
F
F
T
F
F
-> The big trees on the two side of the streets have been cut down.
-> south
-> small quiet town
-> Some people don`t like the changes. (They miss the quiet and peaceful life of the old town.)
-> They`ve completely destroyed its old atmosphere.
2. Task 2: Listen again and write in the missing words.
The small old (1).... have been pulled down, and tall buildings have been put there instead. They`ve also built a big (2)... in the middle of the town. The narrow streets have been (3)...... and resurfaced, so the big trees on the two sides of the streets have been (4).. down. The large area of grass land in the suburbs of the town has been turned into an ugly (5)...... park. Even the old corner (6).... isn`t there any more, it has been replaced by a big (7)....... store. And there is an (8)......... restaurant where there used to be an old tea shop.
houses
hotel
widened
department
expensive
shop
car
cut
III. After you listen: Complete the table below.
Changes in Popffero
a busy tourist resort
small old houses
an ugly car park
narrow streets
an old corner shop
an expensive restaurant
* Work in pairs. Discuss the changes in your own hometown or home village.
Useful structures:
In the past, my hometown used to have………………
the roads were……………………….
there was/ were (not)………………...
- But now, it has……………………………………….
they are…………………………………..
there is/ are………………………………
only small old houses,
many tall buildings,
trees/ hotels/ shops/ restaurants,
 
Gửi ý kiến