Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 27. Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm - Nguyễn Gia Thiều)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Diễm Châu
Ngày gửi: 10h:26' 16-03-2009
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
TẬP THỂ LỚP 10 C XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
I. Tìm hiểu chung:
T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều: (1741 - 1798)
Tên hiệu :
Tước phong:
Quê quán
Hoàn cảnh xuất thân:
- Các tác phẩm:
Cung oán ngâm khúc,
Chữ Hán
Chữ Nôm
Ôn Như thi tập (tiền tập)
Cung oán ngâm khúc
Ôn Như thi tập (hậu tập)
Tây Hồ thi tập,
Tứ Trai thi tập,
Ôn Như thi tập (tiền tập)
Tứ Trai thi tập.
Tây Hồ thi tập,
Ôn Như thi tập (hậu tập),
SGK
SGK/120
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều: (1741 - 1798)
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm ”:
Độ dài:356 câu thơ
Thể loại: Song thất lục bát
Tóm tắt TP:
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều: (1741 - 1798)
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm ”:
Tóm tắt TP:
Diễn biến tâm trạng
Diễn biến thời gian
Quá khứ
Hiện tại
Được sủng ái
Bị ruồng bỏ
Hoài niệm, tiếc nuối
Sầu oán
Hy vọng trong tình cảnh tuyệt vọng
NGƯỜI CUNG NỮ
-Giá trị tác phẩm:
+ Nội dung:


Xót thương cho thân phận của người cung n?
Phản ánh một phần hiện thực xã hội phong kiến.
Lên án cuộc sống an chơi hưởng lạc của bọn vua chúa phong kiến.
Thể hiện quan niệm của tác giả về cuộc đời bạc bẽo phù du.

=> Tác phẩm mang giá trị hi?n th?c v nhân đạo sâu sắc
Diễn biến tâm trạng
Hoài niệm, tiếc nuối
Sầu oán
Hy vọng trong tình cảnh tuyệt vọng
NGƯỜI CUNG NỮ
Quá khứ
Hiện tại
Bị ruồng bỏ
Được sủng ái
Diễn biến thời gian
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm”: -Tóm tắt TP
+Sử dụng thành công và có hiệu quả thể thơ song thất lục bát.
+ Nghệ thuật miêu tả tâm trạng sinh động, tinh tế.
+ Ngôn ng? tài hoa, đài các:sử dụng nhiều từ Hán Vi?t
điển cố, di?n tớch.

=> Là một tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến các nhà thơ đời sau.
+ Nội dung:
+ Nghệ thuật:
Xót thương cho thân phận của người cung n?
Phản ánh một phần hiện thực xã hội phong kiến.
Lên án cuộc sống an chơi hưởng lạc của bọn vua chúa phong kiến.
Thể hiện quan niệm của tác giả về cuộc đời bạc bẽo phù du.

II.Đọc hiểu VB đoạn trích:
1. Vị trí: từ câu 209 đến câu 244
2. Nội dung:
Nỗi sầu oán của người cung nữ khi bị nhà vua bỏ rơi
3. Bố cục:
4 khổ thơ đầu
5 khổ thơ còn lại.
+Sử dụng thành công và có hiệu quả thể thơ song thất lục bát.
+ Nghệ thuật miêu tả tâm trạng sinh động, tinh tế.
+ Ngôn ng? tài hoa, đài các: sử dụng nhiều từ Hán Vi?t
và điển cố, di?n tớch.

=> Là một tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến các nhà thơ đời sau.
Nghệ thuật:
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm”:

II. Đọc hiểu VB đoạn trích:
Vị trí 2. Nội dung 3. Bố cục
4. Đọc hiểu chi tiết văn bản:
a. Cuộc sống lẻ loi buồn tủi của người cung nữ:
Thời gian:
+ Đêm năm canh
+ Chiều thu
Hình ảnh quen thuộc trong thơ.
Không gian, cảnh vật:
Gợi buồn, cô đơn, con người đối diện với chính mình: Thời gian NT
dối lập
Cung quế
Lầu đãi nguyệt
Gác thừa lương
Phòng tiêu
Thâm khuê
Cửa châu
Rèm ngà, ng?n phu?ng li?n, d?u duong xa.

Từ Hán Việt, h.ả ước lệ:kh«ng gian sang träng, ®µi c¸c
Cuéc sèng quyÒn quý, xa hoa

C?m giỏc l?nh l?o, bu?n bó, hoang v?ng
Không gian, c?nh v?t
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm ”:

II. Đọc hiểu VB đoạn trích:
Vị trí 2. Nội dung
3. Bố cục
4. Đọc hiểu chi tiết

a. Cuộc sống lẻ loi buồn tủi của người cung nữ:
Thời gian: + Đêm năm canh
+ Chiều thu
Cảm nhận về không gian:
lạnh ng?t nhu d?ng
vắng ngắt nhu t?
b? n?a, x? dụi
gió lọt
sương gieo
Rờu l? ch?, c? quanh co
tuyết đóng,giá đông.
So sánh
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm ”:

II. Đọc hiểu VB đoạn trích:
a. Cuộc sống lẻ loi buồn tủi của người cung nữ:
Thời gian: + Đêm năm canh
+ Chiều thu
Cử chỉ:
trông ngóng
đứng ngồi
thức ngủ
Trạng thái
âm thầm
ủ dột
bâng khuâng
vẩn vơ
Từ láy, gợi cảm giác cô đơn, lẻ loi, sự chờ đợi mỏi mòn của người cung nữ
Mức độ tăng dần của tâm trạng sầu buồn
-Không gian
lạnh ng?t nhu d?ng, vắng ngắt nhu t?,
b? n?a, x? dụi,gió lọt,sương gieo
Rờu l? ch?, c? quanh co,tuyết đóng,giá đông.
Cảm nhận về không gian:

C?m giỏc l?nh l?o, bu?n bó, hoang v?ng
I. Tìm hiểu chung:
1.T¸c gi¶ Nguyễn Gia Thiều
2. Tác phẩm “Cung oán ngâm ”:

II. Đọc hiểu VB đoạn trích:
a. Cuộc sống lẻ loi buồn tủi của người cung nữ:
Thời gian:
Không gian
Hành động
- Trạng thái
*Tiểu kết:
+Nỗi buồn sầu, cô đơn , oán hờn thấm đẫm vào thời gian, không gian và cảnh vật.
+Phép so sánh, ẩn dụ, ước lệ, đối lập.
+Giọng văn réo rắt, sầu buồn, thể hiện niềm cảm thông sâu sắc

- Khoảnh làm chi bấy chúa xuân
Chơi hoa cho rữa nhụy dần lại thôi
Phép ẩn dụ:
Hiện lên hình ảnh vua chúa: tráo trở, độc ác.
Thấp thoáng nỗi oán hờn, đau xót của người cung nữ.
Lời văn gây ấn tượng mạnh mẽ.
CÂU 1
6 chữ cái
CÂU 2
CÂU 3
10chữ cái
9chữ cái
Một trong những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích
Một từ láy ở trong đoạn trích, diễn tả tâm trạng của người cung nữ
Nơi người cung nữ ở được gọi là gì?
S

U
Tiểu kết:
+Nỗi buồn sầu, cô đơn , oán hờn thấm đẫm vào thời gian, không gian và cảnh vật.
+Phép so sánh, ẩn dụ, ước lệ, đối lập.
+Giọng văn réo rắt, sầu buồn, thể hiện niềm cảm thông sâu sắc

Bài tập củng cố:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI:

Bài vừa học:
Học thuộc lòng đoạn trích
Nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật thể hiện
trong các khổ thơ vừa tìm hiểu.
Bài sắp học: Nỗi sầu oán của người cung nữ (tiết 2)
+Tiếp tục tìm hiểu diễn biến tâm trạng của người cung nữ:
+ Nghệ thuật thể hiện tâm trạng nhân vật.
XIN CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
Trong cung quế âm thầm chiếc bóng,
Đêm năm canh trông ngóng lần lần.
Khoảnh làm chi bấy chúa xuân!
Chơi hoa cho rữa nhị dần lại thôi.
Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ,
Gác thừa lương thức ngủ thu phong.
Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng,
Gương loan bẻ nửa, dải đồng xé đôi.
Chiều ủ dột giấc mai khuya sớm,
Vẻ bâng khuâng hồn bướm vẩn vơ.
Thâm khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương gieo.
Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ
Dấu dương xa đám cỏ quanh co.
Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu
Gối loan tuyết đóng, chăn cù giá đông

Trong cung quế âm thầm chiếc bóng,
Đêm năm canh trông ngóng lần lần.
Khoảnh làm chi bấy chúa xuân!
Chơi hoa cho rữa nhị dần lại thôi.
Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ,
Gác thừa lương thức ngủ thu phong.
Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng,
Gương loan bẻ nửa, dải đồng xé đôi.
Chiều ủ dột giấc mai khuya sớm,
Vẻ bâng khuâng hồn bướm vẩn vơ.
Thâm khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương gieo.
Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ,
Dấu dương xa đám cỏ quanh co.
Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu,
Gối loan tuyết đóng , chăn cù gía đông.
Ngày sáu khắc, tin mong nhạn vắng,
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền.

Lạnh lùng thay giấc cô miên!
Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u.
Tranh biếng ngắm trong đồ tố nữ,
Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu.
Một mình đứng tủi ngồi sầu,
Đã than với nguyệt lại rầu với hoa!
Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải,
Ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ.
Hoa này bướm nở thờ ơ,
Để gầy bông thắm để xơ nhụy vàng!
Đêm năm canh lần nương vách quế,
Cái buồn này ai dễ giết nhau.
Giết nhau chẳng cái lưu cầu,
Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!
Tay nguyệt lão chẳng xe thì chớ,
Xe thế này có dở dang không .
Đang tay muốn dứt tơ hồng,
Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra.

 
Gửi ý kiến