Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: của bố mày
Người gửi: Hà Văn Phong
Ngày gửi: 20h:40' 14-12-2020
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
Câu 2: Biến đổi hóa học?
Câu 1: Thành dạ dày có cấu tạo gồm mấy lớp?
Câu hỏi
Câu 2: Biến đổi hóa học:
prôtêin các prôtêin
chuỗi dài chuỗi ngắn (3 – 10 axit amin ).
Enzim pepsin
Câu 1: Thành dạ dày có cấu tạo gồm 4 lớp:
Màng bọc
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc : gồm nhiều tuyến tiết dịch vị
Cơ dọc

Cơ vòng

Cơ chéo
Hcl, pH = 2,3
ĐÁP ÁN
Amilaza
Tinh bột
Đường mantôzơ
Không đáng kể
Pepsin
HCl
(Chuỗi dài nhiều aa)
(Chuỗi ngắn 3-10 aa)
Tên bài giảng:
BÀI 28 - TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Môn sinh: 8
I - Ruột non.
Xác định vị trí của ruột non trên hình.
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Bài 28. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. Ruột non
Cấu tạo thành ruột non
?Thành ruột non gồm mấy lớp?
Bài 28. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. Ruột non
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cấu tạo thành ruột non
Lớp dưới niêm mạc
Ảnh tiêu bản cấu tạo ruột non

Lớp màng bọc
Lớp niêm mạc
? Thành ruét non
cã cÊu t¹o mấy lớp ?
I- Ruột non.
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Thành ruột non gồm 4 lớp
Lớp màng bọc bên ngoài
Lớp cơ
Cơ dọc
Cơ vòng
Lớp niêm mạc
Lớp dưới niêm mạc
Lớp cơ
? Đặc điểm cấu tạo của ruột non có gì giống và khác dạ dày?
Tiết 30- Bài 28. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
I. Ruột non
Lớp màng bọc bên ngoài
Lớp cơ
Lớp niêm mạc
Lớp dưới niêm mạc
Các tế bào tiết chất nhày
Tuyến ruột
Lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm cấu tạo như thế nào?
Hình 28.2 Ảnh tiêu bản lớp niêm mạc ruột non với các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhày
I. RUỘT NON
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TUẦN 15-TIẾT 30
Tuyến ruột
Các tế bào tiết chất nhày
Quan sát hình 28.2
Lớp niêm mạc ruột non có nhiều tuyến ruột và các tế bào tiết chất nhày.
Gan
Túi mật
(dịch mật)
tụy
(dịch tụy)
Tá tràng
- Các lớp cơ: cơ vòng, cơ dọc
- Lớp niêm mạc có tuyến tiết dịch ruột và chất nhày
-Tá tràng(doạn dầu của ruột non) nơi có ống dẫn chung dịch tuỵ và dịch mật
Dự đoán hoạt động tiêu hóa ở ruột non?
I. RUỘT NON
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Thành ruột non có 4 lớp nhưng mỏng hơn thành dạ dày.
- Lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng.
Lớp niêm mạc của ruột non có nhiều tuyến ruột và các tế bào tiết chất nhày.
Đoạn đầu ruột non gọi là tá tràng có lỗ nhận dịch tụy, dịch mật cùng đổ vào
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Bình thường
Thức ăn
II. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. RUỘT NON
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TUẦN 15-TIẾT 30
Hãy cho biết cơ chế gây đóng mở môn vị?
Độ axit cao của thức ăn xuống tá tràng là tín hiệu đóng môn vị, khi thức ăn thấm đẫm dịch mật và dịch tụy thì được trung hòa lại, môn vị lại mở ra.
Nếu một người bị chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non sẽ như thế nào?
Môn vị thiếu tín hiệu đóng lại, thức ăn xuống liên tục và nhanh hơn, thức ăn không kịp thấm đều dịch tiêu hóa nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II- Tiêu hóa ở ruột non:
Hoàn thành nội dung phiếu học tập
Xem video
II. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. RUỘT NON
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TUẦN 15-TIẾT 30
Thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
1. Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu có thì biểu hiện như thế nào?
2. Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?
3. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?
Thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
2. Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?
Tinh bột , đường đôi biến đổi thành đường đơn.
P rôtêin thành peptit thành axit amin.
Lipit thành glixêrin và axit béo
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TUẦN 15-TIẾT 30
II. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. RUỘT NON
Thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
3. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?
Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hóa.
Tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột.
II. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. RUỘT NON
BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TUẦN 15-TIẾT 30
Tinh bột và đường đôi
Enzim
(Amilaza)
Enzim
(Mantaza)
Đường đôi
Đường đơn
Enzim
(Pepsin)
,
Enzim
(Tripsin)
Prôtêin chuỗi ngắn
Peptit
Axit amin
Lipit
Dịch mật
Các giọt lipit nhỏ
Axit béo và glixerin
Lipaza
,
Tinh bột và đường đôi
Amilaza
Mantaza
Mantozơ
Glucozơ
Prôtêin
Pepsin
Tripsin
Peptit
Axit Amin
Dịch mật
Lipaza
Lipit
Các giọt lipit nhỏ
Axit béo
Glixêrin
Erepsin
Axit nucleic
Nucleôtit
Các thành phần cấu tạo của Nucleôtit
Nuclêaza
Nuclêaza
Tiết 30- Bài 28. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II. Sự tiêu hóa ở ruột non
Biến đổi hóa học
Hòa loãng, phân nhỏ, trộn đều thức ăn với dịch tụy, dịch mật, dịch ruột.
Muối mật tách khối lipit thành giọt nhỏ.
Gluxit đường đơn
Prtêin Axit amin
Lipit Axit béo và glixerin
Biến đổi vật lí
Nuclêic
Các thành phần của nuclêôtit
Nuclêaza
Axit nuclêic Các thành phần của nclêôtit
Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ?
- Biến đổi hoá học là chủ yếu và quan trọng hơn vì đến ruột non thức ăn được biến đổi từ các chất phức tạp thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn?
Câu 4: Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ?
* Để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải ăn chậm nhai kỹ và ăn uống phải đúng khoa học
* Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ được thải ra ngoài qua ống tiêu hóa.
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Bài 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Ung thư ruột non
Ung thư tụy
Sỏi mật
DẶN DÒ
Về nhà học bài.
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, (SGK-T92).
Đọc vµ chuÈn bÞ:
Bài 29 + 30 - Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.Vệ sinh tiêu hóa
Tìm hiểu một số bệnh về đường tiêu hóa.
 
Gửi ý kiến