Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

tieng anh 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thúy Mai
Ngày gửi: 11h:08' 09-10-2021
Dung lượng: 20.9 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
UNIT 2. WHAT’S YOUR NAME?
LESSON 1
By Jessica
By Jessica
WARM UP
Hi, My name’s Peter
Hello, Peter. My name`s Nam.


I`m Linda.
 What`s your name?
My name`s Mai.


Friday, september 17 th 2021
Unit 2: What’s your name?
lesson 1
1. Vocabulary
- What? : cái gì, gì
- My: của tôi
- Your: của bạn
name: tên
is : thì, là, ở
2. Model sentence
What’s your name?: tên của bạn là gì
My name’s Phong.: tên của tôi là phong
What’s = What is
My name’s = My name is
By Jessica
What’s your name?
My name’s
Quan
By Jessica
What’s your name?
My name’s
Phong
Gợi ý hoạt động: chia lớp thành 2 đội, chơi với bóng và thẻ nhân vật. 1đội truyền bóng, 1 đội truyền tranh, nhạc dừng, bóng và tranh ở tay ai thì bạn đó giới thiệu nhân vật trong tranh và đáp lại lời giới thiẹu theo mẫu câu.
By Jessica
What’s
Quan
Phong
Linda
By Jessica
1
LISTEN AND TICK
2
a
a
b
b
1.A: What`s your name?
B: __________ Peter.
My name’s
Mai
5. Look and write
My name’s
2. A: I’m ____.
What’ your name?
B: _________ Linda.
By Jessica
Let’s sing
The alphabet song
A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V
W X Y Z.
Now I know my ABCs.
Next time will you sing with me?
Unit 2: What’s your name?
Lesson 2
1
Vocabulary


2. Model sentence
How do you spell your name?
bạn đánh vần tên của mình?
L- I – N – D - A
spell : cách đánh vần

How: như thế nào
L-I-N-D-A
How do you spell your name?
P-E-T-E-R
spell your name?
your name?
My name’s Hoa.
H-O-A
3
1
2
4
THUY
T- H- U- Y
Unit 2: What’s your name?
Lesson 3
By Jessica
M
My name’s Mai
P
Hello, Peter
By Jessica
Peter
Mai
By Jessica
4. Read and match
By Jessica
Vocabulary


2. Model sentence
How do you spell your name?
bạn đánh vần tên của mình?
L- I – N – D - A
spell : cách đánh vần

How: như thế nào
Summary
By Jessica
By Jessica
My name’s
Linda
CHECK
By Jessica
By Jessica
My name’s
Mai
CHECK
By Jessica
By Jessica
Hello, I’m
Miss Hien
CHECK
By Jessica
By Jessica
My name’s
Peter
CHECK
By Jessica
By Jessica
My name’s
Akiko
CHECK
By Jessica
By Jessica
My names’s
Phong
CHECK
By Jessica
By Jessica
My name’s
Quan
CHECK
By Jessica
By Jessica
My name’s
Tony
CHECK
 
Gửi ý kiến