Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Tim và mạch máu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thu hà
Ngày gửi: 11h:14' 16-12-2015
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THỐNG NHẤT
Môn Sinh Học 8

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
GV: Nguyễn Thị Thu Hà
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜI LỚP 8(5)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hình 16.1 Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn
- Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn?
+ Vòng tuần hoàn nhỏ:
1. Tâm thất phải
3. Mao mạch phổi
4. TM phổi
5.Tâm nhĩ trái
+ Vòng tuần hoàn lớn.
6.Tâm thất trái
7.Động mạch chủ
8,9.MM phần trên, dưới cơ thể
10,11. TM chủ trên, dưới
12.Tâm nhĩ trái
2.Động mạch phổi

I. Cấu tạo của tim:
1. Vị trí, hình dạng:
Tiết 18
Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
- Màng tim: Bao bọc bên ngoài tim bằng mô liên kết. (mặt trong tiết dịch nhầy để giảm ma sát
Màng tim
Tâm nhĩ trái
Động mạch vành trái
Tâm thất trái
Tĩnh mạch phổi
Động mạch phổi
Tĩnh mạch chủ trên
Tâm nhĩ phải
Động mạch vành phải
Tâm thất phải
Tĩnh mạch chủ dưới
Cung Động mạch chủ
Hình 17-1.Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim.
Bảng 17- 1 : Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim.
Tâm thất trái
Tâm thất phải
Động mạch chủ
( Vòng TH lớn)
Động mạch phổi
( Vòng TH nhỏ)
Thảo luận nhóm 4 phút
- Dựa vào kiến thức đã biết điền vào bảng sau:
-Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất và ngăn tim nào có thành cơ tim mỏng nhất?
Tâm nhĩ phải
Tâm nhĩ trái
Tâm thất phải
Tâm thất trái
Van nhĩ thất
( Van 2 lá)
Van nhĩ thất (Van 3 lá)
Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim với mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều?
Van động mạch
II- CẤU TẠO MẠCH MÁU
3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> Dày hơn TM
3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> mỏng hơn ĐM
1 lớp biểu bì
Hẹp
Rộng
Hẹp nhất
ĐM chủ lớn, có nhiều ĐM
nhỏ.Có sợi đàn hồi

van
1
chiều
Nhỏ, phân
nhánh
nhiều
Dẫn máu từ tim
đến các cơ quan
với vận tốc và áp
lực lớn
Dẫn máu từ khắp
các tế bào về tim,
vận tốc và áp lực
nhỏ.
Trao đổi
chất với tế
bào.
Một chu kỳ tim thường kéo dài bao nhiêu giây? gồm mấy pha?
Trong 1 chu kỳ tim:
Tâm nhĩ làm việc ...... giây, nghỉ ..... giây
Tâm thất làm việc ....... giây, nghỉ ..... giây
Tim nghỉ hoàn toàn .......giây
Một phút có ........ chu kỳ co giãn tim (nhịp tim)
0,1
0,7
0,3
0,5
0,4
75
III- CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM
Hình 17-3. Sơ đồ chu kỳ co dãn của tim.
Ô chữ diệu kỳ
1
5
2
3
4
6
7
5
1. Loại mạch nào có thành dày nhất?
3
4
5
6
8
2
1
N
G
M

H

Đ
7
C
1
2
3
4
6
7
5
T
N
H
ĩ
T
H

2. Loại van nào giúp máu chảy theo một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất?
3. Loại cơ nào cấu tạo nên thành của tim?
4.Chu k? co giãn
của tim gồm
mấy pha?
5. Ngan tim nào có thành dày nhất?
6. Lớp ngoài cùng của động mạch và tĩnh mạch được cấu tạo bởi loại mô nào?
6
7. Ngan tim cú thnh m?ng?
3
4
5
1
2
M
N
H
Ĩ
T
Â
4
5
6
7
8
1
2
3
9
i
ê
n
K
ế
m
ô
l
t
10
7
8
9
5
6
2
3
4
1
11
1
2
3
4
5
B
A
P
a
H
1
2
3
4
5
c
ơ
t
m
I
T
t
r
h

â
m
t
t
á
i
3
N
2
H
3
M
4
i
7
3
P
4
I
T
Câu 3 SGK Tr 57: Di?n vo b?ng 17.2: Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu:
Mở
Mở
Mở
Đóng
Đóng
Đóng
Máu TN vàoTT
Máu TT
vào ĐM
Máu từ TM,TN vào TT
5. H­íng dÉn häc ë nhµ :
Bài cũ:
+ Về nhà đọc kết luận và mục em có biết SGK trang 57
+ Làm bài tập cuối SGK trang 57
Câu 1: Hãy điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào hình 17.4
C©u 3: Điền vào bảng 17.2: Ho¹t ®éng cña c¸c van trong sù vËn chuyÓn m¸u:
Câu 4: Nhìn đồng hồ và đặt tay lên ngực trái tự đếm nhịp tim/phút cho bản thân trong 2 trạng thái.
- Lúc ngồi nghỉ
- sau khi chạy tại chỗ 5 phút.
Mỗi trạng thái đếm 3 lần, mỗi lần 1 phút.
Bài mới:
- ¤n l¹i kiÕn thøc c¸c bµi đã học giê sau kiÓm tra 1 tiÕt.
19
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến