Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 8 >


Bài 1. Bài mở đầu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cấu tạo cơ thể người (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tế bào (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Mô (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và mô (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Phản xạ (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bộ xương (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hoạt động của cơ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tim và mạch máu (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Sơ cứu cầm máu (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp (382 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Hoạt động hô hấp (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vệ sinh hô hấp (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Trao đổi chất (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Chuyển hóa (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thân nhiệt (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Vitamin và muối khoáng (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ôn tập học kì I (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Bài tiết nước tiểu (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Vệ sinh da (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu về hệ chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Dây thần kinh tủy (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Trụ não. Tiểu não. Não trung gian (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Đại não (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50 Vệ sinh mắt (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Tuyến sinh dục (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Cơ quan sinh dục nam (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Ôn tập - Tổng kết (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (499 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo