Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đặng Thanh Vinh
Ngày gửi: 15h:52' 07-09-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 14:
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

NguỒN: TỔng hỢp và chỈnh sỬa.
DORA DORA BLUEHAPPY
-Đây là phần trích bài tham luận của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu -Ooc ngày 30-9-1990? nên không có tên tác giả cụ thể .
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
1/ Tác phẩm:
3/ Bố cục:
+ Phần 1: Sự thách thức: Nêu lên những con số và cuộc sống thực tế trên nhiều mặt , tình trạng rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên Thế giới hiện nay .
- đoạn đầu: Khẳng định quyền được sống , được pt của TE trên khắp TG và lời kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này .
+ Phần 2: Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc , bảo vệ trẻ em .
+ Phần 3: Nhiệm vụ: Xây dựng những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn , phát triển của TE , những nhiệm vụ cấp bách được nêu lên một cách hợp lí bởi dựa trên cơ sở , tình trạng và điều kiện sống thực tế .
2. Kiểu văn bản :
- Văn bản nhật dụng; > PTBĐ chính: nghị luận
? Văn bản thuộc thể loại gì? Có phương thức biểu đạt chính là gì?
? Bố cục của văn bản và nội dung chính từng phần ?
II. Đọc - Hiểu văn bản:
Ở phần " Sự thách thức" bản Tuyên bố đã giúp em biết được điều gì?
Tìm những chi tiết thực tế cuộc sống trong phần "thách thức" mà trẻ em phải gánh chịu?
- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc.
- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh,
mù chữ, môi trường xuống cấp, chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài.

- Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật
Nêu nhận xét của em về cách trình bày, cách phân tích về những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới?
=> Cách trình bày rõ ràng, hợp lý, bản Tuyên bố đã nêu lên khá đầy đủ, cụ thể tình trạng bị rơi vào hiểm họa và cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới.
1/Sự thách thức:
Trẻ em là mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước trẻ em phải được sống trong niềm vui tươi thanh bình, được học, được chơi,và phát triển.
2. Cơ hội:
Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi nào?
-Liên kết lại, các nước có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ngăn không để cho tử vong và tàn tật lan rộng v.v.
=> Tất cả đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản, khả quan và đảm bảo cho công ước thực hiện.
3. Nhiệm vụ:
- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em, ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở các em
Vai trò của phụ nữ cần được tăng cường, đảm bảo quyền bình đẳng
- Củng cố gia đình, xây dựng nhà trường,khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hóa v.v.


Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu rõ từng quốc gia và cả cộng đồng phải làm gì?
Em có nhận xét gì về cách sử dụng lời văn và cách diễn đat ở phần "Nhiệm vụ"?
=> Lời văn dứt khoát, mạch lạc và rõ ràng , văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
?. Ghi nhớ:
3. Nhiệm vụ:
2. Cơ hội:
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
I. Giới thiệu tác phẩm:
:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
 Baûo veä quyeàn lôïi chaêm lo ñeán söï phaùt trieån cuûa treû em laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng, caáp baùch, coù yù nghóa toaøn caàu. Baûn Tuyeân boá cuûa Hoäi nghò caáp cao theá giôùi veà treû em ngaøy 30-9-1990 ñaõ khaúng ñònh ñieàu aáy vaø cam keát thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï coù tính chaát toaøn dieän, vì söï soáng coøn, phaùt trieån cuûa treû em, vì töông lai cuûa toaøn nhaân loaïi.
III. Luyện tập:
Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?
LUYỆN T?P
Thảo luận nhóm: cho biết chính quyền địa phương, D?ng và các tổ chức xã hội đã có những sự quan tâm chăm sóc nào đối với trẻ em?
"Trẻ em như búp trên cành.
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan"
* Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em:
– Tháng hành động vì trẻ em.
– Bảo vệ thân thể và tính mạng.
– Tổ chức các chuyên mục phù hợp cho trẻ phát triển: văn nghệ, các hội thi (Tin học, văn học, toán học, hội họa học…) cùng các lễ hội vui chơi (Tết Nguyên Đán, Trung Thu,…).
–Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường, xoá nạn mù chữ.
– Khám bệnh trẻ miễn phí.
– Tổ chức các buổi từ thiện, khuyên góp, ủng hộ trẻ khó khăn.

 
Gửi ý kiến