Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thảo
Ngày gửi: 22h:50' 06-11-2018
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
Nêu hoàn cảnh , nội dung, tác dụng của chính sách Kinh tế mới (NEP)?
Kiểm tra bài cũ:
?
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Nội dung bài học:
1.Thieát laäp traät töï theá giôùi môùi theo heä thoáng Veùcxai – Oasinhtôn.
2. Cao traøo caùch maïng 1918 – 1923 ôû caùc nöôùc tö baûn. Quoác teá coäng saûn.
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó.
4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít
và nguy cơ chiến tranh.
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn:
- Sau CTTG I, một trật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn
Sau CTTG I, để phân chia quyền lợi các nước tư bản đã làm gì?
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Hội nghị Vécxai(1919-1920)
Cung điện Versailles
Hình. Lloyd George, Clemenceau và Wilson đến
Cung điện Vécxai để đàm phán  
Hội nghị Oasinhtơn (1921 - 1922)
1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn:
- Sau CTTG I, mộtrật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn
- Hệ thống này tạo ra mâu thuẫn mới :
+ Mâu thuẫn giữa các nước b?i trận với các nước th?ng trận.
+ Mâu thuẫn giữa các nước thắng trận với nhau.
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Với hệ thống Vécvai - Oasinhtơn trật tự thế giới mới được thiết lập đã tạo ra những mâu thuẫn nào?
- Ñeå duy trì traät töï theá giôùi môùi Hội Quốc liên đã ra đời.
Hình: Sự thay đổi bản đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn
Hội nghị Versailles đưa nước Đức lên máy chémVới hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt.
Đế quốc Áo - Hungari bị tách ra thành 2 nước nhỏ khác nhau là Áo và Hungari với diện tích nhỏ hơn trước rất nhiều. Trên đất đai Áo - Hungari cũ, những nước mới được thành lập: Tiệp khắc và Nam Tư. Một số đất đai khác thì cắt thêm cho Rumani và Italia. Nước Ba Lan cũng được thành lập với các vùng đất thuộc Áo, Đức, Nga...

Nhóm 1: Nêu nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?

Nhóm 2: Trình bày hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?
Nhóm 3: Các nước tư bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?
Thảo luận
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó
2. Cao trào cách mạng 19218 – 1923 ở các nước tư bản. Quốc tế cộng sản. (Giảm tải- Đọc thêm)
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- S?n xu?t ? ?t, ch?y theo l?i nhu?n, hng hĩa du th?a , cung l?n hon c?u.
- Thng 10 / 1929: kh?ng ho?ng kinh t? bng n? ? Mi, sau dĩ lan ra tồn b? th? gi?i tu b?n ( du?c g?i l kh?ng ho?ng th?a).
Nhóm 1: Nêu nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế
1929 – 1933.
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
a. Nguyên nhân:
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918-1939
1918
1924
1929
1939
Khủng hoảng 1920-1921
Khủng hoảng 1929-1933
ổn định tạm thời
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:

BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
b. Hậu quả
Kinh tế: bị tàn phá.
- Chính trị-xã hội: bất ổn.
2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản. Quốc tế cộng sản (gi?m t?i- d?c thêm).
+ Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất.
+ Nhiều cuộc đấu tranh biểu tình nổ ra khắp nơi lôi kéo hàng triệu người.
 Đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của CNTB.
Nhóm2: Nêu hậu quả của khủng hoảng kinh tế
1929 – 1933.
Trẻ em làm diều bằng những đồng Mác mất giá
Trẻ em chơi xếp hình bằng những cọc tiền mác mất giá.
Lạm phát làm tiền rẻ hơn cả tờ giấy, người dân sau khi nhận lương phải chất lên xe đẩy, đẩy đến cửa hàng tạp hoá mua các hàng hoá thiết yếu.
Ảnh trái: tiền bị coi như giấy loại
Ảnh phải : người phụ nữ dùng tiền để nhóm lò
Công nhân Mĩ thất nghiệp
Nhà ở của nguười lao động Mĩ
Công nhân xuống đường biểu tình đòi việc làm.
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
c. Bi?n pháp giải quyết :
- Mĩ, Anh, Pháp : tiến hành cải cách kinh tế - xã hội, đổi mới quản lý, sản xuất.
- Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản: thiết lập chế độ độc tài phát xít.
=> Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau, ráo riết chạy đua vũ trang  báo hiệu nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Nhóm 3: Các nước tư bản đã làm gì để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933
?
Tại sao khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Tác động của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với quan hệ quốc tế
Khủng hoảng kinh tế 1929-1933
Chủ nghĩa phát xít
Nguy cơ chiến tranh
4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
(Giảm tải- Đọc thêm)
Bài tập củng cố:
Bài tập 1: Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gọi là:
Trật tự hai cực Ianta B.Trật tự Vécxai
C. Trật tự Oasinhtơn D. Trật tự Vécxai- Oasinhtơn
Bài tập 2: Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã:
Giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản
Xác lập được mối quan hệ hoà bình, ổn định trên thế giới.
Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.
Làm nảy sinh bất đồng do mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi
Bài tập 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) bùng nổ đầu tiên ở:
A. Anh B. Đức C. Pháp D. Mĩ
Bài tập 4: Các nước Đức, Italia, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) bằng cách:
A. Tiến hành cải cách kinh tế- xã hội, thực hiện dân chủ.
B. Gây chiến tranh xâm lược thuộc địa, mở rộng ảnh hưởng
C. Thiết lập chế độ độc tài phát xít
D. Đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.
Bài tập củng cố:

BÀI TẬP
1.Các nước thắng trận tổ chức hội nghị Vécxai _ Oasinhtơn nhằm mục đích gì ?
a.Hợp tác kinh tế
b.Hợp tác về quân sự.
c.Ký hiệp ước phân chia quyền lợi.
d.Bàn giải quyết hậu quả chiến tranh.
2. Cc nu?c tu b?n th?ng tr?n d ginh du?c nh?ng gì thơng qua h? th?ng Vcxai- Oasinhton?
a. Ginh du?c uu th? v? qun s?.
b.Ginh du?c nhi?u l?i l?c, xc l?p s? p d?t nơ d?ch d?i v?i cc nu?c b?i tr?n.
c.Ginh uu th? v? ngo?i giao.
d.Ginh uu th? v? chính tr?.
Dặn dò:
Học bài 11 và chuẩn bị bài mới: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
 
Gửi ý kiến