Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Ngô Minh Thu
Ngày gửi: 12h:28' 12-02-2008
Dung lượng: 495.0 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Sử DụNG PHƯƠNG TIệN Kỹ THUậT TRONG GIảNG DạY HóA HọC
Kiểm tra bài cũ
Câu 1 :Trình bày các tính chất hóa học của axit ?
(không viết PTPƯ )
Câu 2 : Trình bày các tính chất hóa học của oxit axit ?
(không viết PTPƯ)
Bài tập: Cho 13g Zn tác dụng hết với dung dịch HCl.
Khối lượng muối thu được sau phản ứng là :

A . 2,72g
B . 27,3g
C . 27,2g
Bạn đã chọn phương án A
Rất tiếc! bạn đã chọn sai, Hãy cố lên!


Bạn đã chọn phương án B
Rất tiếc! bạn đã chọn sai, Hãy cố lên!


Bạn đã chọn phương án C
Hoan hô bạn đã chọn đúng

tính chất hóa học của ba zơ
Thí nghiệm 1 : Nhỏ dung dịch NaOH lên giấy quỳ tím
Cách tiến hành : Nhỏ 1 giọt dung dịch NaOH lên giấy quì tím . Quan sát sự đổi màu của quì tím.
Hiện tượng : Quỳ tím đổi thành màu xanh
Thí nghiệm 2 : Nhỏ dung dịch NaOH lên giấy có tẩm dung dịch phenolphtalein
Cách tiến hành :Nhỏ 1 giọt dung dịch NaOH lên giấy phenolphtalein . Quan sát sự đổi màu của dung dịch phenolphtalein
Hiện tượng :Dung dịch phenolphtalein từ không màu đổi thành màu đỏ

Tính chất hóa học của bazơ
1 Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị :
- Quì tím đổi màu xanh
- Dung dịch phenolphtalein từ không màu đổi thành màu đỏ
Bài tập : Có 2 lọ bị mất nhãn (lọ1 và lọ2) , mỗi lọ đựng một trong trong các dung dịch không màu : Ba(OH)2 và H2SO4 . Chỉ được dùng giấy phenolphtalein , hãy phân biệt các lọ dung dịch trên
Bài làm : Lấy ở mỗi lọ 1 giọt dung dịch và nhỏ lên mẩu giấy phenolphtalein. Nếu phenolphtalein từ không màu đổi màu đỏ, lọ đó đựng dung dịch Ba(OH)2 . Vậy lọ còn lại đựng dung dịch H2SO4
tính chất hóa học của ba zơ 1. Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị
2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit
Dung dịch bazơ + Oxit axit ? Muối + Nước
Ví dụ :

tính chất hóa học của ba zơ 1. Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị 2. Dung dịch ba zơ tác dụng với oxit axit
3 . Bazơ tác dụng với axit (phản ứng trung hòa)
Bazơ + Axit ? Muối + Nước
Ví dụ :


Thí nghiệm 3 : Đốt nóng bazơ không tan Cu(OH)2 (Mời các em xem phim)
Hiện tượng : Bazơ không tan Cu(OH)2 từ màu xanh lơ đã chuyển dần xang màu đen của CuO , đồng thời trên thành ống nghiệm có xuất hiện hơi nước.
Giải thích : Vì bazơ không tan Cu(OH)2 đã bị nhiệt phân hủy thành CuO và nước
Phương trình phản ứng :
t0
Cu(OH)2(r) ? CuO(r) + H2O(h)

tính chất hóa học của ba zơ 1. Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị 2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit 3 . Bazơ tác dụng với axit (phản ứng trung hòa)
4 . Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy :
Ví dụ :
Cu(OH)2(r) ? CuO(r) + H2O(h)
Kết luận : Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước
t0
tính chất hóa học của ba zơ 1. Dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị 2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit 3 . Bazơ tác dụng với axit (phản ứng trung hòa) 4 . Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy
5 . Dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối (sẽ tìm hiểu ở bài 9)

Cã hai s¬ ®å sau , em h·y cho biÕt s¬ ®å nµo thÓ hiÖn tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ tan ? baz¬ kh«ng tan ?
+ Quì tím
+Phenolphtalein
Phenol phtalein đỏ
+Chất chỉ thị màu
Quì xanh
+Oxit axit
Muối + Nước
+Axit
Muối + Nước
+Dung dịch muối
+Axit
Muối + Nước
t0
Oxit + Nước
Sơ đồ 2
Sơ đồ 1
1
2
3
4
1
2
Sơ đồ 1
Bazơ tan
+ Chất chỉ thị màu
+Quì tím
Quì xanh
+Phenolphtalein
Phenol phtalein đỏ
+Oxit axit
Muối + Nước
+ Axit
Muối + Nước
+ Dung dịch muối
Sơ đồ 2
Bazơ không tan
+ Axit
Muối + Nước
Oxit + Nước
t0
1
2
3
4
1
2
Bµi tËp vËn dông 1 : H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng (§) , sai (S) :
1.Ba(OH)2(dd) + CO2(k) ? BaCO3(r) + H2O (l)

2 .Cu(OH)2(r) + 2HCl(dd) ? CuCl2(dd) + 2H2O (l)

3.Ca(OH)2(dd) + Phenolphtalein ?Phenolphtalein đỏ

3.Ba(OH)2(dd) ? BaO(r) + H2O(l)


t0
Đ
S
S
S
Đ
Đ
Đ
S
Bạn đã trả lời đúng , chúc mừng bạn
Bạn đã trả lời sai, hãy cố gắng lên
Bạn đã trả lời đúng, chúc mừng bạn
Bạn đã trả lời sai, hãy cố gắng lên
Bạn đã trả lời sai, hãy cố gắng lên
Bạn đã trả lời đúng, chúc mừng bạn
Bài tập vận dụng 2 : Trung hòa hết 200ml dung dịch HCl 0,2M bằng dung dịch NaOH 0,1M a) Viết phương trình hóa học xảy ra. b)Tính thể tích dung dịch NaOH 0,1M đã dùng.
Tóm tắt :
Vdd HCl = 200ml =0,2l
CMdd HCl = 0,2M
CMdd NaOH = 0,1M
Viết PTPƯ xảy ra
Vdd NaOH = ?

A . 4 l
B . 0,41 l
C . O,4 l
Bạn đã chọn phương án A
Rất tiếc! bạn đã chọn sai, Hãy cố lên!
Bạn đã chọn phương án B
Rất tiếc! bạn đã chọn sai, Hãy cố lên!

Bạn đã chọn phương án C
Hoan hô bạn đã chọn đúng
Hướng dẫn bài tập 4/ SGK-25
Hướng dẫn bài tập 4/ SGK-25
Bài tập về nhà : 1,2,3,4,5 / SGK -25 7.2 , 7.3 / SBT Đọc trước bài : Một số bazơ quan trọng chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến