Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Giang
Ngày gửi: 10h:03' 12-02-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1528
Số lượt thích: 0 người
Môn: Hoá học
Lớp 81 trường THPT H Huy T?p
Nha Trang-Khnh Hịa
GV: Nguy?n Thy Giang

KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất, khối lượng và thể tích.
2) Áp dụng: Hợp chất A có công thức R2O. Biết rằng 0,25 mol hợp chất A có khối lượng là 15,5 gam. Hãy xác định công thức của A
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
Khí
A
Khí
B
Nội dung bài
1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B?

2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của khí A
MB: Khối lượng mol của khí B.


Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .
(1)
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


(1)
=>
Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:
dA/B>1: Khí A ………….. khí B
dA/B=1: Khí A ………….. khí B
dA/B<1: Khí A …………..khí B
nặng hơn
nhẹ hơn
bằng
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


Bài tập 1: Cho biết khí CO2, khí O2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
Bài làm:
- Khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần
- Khí O2 nặng hơn khí H2 16 lần
Kết luận:
(1)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:
32
44
8
32
(1)
=>
Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?
CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3
SO2
CO2
CH4
O2
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


Khinh khí cầu
Bong bóng bay
Cho biết người ta đã bơm
khí nào vào khí cầu và
bóng bay để những vật thể
này bay đươc? Giải thích?
(1)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?
Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.
Thay giá trị Mkk vào công thức trên?
(1)
(2)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?
=>
(1)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
(2)
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


=>
Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
Bài làm:
- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần
- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần
Kết luận:
(2)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


=>
Khí A
Bài tập 4: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:
Chất lỏng
Khí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?
a) Khí O2
(2)
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
c) Khí H2
b) Khí CH4
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


=>
Bài tập 5: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?
Biểu thức tính khối lượng?
m=n x M
Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bài 20 _ Tiết 29
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
MA: Khối lượng mol của A.
MB: Khối lượng mol của B.


=>
Em có biết?
Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.
=>
1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69
- Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC”
 
Gửi ý kiến