Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Đăng
Ngày gửi: 10h:00' 09-04-2018
Dung lượng: 35.7 MB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA B
KHOA HỌC
LỚP 43
TRAO ĐỔI CHẤT
Ở THỰC VẬT.
GIÁO VIÊN:
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
KIỂM TRA BÀI CŨ.
* Nêu nhu cầu chất khoáng của thực vật?
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
1.Sự trao đổi chất ở thực vật.
- Quan sát tranh, em hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ?
* Ánh sáng.
* Nước.
* Chất khoáng có trong đất.
* Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.
- Cây xanh sống được là nhờ:
- Yếu tố nào chưa được thể hiện trong tranh?
-Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra môi trường những gì ?
* Trong quá trình sống, thực vật thường xuyên phải:
Khí ôxi
 Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.
Lấy từ môi trường
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Thải ra môi trường
Khí các-bô-níc
Khí ôxi
Các chất khoáng khác
Hơi Nước
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
1.Sự trao đổi chất ở thực vật.
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
1.Sự trao đổi chất ở thực vật.
Kết luận:
Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường khí ô-xi, khí các-bô-níc, nước và các chất khoáng và thải ra môi trường khí các-bô-níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác.
2.Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:
a. Sự trao đổi khí ở thực vật:
-Trong hô hấp thực vật hấp thụ và thải ra khí gì ?
THỰC VẬT
Thải ra
Hấp thụ
Khí ô-xi
Khí các-bô-níc
*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
Kết luận: Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
- Quá trình quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào ?
-Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ những gì ?
-Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?
Có ánh sáng mặt trời.
Khí các – bô – nic; nước và chất khoáng.
Khí ô xi; nước và chất khoáng.
2.Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:
a. Sự trao đổi khí ở thực vật:
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
b. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật:
-Quá trình quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào ?
-Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ và thải ra những gì ?
-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
2.Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
* Kết luận: Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.
b. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật:
2.Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
5
4
1
6
3
2
Ử L Í
Câu 5: Trước khi thải ra môi trường, chất thải phải qua quá trình gì?
K H N G K H í
Câu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?
Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy?
H Í N I T O
Câu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì?
G Ĩ
Câu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp?
K H C A C B Ơ N I C
Câu 2: Cây, cỏ, rong, rêu được gọi chung là gì?
T ? C V ? T
5
4
3
2
1
0
K
H
Í
Ô
X
I
K
H
Í
Ô
X
I
Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình.Trongquá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô- xi và thải ra khí các- bô- níc.
Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ ( ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các- bô -níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.
Khoa học
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Trao đổi chất ở thực vật.
KẾT LUẬN:
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến