Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị thúy
Ngày gửi: 08h:42' 06-10-2017
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG IX : ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
BÀI 35: Vai trò,các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
ngành dịch vụ
Cơ cấu và vai trò
Các nhân tố ảnh hưởng
Đặc điểm phân bố
Co
c?u
Vai
trò
Kinh tế
-xã hội
TNTN
I:Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ
1: Cơ cấu
Em hãy cho biết cơ cấu của 1 quốc gia bao gồm những ngành nào?
1: vai trò
Kể tên 1 số ngành không thuộc ngành nông nghiệp và công nghiệp???
Dịch vụ khác công nghiệp và nông nghiệp ở điểm nào? Hãy nêu khái niệm ngành dịch vụ?

-Dịch vụ là những ngành không trực tiếp tạo ra của cải vật chất

Dựa vào SGK+kiến thức thực tế em hãy cho biết cơ cấu dịch vụ gồm những nhóm ngành nào???
Cơ cấu ngành hết sức phức tạp
Gồm 3nhóm
Dịch vụ kinh doanh
Dịch vụ tiêu dùng
Dịch vụ công
GTVT,bán buôn bán lẻ,du lịch,TTLL,y tế,GD,tài chính,bảo hiểm,ngân hàng,hành chính công
Em hãy sắp xếp các ngành trên thuộc nhóm ngành nào???
Gồm 3nhóm
Dịch vụ kinh doanh
Dịch vụ tiêu dùng
Dịch vụ công
GTVT,bán buôn bán lẻ,du lịch,TTLL,y tế,GD,tài chính,bảo hiểm,ngân hàng,hành chính công
Em hãy sắp xếp các ngành trên thuộc nhóm ngành nào???
Gồm 3nhóm
Dịch vụ kinh doanh: GTVT,TTLL,tài chính bảo hiểm
Dịch vụ tiêu dùng:bán buôn bán lẻ,du lịch,y tế,GD
Dịch vụ công: hành chính công
2:Vai trò
Thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ph¸t triÓn.
Thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ph¸t triÓn.
Khai th¸c tèt h¬n c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, c¸c di s¶n v¨n hãa, lÞch sö vµ c¸c thµnh tùu khoa häc kĩ thuật .
Tại sao ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam lại được đẩy mạnh???

-Sự khác biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển.


Tại sao có sự khác biệt về cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ giữa các nước phát triển và đang phát triển ?

- Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ tăng nhanh.
II: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Dựa vào sơ đồ trang 135 SGK và kiến thức thực tế em hãy phân tích và lấy ví dụ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
-Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
-Trình độ phát triển kinh tế
-Năng suất lao động xã hội
-Quy mô,cơ cấu dân số
-Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
-Truyền thống văn hóa,phong tục tập quán
-Mức sống và thu nhập thực tế
-Tài nguyên thiên nhiên
-Di sản văn hóa,lịch sử
-Cơ sở hạ tầng du lịch
-Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ
-Mạng lưới ngành dịch vụ
-Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
-Sức mua,nhu cầu dịch vụ
-Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch
ảnh hưởng của phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
Truyền thống văn hóa và phong tục tập quán
Mức sống và thu nhập thực tế
Các nước dẫn đầu về du lịch thế giới, nam 2004
Qua bảng số liệu, em có nhận xét gì ?
III: Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới
- Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước nam 2001
Em cã nhËn xÐt gi vÒ sù ph©n hãa tû träng cña c¸c ngµnh dÞch vô trong
c¬ cÊu GDP cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi ?
-Tỷ trọng dịch vụ GDP của các nước có sự phân hóa.
+Các nước phát triển chiếm tỉ trọng cao (>60 %)
+Các nước đang phát triển chiếm tỉ lệ thấp hơn(<50 %),điển hình là Châu Phi
-Trên thế giới các thành phố cực lớn đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn
-Ở mỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hóa về một số dịch vụ nhất định
sòng bạc thế giới–las vegas
-Trong các thành phố lớn thường hình thành các trung tâm giao dịch,thương mại
-Ở nước ta,các thành phố ,thị xã thường có khu hành chính và khu buôn bán, dịch vụ.Ở Hà Nội,tp HCM các trung tâm giao dịch,thương mại của thành phố đang được hình thành rõ nét.
Đêm Văn miếu quốc tử giám
Nhà thờ đức bà
Củng cố bài học:sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lí:
Củng cố bài học:sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lí:
Bài tập về nhà:chuẩn bị bài 36 SGK trang138
 
Gửi ý kiến