Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày gửi: 17h:43' 01-10-2021
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 0 người
1
V

T
L
Ý
7
TRƯỜNG THCS AN HiỆP
TRƯỜNG THCS AN HiỆP
PHÒNG GD HUYỆN BA TRI * TRƯỜNG THCS AN HIỆP *
GD
BA TRI
* NIÊN KHOÁ 2010-2011*
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự
BÀI GIẢNG
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự
2
Tiết 6
Thực hành quan sát
và vẽ ảnh của vật
tạo bởi gương phẳng
3
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành
Hãy nêu các tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
4
Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành
Hãy nêu các tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
5
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
Đối với mỗi nhóm học sinh :
.- Gương phẳng
- Bút chì
- Thước chia độ
- Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành như đã dặn dò ở tiết trước.
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
6
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
Nội dung 1 * Hãy tìm cách đặt bút chì
trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương
lần lượt có tính chất sau đây:
+ Song song, cùng chiều với vật.
+ Cùng phương, ngược chiều với vật.
Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
7
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
2 vật song song và
cùng chiều với vật.

2 vật cùng phương và
ngược chiều với vật.
8
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Nội dung 1 * Hãy tìm cách đặt bút chì
trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương
lần lượt có tính chất sau đây:
+ Song song, cùng chiều với vật.
+ Cùng phương, ngược chiều với vật.
22
23
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
9
HƯỚNG DẪN : Vẽ ảnh của mũi tên tạo bởi gương phẳng
Bước 1 : Từ các điểm mút A , B vẽ vuông góc với gương 
Bước 2 : Đo các điểm A , B đến gương lần lượt bằng A’, B’ đến gương 
Bước 3: Nối A’, B’ bằng nét đứt 
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
gương
gương
10
2b) Vẽ ảnh của bút chì tạo bởi gương phẳng
Hình 1 : Ảnh song
song và cùng
chiều với vật
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Hình 2 : Ảnh cùng phương và ngược
chiều với vật
gương
gương
11
2b) Vẽ ảnh của bút chì tạo bởi gương phẳng
Hình 1 : Ảnh song
song và cùng
chiều với vật 
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Hình 2 : Ảnh cùng phương và ngược
chiều với vật 
gương
gương
12
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
2.Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
13
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
2.Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
C2: B? trí thí nghi?m theo hình 6.2, đặt gương thẳng đứng trên mặt bàn.
- Quan sát ảnh của bàn phía sau lưng.
- Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.
PQ là bề rộng VÙNG NHÌN THẤY của gương phẳng .
Hi`nh 6.2
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
14
C3: Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương tăng hay giảm ?
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
2.Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
2.Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN
CHUẨN BỊ
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ
THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng
được trên màn chắn gọi
là ảnh ảo.
Điểm sáng và ảnh của nó
tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng bằng
nhau.
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :
15
M

N

Bước 1 : Từ các điểm mút M , N vẽ vuông góc với gương  
Bước 2 : Đo các điểm M , N đến gương lần lượt bằng M’, N’ đến gương 
Bước 3: Từ M’, N’ vẽ  các tia phản xạ tới mắt 
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
C4: Ngu?i dđ?ng tru?c guong (H6.3). Hãy dùng cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định người đó nhìn thấy điểm nào trong 2 điểm M, N. Giải thích ?
Gương phẳng
tường
O
16
III. NỘI DUNG THỰC HÀNH
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
1.Th?c hành xác định ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng :
2.Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
+ Cá nhân hoàn thành mẫu báo cáo.
+ Thu mẫu báo cáo theo tổ thực hành.
+ Thu dọn dụng cụ thực hành.
3.Kết thúc thực hành:
I. KIỂM TRA PHẦN LÝ THUYẾT ( chuẩn bị thực hành )
II. TỰ KIỂM TRA PHẦN CHUẨN BỊ
17
MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH:
1. Xác định ảnh của một vật tạo bỡi gương phẳng:
C1: a, Dặt bút chì song song với gương
Đặt bút chì vuông góc với gương
b, vẽ hình 1 và hình 2 ứng với 2 trưong hợp trên
2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:
C2: Di chuyển gương từ từ ra xa mắt, bề rộng
vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm
C4: Vẽ ảnh của 2 điểm M,N
- Không nhìn thấy ảnh N` của N vì đường N`O
không cắt mặt gương vậy không có tia phản xạ lọt vào mắt
- Nhìn thấy ảnh M` của M vì có tia phản xạ
trên gương vào mắt ở O có đường kéo dài đi qua M`
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
18
2b) Vẽ ảnh của bút chì tạo bởi gương phẳng
Hình 1 : Ảnh song
song và cùng
chiều với vật 
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Hình 2 : Ảnh cùng phương và ngược
chiều với vật 
gương
gương
19
M

N

Bước 1 : Từ các điểm mút M , N vẽ vuông góc với gương  
Bước 2 : Đo các điểm M , N đến gương lần lượt bằng M’, N’ đến gương 
Bước 3: Từ M’, N’ vẽ các tia phản xạ tới mắt 
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
C4: Ngu?i dđ?ng tru?c guong (H6.3). Hãy dùng cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định người đó nhìn thấy điểm nào trong 2 điểm M, N. Giải thích ?
Gương phẳng
tường
O
20
DẶN DÒ:
Xem lại bài thực hành
Chuẩn bị bài: Về nhà quan sát ảnh các vật qua gương của xe máy: Em có nhận xét gì về ảnh của chúng so với gương phẳng?
Chuẩn trước bài:Gương cầu lồi.
21
Các em hãy cố gắng học tốt
TRƯỜNG THCS AN HIỆP
TRƯỜNG THCS AN HIỆP
Hãy yêu thích việc mình làm
bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.

22
Làm thí nghiệm theo nội dung 1
Tiết 6:
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Ảnh cùng phương cùng chiều với vật
Ảnh và vật có phương và chiều như thế nào ?
8
23
Làm thí nghiệm theo nội dung 1:
Tiết 6:
AÛnh cuøng phöông ngöôïc chieàu vôùi vaät
Ảnh và vật có phương chiều như thế nào ?
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
Hãy vẽ ảnh của bút chì trong 2 trường hợp trên ?
8
24
Gương phẳng
Dời gương ra xa
Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng
2. Th?c hành xác định vùng nhìn th?y c?a gương phẳng :
 
Gửi ý kiến