Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 8. Celebrations

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị huyền trang
Ngày gửi: 10h:04' 22-02-2018
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Thursday, March 1st ,2018
WELCOME TO 9A1 CLASS!
Dinh Hiep secondary school
CROSS WORD GAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
WHAT DAY IS IN THE PICTURE?
30 – 4 - 1975
Thursday, March 1st ,2018
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: getting started
Listen and read
Getting started
Listen and read
New words
Listen and read the passage
Complete the table
3. Consolidation
4. homework
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
1. Getting started
Work with a partner. Match the icons with the names of the celebrations they represent.
Easter

1
2
3
4
5
6
Christmas
Lunar New Year
Mid- Fall Festivals
Wedding
Birthday
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
2. Listen and read
a. vocabulary:
Celebrate(v):
to show that a day or an event is important by doing something special on it
Celebration(v):
 a special event that people organize in order to celebrate something example: Tet, Christmas…..
occur(v) = happen :
Sticky rice cake:
Slavery(a, n):
Joyful(a) = cheer:
Parade(n)
Passover(n):
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
MATCHING
Celebrate(v):
Celebration(v):
occur(v) = happen :
Sticky rice cake:
Slavery(a, n):
Joyful(a) = cheer:
Parade(n)
Vui mừng
Diễn ra, xảy ra
Kỷ niệm
Ách nô lệ
Bánh chưng
Diễu hành
Lễ kỷ niệm
Lễ quá hải

Passover(n):
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
2. Listen and read
Answer the question
How many celebrations are there in the passage?
What are these?
- When does it occur?
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
2. Listen and read
b. Listen the passage
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
Listen and read
c.Complete the table
which
Tet is a festival
Family members
. The festival
occurs in late January or early February.
live apart
. They
try to be together at Tet .
who

which, who: là đại từ quan hệ dùng để thay thế cho danh từ hay một đại từ
Which: chỉ sự vật,sự việc
Who: chỉ người
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
structure
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
*, Lễ Quá Hải (Passover): Ngưuời Do Thái ,có một lễ hội vào mùa xuân để cầu nguyện cho đất màu mỡ ,cây cối, chim thú phát triển tốt và để tưuởng nhớ tới Moses - một vị thần đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ tại Ai cập. Vào ngày lễ này họ thu?ng an món bánh không men, để tưuởng nhớ đến nh?ng sự đau khổ của tổ tiên,đôi khi họ goị lễ "Passover" là lễ Bánh không men.
*, Lễ Phục Sinh (Easter):là một ngày lễ quan trọng của người theo Kito giáo , ngày
này thưuờng diễn ra vào một ngày chủ nhật của tháng 3 ho?c 4 mỗi nam để tuưởng niệm sự kiện Phục sinh của chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.
Vào ngày này trẻ con thưuờng nhận đưuợc rất nhiều kẹo sôcôla hoac trứng đưuờng- một
loại kẹo hỡnh quả trứng. Ngoài đưuờng phố thỡ có rất nhiều cuộc diễu hành.
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
3.consolidation
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
4. Homework:
Learn new words by heart
Prepare new lesson : speak and listen.
Thursday, March 1st ,2018
Unit 8: celebrations
THANK FOR LISTENING!!!
 
Gửi ý kiến