Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Trung
Ngày gửi: 20h:49' 19-04-2022
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
MÔN: KHOA HỌC
LỚP:4
GV: Trần Thị Hà
Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
Câu 1: Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật ?
Không khí rất quan trọng đối với đời sống của thực
vật, thực vật cần không khí để thực hiện hai quá
trình quang hợp và hô hấp.
Câu 2: Trong quá trình quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ?
Trong quá trình quang hợp thực vật hút khí
các- bô – níc thải ra khí ô xi.

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật
HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?
KHÁM PHÁ:
HÌNH 1:
Kể tên những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh?
Quan sát bức tranh:
HÌNH 1:
Những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự sống của cây xanh:
*Các chất khoáng.
*Không khí
*Ánh sáng mặt trời
*Nước
NƯỚC
Quan sát bức tranh:

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật
HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?
2. Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?
THẢO LUẬN NHÓM

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật
HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?
2. Trong quá trình sống, cây xanh phải lấy vào những gì và thải ra những gì từ môi trường?
Khí ôxi
Khí các-bô-níc
Khí ôxi
Khí các-bô-níc
Hơi nước
Chất khoáng
Nước
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
Chất khoáng khác
LẤY VÀO
THẢI RA
THẢI RA
Hơi nước

Trao đổi chất ở thực vật
* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:
- Thải ra môi trường: khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác…
- Lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng có trong đất, khí các-bô-níc, khí ô-xi.
* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.

Khoa học
Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra hơi nước khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng khác,…

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?
THỰC VẬT
Thải ra
Hấp thụ
Khí ……..
Khí ………….
Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.
1. Sự trao đổi khí ở thực vật diễn ra như thế nào?
Ô-xi
Các-bô-níc
*Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
2. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?
THẢO LUẬN
NHÓM 4
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
2. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào?
*Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.
Kết luận: Cây cũng lấy khí ô- xi và thải ra khí các – bô- níc như người và động vật. Cây đã lấy khí ô – xi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí các – bô- níc. Cây hô hấp suốt ngày đêm. Mọi cơ quan của cây đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật chính là quá trình quang hợp. Dưới ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.
HOẠT ĐỘNG 3: Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật
* Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
THỰC VẬT
Thải ra
Hấp thụ
Khí ……..
Khí ………….
*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.
Ô-xi
Các-bô-níc
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
THỰC VẬT
Hấp thụ
Thải ra
Khí các-bô-níc
Nước
Các chất khoáng
Khí ô-xi
Hơi nước
Các chất
khoáng khác
* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ KỲ DIỆU
5
4
1
6
3
2
Ử L Í
Câu 5: Để môi trường trong lành, chất thải cần được làm gì?
K H N G K H í
Câu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?
Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy?
H Í N I T O
Câu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì?
G Ĩ
Câu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp?
K H C A C B Ơ N I C
Câu 2: Cây cối được gọi chung là gì?
T ? C V ? T
5
4
3
2
1
0
K
H
Í
Ô
X
I

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
HOẠT ĐỘNG 1: Trong quá trình sống thực vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?
HOẠT ĐỘNG 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường.
- Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và
duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực
vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
- Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các
chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất
khoáng, khí các-bô- níc).Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.
Ghi nhớ:

Trao đổi chất ở thực vật

Khoa học
Hoạt động ứng dụng
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÀO TẠM BIỆT !
 
Gửi ý kiến