Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tự tin

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Bích Phương
Ngày gửi: 10h:49' 11-12-2018
Dung lượng: 25.9 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

TIẾT 14 - BÀI 11: TỰ TIN
Kiểm tra bài cũ:
Gói câu hỏi 10 điểm
Gói câu hỏi 8 điểm
Gói câu hỏi 6 điểm
TỰ TIN
Tiết 14: Bài 11

T? TIN

Đọc truyện: Trịnh Hải Hà và chuyến du học Xin-ga-po.
I. Truyện đọc:
Tiết 11: Bài 11:
Em hãy nêu những tấm gương tiêu biểu có tính tự tin mà em biết ?
Th?y giỏo Nguy?n Ng?c Ký lờn 4 tu?i dó b? li?t 2 tay, 7 tu?i t?p vi?t b?ng chõn. V?i s? t? tin vo kh? nang c?a b?n thõn mỡnh, ụng dó vu?t lờn s? b?t h?nh c?a s? ph?n tr? thnh m?t nh giỏo uu tỳ vi?t b?ng chõn. Cung dụi chõn ?y, ụng dó vi?t sỏch, lm tho, d?y h?c d? v? nờn m?t huy?n tho?i, m?t t?m guong vu?t khú nhu bi?u tu?ng cho nhi?u th? h? thanh thi?u niờn Vi?t Nam noi theo.
Nh?ng v?n d?ng viờn tham gia D?i h?i TD TT dnh cho ngu?i khuy?t t?t , cú ngu?i b? mự c? dụi m?t, cú ngu?i b? m?t di m?t b? ph?n trờn co th? c?a mỡnh; nhung v?i s? t? tin vo b?n thõn mỡnh, h? dó vu?t qua nh?ng tr?n d?u gay go dem vinh quang v? cho d?t nu?c.
Bi 11: T? TIN
1)Thế nào là tự tin?
II. Nội dung bài học:
I. Truyện đọc:
Qua việc tìm hiểu nội dung truyện đọc và liên hệ trong thực tế cuộc sống những tấm gương có biểu hiện của sự tự tin, em hãy cho biết thế nào là tự tin
2)Ý nghĩa?
-Nếu không tự tin con người sẽ trở nên yếu đuối, bé nhỏ.
?-Giỳp con ngu?i cú thờm s?c m?nh, ngh? l?c v sỏng t?o, lm nờn s? nghi?p l?n.
Bi 11: T? TIN
1)Tự tin là gì?
II- Nội dung bài học:
I- Truyện đọc:
Vậy sự tự tin có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của con người?
THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1:
Hãy kể những biểu hiện tự tin và thiếu tự tin trong học tập
NHÓM 2:
Hãy kể những biểu hiện tự tin và thiếu tự tin trong hoạt động tập thể
NHÓM 3:
Hãy kể những biểu hiện tự tin và thiếu tự tin trong hoạt động thể thao
NHÓM 4:
Kết quả của việc tự tin và thiếu tự tin trong cuộc sống
H?c t?p
Lao d?ng
Th? d?c th? thao
K?t qu? - h?u qu?
Ch? d?ng t? giỏc, m?nh d?n h?i th?y, h?i b?n
- Ng?i h?c, ng?i h?i, ? l?i, d?a d?m vo th?y.
- Tớch c?c, t? giỏc, nhi?t tỡnh, khụng ng?i vi?c
- Ng?i vi?c, s? vi?c, phú thỏc cụng vi?c cho ngu?i khỏc.
- Hang say t?p luy?n, quy?t tõm ph?n.
- Ng?i luy?n t?p, h?i h?p, nhỳt nhỏt
D?t du?c thnh tớch -> Vui v?, ho h?ng
Khụng hon thnh -> Bu?n v x?u h?.
Ti?t 11: Bi 11: T? TIN
1)Thế nào là tự tin?
2)Ý nghĩa
3) Cách rèn luyện

II- Nội dung bài học:
I- Truyện đọc:
3) Cách rèn luyện?
- Chủ động tự giác học tập.
- Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải.
- Tham gia các hoạt động của tập thể.
Ti?t 11: Bi 11: T? TIN
2)Ý nghĩa?
1)Thế nào là tự tin:
II- Nội dung bài học:
I- Truyện đọc:
Chúng ta cần phải rèn luyện tính tự tin bằng cách nào?
Bi 11: T? TIN
3) Cách rèn luyện?
2)Ý nghĩa?
1)Tự tin là gì?
II- Nội dung bài học:
I- Truyện đọc
Bài tập nhanh
Quan sát hình ảnh và gợi ý để tìm ra câu ca dao - tục ngữ nói về tính tự tin ?
Khuyên người ta phải có lòng tự tin, trước khó khăn, thử thách không nản lòng, chùn bước
Chớ
thấy
sóng
cả

ngã
tay
chèo

cứng
mới
đứng
đầu
gió
Ti?t 11: Bi 11: T? TIN
III-BÀI TẬP :
Bài tập d

Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài.
Hân làm bài xong, nhìn sang bên trái,
thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình,
Hân vội vàng chữa lại bài. Sau đó,
Hân lại quay sang phải, thấy Tuấn làm khác mình,
Hân cuống lên định chép nhưng đã muộn,
vừa lúc đó, cô giáo nhắc lớp nộp bài.
Em hãy nhận xét hành vi
của Hân trong
tình huống trên?
- Hân không tin tưởng vào bài làm của mình
Hoang mang, dao động, lập trường không vững chắc
- Vi phạm quy chế kiểm tra

Trò chơi ô chữ :

Dựa vào các đáp án đã tìm được của mỗi câu trả lời, em hãy tìm từ chìa khóa ở ô màu vàng
T Ô N S Ư T R Ọ N G Đ Ạ O
Đ Ạ O Đ Ứ C V À K Ỉ L U Ậ T
T R U N G T H Ự C
S Ố N G G I Ả N D Ị
Y Ê U T H Ư Ơ N G C O N N G Ư Ờ I
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Đây là tên bài học số 4  trong chương trình GDCD lớp 7. (14 chữ cái)
Hành vi “Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất” thể hiện đức tính này. (9 chữ cái)
Đây là một truyền thống đạo lý của người Việt Nam đối với các thầy cô giáo. (13 chữ cái)
Đây là lối sống không xa hoa lãng phí, không phô trương hình thức. (10 chữ cái)
Quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác (nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn) thể hiện phẩm chất gì?
(17 chữ cái)
Bài tập về nhà :

Học phần nội dung bài học
Làm bài tâp b, c ( SGK 35 )
- Đọc trước bài 12
 
Gửi ý kiến