Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Chính (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:43' 21-11-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 318
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt Liệt Chào Mừng Qúy
Thầy cô cùng các em HS
Buổi học ngày hôm nay
Đến Với
1. Các khái niệm
Ví dụ
Để quản lí một kì thi TNPT, người ta tạo ra một CSDL gồm hai bảng sau:
? Bảng Danh_sach: chứa thông tin của các thí sinh
? Bảng Điem_thi: chứa kết quả thi các môn của thí sinh
Liệt kê những học sinh có điểm TBM >=8 ?
Tính tổng điểm thi của từng thí sinh?
Cho biết điểm bình quân các môn thi của từng lớp?
Nếu câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, bằng thao tác tìm kiếm và lọc có thể tìm được câu trả lời (Ví dụ : câu hỏi 1)
Nhưng với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì phải làm như thế nào???
Trong những trường hợp như vậy cần sử dụng mẫu hỏi (Query)
§8.Truy Vấn Dữ Liệu
Là một loại đối tượng của ACCESS dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dựa vào liên kết giữa các bảng.
Các chức năng của mẫu hỏi:
Sắp xếp các bản ghi
Chọn các bản ghi thoả mãn các điều kiện cho trước.
Chọn các trường để hiển thị
Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi.
Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.
a. Mẫu hỏi (Query)
b. Biểu thức
bao gồm các toán hạng và các phép toán.
Các phép toán
* Phép toán số học: + - * /
* Phép so sánh: < > <= >= = <>
* Phép toán lôgic: AND OR NOT
toán hạng
* Tên trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông
Ví dụ: [TOAN] , [luong]
* Hằng số. Ví dụ: 0.1 ; 125
* Hằng văn bản. Ví dụ: "Nữ" ;"Nam"
* Hàm. Ví dụ: Sum, Avg, max.
DTBCN:([HKI]+[HKII]*2)/3
Ví dụ:
Tien_Thuong: [luong]*0.1
[gt]="Nam" and [tin]>=8.5
c. Một số hàm thường gặp trong Access
? 4 hàm đầu chỉ thực hiện trên các trường dữ liệu kiểu số
2. Tạo mẫu hỏi
Các bước chính để tạo một mẫu hỏi (queries):
+ Chọn dữ liệu nguồn
+ Chọn các trường từ dữ liệu ngồn đưa vào mẫu hỏi
+ Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu hỏi để lọc các bản ghi
+ Chọn trường cần để sắp xếp
+ Tạo thêm các trường tính toán từ các trường đã có
+ Đặt điều kiện gộp nhóm
2. Tạo mẫu hỏi
Xét bài toán đặt vấn đề:
? Bảng Danh_sach: chứa thông tin của các thí sinh.
? Bảng Điem_thi: chứa kết quả thi các môn của thí sinh
Yêu cầu: a. Tính và cho biết tổng điểm thi của từng thí sinh?
b. Cho biết điểm bình quân của các môn thi theo lớp?
Bước 1: Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi
Các thông số
ví dụ áp dụng:
Nguồn dữ liệu
Bảng DANH_SACH và DIEM_THI
Các trường có mặt trong mẫu hỏi
Trường SBD, hodem, ten, toan, ly, sinh, van, su, anh
Điều kiện lọc bản ghi
Trường dùng để sắp xếp các bản ghi
Trường ten sắp xếp tăngdần
Trường cần tính toán
các thao tác tạo mẫu hỏi
Không có
Chọn đối tượng Queries
C1: Tự thiết kế
(Create query in Design view)
C2: Dùng thuật sĩ (Create query by using wizard)
Bước 2: Tạo mẫu hỏi
1
Chọn dữ liệu nguồn (từ các bảng - table và mẫu hỏi - query)
2
Chọn tên bảng hoặc tên mẫu hỏi và nháy nút Add
Nháy nút Close
Field: Khai báo tên các trường sẽ có mặt trong mẫu hỏi
Table: Tên bảng chứa trường tương ứng
Sort: Xác định các trường cần sắp xếp (nếu có)
Show: Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.
Criteria: Mô tả điều kiện (viết dưới dạng lôgic) để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
Khai báo các thông số trong chế độ thiết kế
3
Xem kết quả mẫu hỏi
4
Để xem kết quả mẫu hỏi - chế độ trang dữ liệu nháy nút
Kết quả mẫu hỏi tính tổng điểm thi của từng thí sinh
Kết quả mẫu hỏi tính tổng điểm thi của thí sinh có điểm toán >=8
? Với các mẫu hỏi cần thống kê, nháy nút ? xuất hiện dòng Total
Tại dòng Total chọn trường chứa nhóm gộp dữ liệu và hàm thống kê.
Cảm ơn quý thầy cô
tham dự thao giảng
Bài học đến đây là kết thúc
No_avatar

dm thu vien bai giang

 
Gửi ý kiến