Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ĐOÀN THỊ HUỲNH HẠNH
Ngày gửi: 21h:27' 25-03-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là:
Câu 1:
Có 3 quả qut và 5 quả cam.
Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qut là:
Câu 2:
Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta c sơ đồ sau:
*Số bé :
*Số lớn :
?
?
96
*Bài toán 1:

Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017
Toán:
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Số bé :
Số lớn :
?
?
96
Theo s , tỉng số phần bằng nhau l :
3 + 5 = 8 (phần)
Ta có sơ đồ:
*Bài toán 1:

Bài giải:
S? bé là:
96 : 8 x 3 = 36
S? lớn là:
96 - 36 = 60
Bài toán 2:
Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Ta có sơ đồ:
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Số vở của Minh là:
25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)
Số vở của Khôi là:
25 - 10 = 15 ( quyển)
Đáp số: Minh: 10 quyển vở
Khôi: 15 quyển vở
Bài giải:
Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm nhu sau:

Bưu?c 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng
Bưu?c 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bưu?c 3: Tìm số bé
Bưu?c 4: Tìm số lớn ( l?y t?ng - s? bộ )
Bài toán 2:
Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
Bước 1
Bài giải:
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Tổng số phần bằng nhau
2 + 3 = 5 ( phần )
Số quyển vở của Minh là :
25 : 5 x 2 = 10 ( quyển )
Số quyển vở của Khôi là :
25 - 10 = 15 ( quyển )
Đáp số : Minh : 10 quyển
Khôi : 15 quyển
Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?
Bài giải:
Bài 1:

Số bé :
Số lớn :
?
333
?
2 + 7 = 9 (phần)
Tổng số phần bằng nhau:
333 : 9 x 2 = 74
Số bé là:
333 - 74 = 259
Số lớn là:
Đáp số:
- Số bé: 74
- Số lớn: 259
333 : 9 x 7 = 259
CỦNG CỐ
Lớp 4A:
Lớp 4B:
?
80
Ta có sơ đồ:
?
 
Gửi ý kiến