Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trò chơi đường lên đỉnh olympia môn hóa 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huế
Ngày gửi: 08h:18' 11-07-2018
Dung lượng: 107.6 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 1 người (Phạm Anh Đức)
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
PHIÊN BẢN MÔN HÓA HỌC
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Bắt đầu
ĐỘI 1
ĐỘI 2
ĐỘI 3
ĐỘI 4
ĐỘI XANH
ĐỘI ĐỎ
ĐỘI CAM
ĐỘI TÍM
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Khởi động
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI XANH
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI XANH
10
Đội xanh
Đội cam
Đội đỏ
Đội tím
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố clo có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
Câu 3: Magie có bán kính nguyên tử lớn hơn hay nhỏ hơn Kali?
Câu 4: Loại liên kết hóa học trong phân tử NaCl?
Câu 5: Nhà bác học tìm ra electron?
Câu 6: Số oxi hóa cao nhất của nhóm halogen?
Câu 7: Để loại được khí clo không may thoát ra phòng thí nghiệm ta thường dùng hóa chất này?
Câu 8: Hai dạng thù hình của lưu huỳnh?
Câu 9: Trong sản xuất công nghiệp oxi được lấy từ 2 nguồn chính là 2 nguồn nào?
Câu 10: Phản ứng clo tác dụng với nước thuộc loại phản ứng một chiều hay thuận nghịch?
Câu 11: Vai trò của chất xúc tác trong cân bằng hóa học?
Câu 12: Trong những chất sau, chất nào làm quỳ tím chuyển màu: HCl, NaOH, KNO3, HNO3, K2SO4?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI ĐỎ
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI ĐỎ
Câu 1: Vị trí của canxi trong bảng tuần hoàn?
10
Đội xanh
Đội cam
Đội đỏ
Đội tím
Câu 2: Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố biến đổi như thế nào?
Câu 3: Sắp xếp các phân lớp 3s, 2s, 3d, 4f, 4s theo thứ thự mức năng lượng tăng dần?
Câu 4: Loại liên kết hóa học trong phân tử hiđro clorua?
Câu 5: Trong phân tử C2H2 giữa 2 nguyên tử cacbon có mấy cặp electron chung?
Câu 6: Hệ số của các chất phản ứng, sản phẩm trong phản ứng Fe2O3 + CO →Fe + CO2 lần lượt là bao nhiêu?
Câu 7: Tỉ khối của oxi so với không khí?
Câu 8: Hiện tượng vật lí đặc trưng khi đun nóng iot?
Câu 9: Em hãy đọc phản ứng điều chế clorua vôi?
Câu 10: Vai trò của H2SO4 đặc nóng trong phản ứng với kim loại sắt?
Câu 11: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
Câu 12: Hiện tượng xảy ra khi dẫn khí SO2 vào dung dịch axit sunfuhiđric?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đội cAM
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI CAM
Câu 1: Khối lượng của một electron tính theo đơn vị kg?
10
Đội xanh
Đội cam
Đội đỏ
Đội tím
Câu 2: Hai nguyên tử có cùng số nơtron, khác nhau về số proton được gọi là đồng vị của nhau. Đúng hay sai?
Câu 3: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn?
Câu 4: Phản ứng khí sunfurơ tác dụng với dung dịch kiềm có phải phản ứng oxi hóa khử không?
Câu 5: Số oxi hóa của Cl lần lượt trong các chất sau: Cl2, HCl, NaClO4, KClO3?
Câu 6: Để giảm được chứng đau dạ dày ta thường dùng thuốc chứa muối của natri có tên hóa học là gì?
Câu 7: Tên viết tắt của hợp chất là nguyên nhân quan trọng gây ra sự suy giảm tầng ozon?
Câu 8: Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống là biện pháp vận dụng yếu tố nào để làm tăng tốc độ của phản ứng?
Câu 9: Hai tính chất hóa học cơ bản của H2S?
Câu 10: Công thức của oleum có khối lượng phân tử bằng 338?
Câu 11: Hiện tượng xảy ra khi dẫn khí SO2 vào dung dịch nước brom?
Câu 12: Tên của nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 13?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI TÍM
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI TÍM
10
Đội xanh
Đội cam
Đội đỏ
Đội tím
Câu 1: Số nơtron của nguyên tử 19 39K ?
?
Câu 2: Công thức, tên gọi của hiđroxit tương ứng của oxit cao nhất với clo?
Câu 3: Phân tử CO2, H2O, HCl, NH3 những phân tử nào có cực?
Câu 4: Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen?
Câu 5: Phương pháp sản xuất clo trong công nghiệp?
Câu 6: Axit ăn mòn thủy tinh?
Câu 7: Tên của muối được tạo thành là nguyên nhân gây ra bạc bị xỉn màu khi đánh gió?
Câu 8: Ứng dụng quan trọng nhất của lưu huỳnh?
Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ axit sunfuric đặc vào cốc có 1 lớp đường?
Câu 10: Áp suất có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học của phản ứng H2 (k) + I2 (k) ↔2HI (k) không?
Câu 11: Vai trò của lưu huỳnh trong phản ứng với oxi?
Câu 12: Trạng thái tồn tại và màu sắc của brom?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Vượt chướng ngại vật
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
M
Í
N
Ó
1
M
N
H
2
3
4
H
Xanh
Đỏ
Cam
Tím
Đ
I
A
Ó
VII
A
K
H

H
I
X
O
Đ

Â

N
T
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Hàng ngang số 1: Brom nằm ở nhóm này trong bảng tuần hoàn?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Hàng ngang số 2: Tính chất hóa học cơ bản của ozon?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Hàng ngang số 3: Một trong những biến đổi có quy luật của các nguyên tố nhóm A?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Hàng ngang số 4: Một trong những tính chất hóa học của axit clohiđric?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Nguyên tử của các nguyên tố có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng thường thuộc loại nguyên tố này?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Tăng tốc
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Em hãy xem video thí nghiệm và trả lời câu hỏi
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?
Na + Na +Na = 3
Ca + Ca+ Na = 5
Cl + Na+ Ca = 10
Cl + S+ S= ?
19
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Sắp xếp các hình vẽ sau theo đúng thứ tự các bước để cân bằng một phản ứng oxi hóa khử
+7 +2
Mn + 5e →Mn (quá trình khử)
-1 o
2Cl → Cl2 + 2e (quá trình oxi hóa)
 
+1 +7 -2 +1 -1 +1 -1 +2 -1 0 +1 -2
KMnO4+ HCl →KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
Các nguyên tố thay đổi số oxi hóa là: mangan và clo.
 
2KMnO4+ 16HCl →2KCl +2 MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
 
+7 +2
×2 Mn + 5e →Mn
-1 o
×5 2Cl → Cl2 + 2e
 
A
B
C
D
Thứ tự đúng: BADC
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đây là gì?
Tan ít trong nước
Ở Mêxicô, tháng 11/1950 một nhà máy ở Pozarica đã thải ra một lượng khí rất lớn. Chỉ trong vòng 30 phút khí đó cùng với sương mù trắng của thành phố đã làm chết 22 người và khiến 320 người bị nhiễm độc.
 
Khí hiđrosunfua
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Về đích
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đội xanh
Câu 1 (10 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra khi cho muối bari clorua vào dung dịch natrisunfat?
Đ
S
ĐỘI XANH
5s
Hoàn thành
Gói 40 điểm
Câu 2 (10 điểm): Em hãy nêu 3 tác dụng của ozon?
Câu 3 (20 điểm): Tính thể tích khí clo (đktc) thu được khi cho 44,1 gam K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư? (Biết K = 39, Cr = 52, O = 16)
Gói 60 điểm
Câu 1 (10 điểm): Trong các khí sau khí nào là khí độc: SO2, CO2, O2, Cl2, H2S?
Câu 2 (20 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron nằm ở phân lớp p, nguyên tử của nguyên tố Y có 11 electron nằm ở phân lớp p, gọi tên nguyên tố X và Y?
Câu 3 (30 điểm): Khi cho kim loại M phản ứng với 200 ml dung dịch H2SO4 2M thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được 12 gam muối khan. Xác định kim loại M?
Gói 80 điểm
Câu 1 (20 điểm): Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các khí trong mỗi bình?
Câu 2 (30 điểm): Trong phân tử khí cacbon đioxit chứa liên kết hóa học nào? Phân tử trên phân cực hay không phân cực tại sao?
Câu 3 (30 điểm): Nguyên tử của nguyên tố A có hai đồng vị. Trong đó đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Trong đó đồng vị thứ nhất chiếm 50,69% về nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của A là 79,9862. Xác định số khối của hai đồng vị của A?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đội đỏ
Câu 1 (10 điểm): Em hãy xác định vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn?
Đ
S
ĐỘI ĐỎ
5s
Hoàn thành
Gói 40 điểm
Câu 2 (10 điểm): Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học?
Câu 3 (20 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 125,6g hỗn hợp FeS2 và ZnS thu được 102,4g SO2. Khối lượng của 2 chất trên là bao nhiêu? (Cho Fe = 56, Zn = 65, S= 32, O = 16)
Gói 60 điểm
Câu 1 (10 điểm): Các khí thải SO2, NO2, NO là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng gì?
Câu 2 (20 điểm): Trong các chất sau: Al, FeO, BaCl2, Cu, H2S, Fe2O3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì có bao nhiêu chất phản ứng trong đó H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa?
Câu 3 (30 điểm): Cho 16,2 gam khí HX (X là halogen) vào nước thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 37,6 gam kết tủa. Xác định HX?
Gói 80 điểm
Câu 1 (20 điểm): Cho cân bằng hóa học sau: . Nếu ta thêm một ít giọt NaOH vào bình phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
Câu 2 (30 điểm): Cho 17,6 gam hỗn hợp kim loại M và sắt vào dd H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lit khí (đktc). Phần không tan cho vào dd H2SO4 đặc nóng thì thu được 2,24 lit khí SO2 (đktc). Kim loại đã cho là kim loại nào?
Câu 3 (30 điểm): Em hãy nêu ứng dụng của nước Giaven và phương pháp điều chế nước Giaven trong công nghiệp?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đội cam
Câu 1 (10 điểm): Tổng số proton trong khí AB2 là 22.Khí AB2 là khí nào?
Đ
S
ĐỘI CAM
5s
Hoàn thành
Gói 40 điểm
Câu 2 (10 điểm): Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
Câu 3 (20 điểm): Hợp chất khí của với hiđro của một nguyên tố có CTTQ là RH4, oxit cao nhất của nguyên tố này chiếm 53,3% oxi về khối lượng. Xác định nguyên tố trên?
Gói 60 điểm
Câu 1 (10 điểm): Trong công nghiệp iot được sản xuất từ đâu?
Câu 2 (30 điểm): Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. Xác định 2 kim loại A và B?
Câu 3 (30 điểm): Cho 16,8g một kim loại R phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí SO2 (đktc). Vậy R là kim loại nào?
Gói 80 điểm
Câu 1 (20 điểm): Xác định số oxi hóa của 2 nguyên tử clo trong phân tử clorua vôi?
Câu 2 (30 điểm): Trong phân tử khí cacbon đioxit chứa liên kết hóa học nào? Phân tử trên phân cực hay không phân cực tại sao?
Câu 3 (30 điểm): Nêu hiện tượng khi sục khí clo vào dung dịch Na2CO3, giải thích?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
Đội tím
Câu 1 (10 điểm): Khí là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thủng tầng ozon?
Đ
S
ĐỘI TÍM
5s
Hoàn thành
Gói 40 điểm
Câu 2 (10 điểm): Tổng số các hạt cơ bản (p, n, e) của một nguyên tử X là 28. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của X?
Câu 3 (20 điểm): Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử?
Gói 60 điểm
Câu 1 (10 điểm): Trong các phản ứng: phản ứng hóa hợp, phản ứng thế, phản ứng trao đổi, phản ứng phân hủy. Phản ứng nào luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử?
Câu 2 (20 điểm): Việc dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc trong xản xuất gang là vận dụng những yếu tố nào để làm tăng tốc độ phản ứng?
Câu 3 (30 điểm): Cho 1,03 gam muối natri halogen (NaX) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. X là halogen nào?
Gói 80 điểm
Câu 1 (20 điểm): Cho các cấu hình electron sau:
a. 1s22s1. b. 1s22s22p63s23p64s1. c. 1s22s22p63s23p1 d. 1s22s22p4. e. 1s22s22p63s23p63d44s2 f. 1s22s22p63s23p63d54s2
g. 1s22s22p63s23p5. h. 1s22s22p63s23p63d104s24p5 i. 1s22s22p63s23p2
Cấu hình electron nào là của kim loại?
Câu 2 (30 điểm): Trong các chất sau: Ca(OH)2 , NaCl, nước clo, O2 , Na2O, Cu(NO3)2 , H2O, dd KMnO4, Na2SO4, NaOH, H2S, nước brom chất nào phản ứng với SO2?
Câu 3 (30 điểm): Cho 16,2 gam một kim loại M hoá trị không đổi tác dụng với 0,15 mol O2 đến khi phản ứng hoàn toàn. Lấy chất rắn thu được hoà tan hết vào dung dịch HCl, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào?
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
ĐỘI TÍM
ĐỘI XANH
ĐỘI CAM
ĐỘI ĐỎ
85
120
140
170
Tổng kết
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
GV TRẦN THỊ HUẾ - THPT ÂN THI
 
Gửi ý kiến