Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Ngọc
Ngày gửi: 07h:31' 07-03-2019
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT HÌNH HỌC
LỚP 9A6
Giáo viên: Nguyễn Tấn Ngọc
TRƯỜNG THCS P. BÌNH ĐỊNH
Câu hỏi. Với đoạn thẳng AB cố định và góc α không đổi cho trước (0o< α <180o) thì tập hợp (quỹ tích) các điểm M thay đổi thỏa mãn góc AMB bằng α là hình gì?
Trả lời. Với đoạn thẳng AB cố định và góc α không đổi cho trước (0o< α <180o) thì tập hợp (quỹ tích) các điểm M thay đổi thỏa mãn góc AMB bằng α là hai cung tròn (chung mút A, B) đối xứng nhau qua AB (gọi là hai cung chứa góc α dựng trên đoạn AB).
Chú ý 1. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cố định cho trước dưới góc vuông là đường tròn đường kính AB.
KIỂM TRA BÀI CŨ
A
B
M’
M
m
m’
α
α
Chú ý 2. Nếu tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh kia dưới góc α thì tồn tại một đường tròn đi qua bốn đỉnh của tứ giác đó.
* Nếu tứ giác ABCD có hai đỉnh kề nhau là A và D cùng nhìn cạnh BC dưới góc α thì tồn tại một đường tròn đi qua bốn đỉnh của tứ giác ABCD.
Ti?t 48 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
?1
Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có 3 đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thứ tư thì không.
.O
a)
b)
I. Khái niện về tứ giác nội tiếp
Tiết 48 §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Định nghĩa
M?t t? gic cĩ b?n d?nh n?m trn m?t du?ng trịn du?c g?i l t? gic n?i ti?p du?ng trịn (g?i t?t l t? gic n?i ti?p).
I. Khái niện về tứ giác nội tiếp
Đố vui
* Trn hình v? du?i dy cĩ bao nhiu t? gic n?i ti?p?
(tu? gia?c di?nh va` ca?nh co? sa~n, m?i t? gic li?t k m?t l?n)
ABCD
ABCE
BCDE
ABDE
ACDE
Định nghĩa
I. Khái niệm tứ giác nội tiếp
Tiết 48 §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1. Định lý
II. Tính chất

EM HÃY DỰ ĐOÁN VỀ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC
ĐỐI DIỆN CỦA TỨ GIÁC NỘI TIẾP?
A
B
C
D
N
Q
M
P
N
Q
M
O
O
P
O
Tứ giác
nội tiếp
Tứ giác không nội tiếp
QUAN SÁT CẮT GHÉP HÌNH
1. Định lý
Chứng minh
II. Tính chất
1. Định lý
II. Tính chất
Bài tập 53 SGK
Biết tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp.
Hãy điền vào ô trống trong bảng sau.


HOẠT ĐỘNG NHÓM
Định nghĩa
Tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.
I. Khái niệm tứ giác nội tiếp
Tiết 48 §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Tứ giác ABCD nội tiếp
2. Định lý đảo
II. Tính chất
1. Định lý
II. Tính chất
Định nghĩa
Tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.
I. Khái niệm tứ giác nội tiếp
Tiết 48 §7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Tứ giác ABCD nội tiếp
2. Định lý đảo
II. Tính chất
1. Định lý
Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng 180o thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
Chứng minh. (SGK)
II. Tính chất
GT:
KL: Tứ giác ABCD nội tiếp
* Trong các tứ giác sau, tứ giác nào nội tiếp?
Tứ giác nội tiếp là:
ABCD, PQRS

HÌNH
CHỮ NHẬT
HÌNH
THANG CÂN
* Trong các hình sau: Hình thang, hình thang vuông, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật và hình vuông, hình nào là tứ giác nội tiếp? Vì sao?
HÌNH
VUÔNG
HÌNH
BÌNH HÀNH
HÌNH
THANG
VUÔNG
HÌNH
THANG
1. Nếu tứ giác có bốn đỉnh cùng cách đều một điểm thì tứ giác đó nội tiếp.
2. Nếu tứ giác có tổng của hai góc đối diện nhau bằng 180o thì tứ giác đó nội tiếp.
3. Nếu tứ giác có góc trong bằng góc ngoài ở đỉnh đối diện thì tứ giác đó nội tiếp.

4. Nếu tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng
nhìn cạnh chứa hai đỉnh kia dưới một góc α thì
tứ giác đó nội tiếp.
III. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp
Tứ giác ABCD có A,B,C,D thuộc (O)
tứ giác ABCD nội tiếp (O)
<=>
tứ giác ABCD nội tiếp (O)
==>
==>
tứ giác ABCD nội tiếp (O)
PHẦN THƯỞNG CHO NHÓM CHIẾN THẮNG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 1. Trong cc hình A, B, C, D, E du?i dy, hy ch?n hình ma` t? gic ABCD khơng n?i ti?p.
A.
B.
E.
D.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 2. Trong cc cu sau, cu na`o sai?
Một tứ giác nội tiếp được nếu:
A. Tứ giác có tổng hai góc bằng 180o.

B. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc ?.

C. Tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng 180o.

D. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc vuông.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 3. Trong hai cu sau, cu no dng?

A. Hình thang v n?i ti?p l hình thang cn.

B. Hình bình hnh v n?i ti?p l hình vuơng.
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 4. Trong hình v? du?i, t? gic no n?i ti?p?
Hy ch?n phuong n tr? l?i h?p l.
AEHF;
BEHD;
CDHF;
Cc phuong n A, B, C d?u dng.
PHẦN THƯỞNG CHO NHÓM CHIẾN THẮNG
Tiết học đến đây xin kết thúc!
 
Gửi ý kiến