Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Nam
Ngày gửi: 15h:59' 07-01-2020
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 290
Số lượt thích: 0 người
Tr­ường THCS Quảng Hòa
Bài 7: tiết 11
tính chất hoá học của bazơ

Giỏo viờn: Luong Th? Võn Nam
Tác dụng của dung dịch bazơ với
chất chỉ thị màu
Thớ nghi?m 1: Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên mẩu giấy quỳ tím


Quan sát thí nghiệm và nhận xét hiện tượng?
Natri hiđroxit tác dụng với chất chỉ thị

Mễ HèNH TH NGHI?M

ThÝ nghiÖm 2: Nhá 1 giät dd phenolphtalªin (kh«ng mµu)vµo èng nghiÖm cã s½n 1 - 2 ml dd NaOH
K?t lu?n: Các dd bazơ (dd kiềm) lm đổi màu chất chỉ thị:
- Quỳ tím thành màu xanh.
- Phenolphtalein không màu thành màu h?ng.
2. Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
PTHH:
3Ca(OH)2 + P2O5 ? Ca3(PO4)2 + 3H2O
2NaOH + SO2 ? Na2SO3 + H2O

* TQ: Dd bazơ (dd kiềm) + oxit axit -> mu?i + H2O

3. Tác d?ng của bazơ với axit
(ph?n ?ng trung hũa)
PTHH:
Fe(OH)3 + 3HCl ? FeCl3 + 3H2O
Ca(OH)2 + 2HNO3 ? Ca(NO3)2 + 2H2O

* TQ: Bazơ (tan và không tan) + axit ? muối + H2O.


4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ

Thí nghiệm:
Dùng kẹp gỗ, kẹp ống nghiệm chứa Cu(OH)2 rồi hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn
Quan sát đoạn phim và nhận xét hiện tưu?ng xảy ra?
?
Hiện tưu?ng: Chất rắn ban đầu có màu xanh lam, sau khi nung chuyển màu đen và có hơi nưu?c tạo ra.
K?t lu?n: Bazơ không tan ? oxit + H2O

PTPƯ: Cu(OH)2 ? CuO + H2O
xanh lam đen
to
to
Tưuong tự: Viết PTPƯ khi nhiệt phân :
Nhôm hiđrôxit và sắt(II) hiđrôxit

PTPƯ:
2Al(OH)3 ? Al2O3 + 3H2O
Fe(OH)2 ? FeO + H2O
to
to
5. Dung dịch bazo tác dụng với dd muối
( học ở bài 9)
Bài tập củng cố
Trò chơi giải ô chữ
Đây là cụm từ gồm 14 chữ cái chỉ tính chất hoá học của bazơ không tan
Trò chơi giải ô chữ
Đây là cụm từ gồm 14 chữ cái chỉ tính chất hoá học của bazơ không tan
Trò chơi giải ô chữ
Từ gồm 4 chữ cái chỉ chất tác dụng đưu?c với cả bazơ tan và bazơ không tan
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Trò chơi giải ô chữ
Từ gồm 4 chữ cái chỉ chất tác dụng đưu?c với cả bazơ tan và bazơ không tan
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
Vui để học
BÀI tËp sè 1 :
TÝnh chÊt ho¸ häc kh«ng ph¶i cña baz¬ tan lµ:
T¸c dông víi chÊt chØ thÞ mµu
T¸c dông víi axit
T¸c dông víi «xit axit
T¸c dông víi dung dÞch muèi
BÞ nhiÖt ph©n huû
Đáp án : e
10
Bài tập số 2
Bằng phưuong pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau:
Na2SO4, H2SO4, NaCl, NaOH
sơ đồ nhận biết
Na2SO4,NaCl, NaOH, H2SO4
+ Quỳ tím
Quỳ đỏ
Quỳ không
đổi màu
Quỳ xanh
Na2SO4,NaCl
H2SO4
NaOH
+BaCl2
Na2SO4
NaCl
Có kết tủa
Không kết tủa
củng cố toàn bài
bazơ
bazơ tan
bazơ không tan
Tác dụng với chất chỉ thị màu
T/d với axit
T/d với Oxit axit
T/d với dd Muối
Tác dụng với axit
Bị nhiệt phân huỷ
bài tập về nhà
Bài 2, 3, 4, 5 (Trang 25 SGK )
Đọc trưu?c bài : "Một số bazơ quan trọng"
Xin chào và hẹn gặp lại
vào buổi học lần sau.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓