Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Việt
Ngày gửi: 11h:10' 20-05-2020
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Hằng)
Chương V:
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
Tiết 36:
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
(Bài 31+33+34)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết chủ trưởng, kế hoạch giải phóng Miền Nam?
Chương V:
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
Tiết 36:
VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
(Bài 31+33+34)
I. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976).
- 9/1975, TW Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
* Quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
Tiết 36- BÀI 31: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU
SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Huế
Tây Nguyên
I. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976).
Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất

Quốc hội khoá VI ra mắt đồng bào
* Quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
- 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
- Từ 24/6 - 3/7/1976, Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội quyết định:
+ Tên nước, Quốc ca, Quốc kì, Quốc huy, Thủ đô.
+ Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định => Tp HCM.
+ Bầu cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất.
- Địa phương tổ chức thành 3 cấp.
=> Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI đã quyết định những vấn đề gì ? 
Quốc kì Việt Nam
Quốc huy Việt Nam
Quốc ca Việt Nam
Đoàn tàu thống nhất
TÔN ĐỨC THẮNG
Chủ tịch nước
TRƯỜNG CHINH
Chủ tịch UBTVQH
PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng
I. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976).
* Quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
* Ý nghĩa:
- Với kết quả của Quốc Hội khoá VI, công cuộc thống nhất đât nước về mặt nhà nước đã hoàn thành.
- Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước khác.


II. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
Đường lối Đổi mới được đề ra từ Đại hội VI (12/1986) được bổ sung và điều chỉnh ở Đại hội VII, VIII, IX. Nội dung:
Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ từ kinh tế chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa đổi mới kinh tế luôn gắn liền với chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
 
 
 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (6 - 1986) của Đảng tại hội trường Ba Đình - Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6- 1991) của Đảng tại hội trường Ba Đình - Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6 - 1996) của Đảng tại hội trường Ba Đình - Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4 - 2001) của Đảng tại hội trường Ba Đình - Hà NộiIII. VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ( 1986 - 2000)
* Kế hoạch 5 năm (1986 – 1990):
Từ chỗ thiếu ăn, đến năm 1990 đã đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng. Kinh tế đối ngoại phát triển, năm 1989 xuất khẩu gạo đứng thứu 3 trên Thế giới.
 
 


Khai thác dầu khí trên Biển Đông
Xuất khẩu gạo và cơ hội vào thị trường UAE -
Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2012 vượt 7,3 triệu tấn
xuất khẩu gạo số 1đã thuộc về Việt Nam.
một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL.

III. VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 - 2000)


* Kế hoạch 5 năm (1991 – 1995): 
+ Trong 5 năm kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước bình quân tăng 8.2%; lạm phát bị đẩy lùi.
+ Quan hệ đối ngoại được mở rộng tháng 7 – 1995 VN và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Cũng trong tháng này VN chính thức ra nhập ASEAN
 
 

Thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Một số hình ảnh VN là thành viên thứ 7 của ASEAN
Ảnh hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44. Ảnh: TTXVN
Ảnh tổng thống BinClinton sang thăm Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
  III. VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 - 2000)


*Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000):
+ Kinh tế tăng trưởng khá, GDP 7% năm.
+ Công nghiệp tăng bình quân là 13,5 %, Nông nghiệp 5,7 %.
Hoạt động XNK không ngừng tăng; Tổng vốn đầu tư nước ngoài khoảng 10 tỉ đôla.
+ Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng.

 
 

Vẻ đẹp của thủ đô Hà Nộ
Ảnh thành phố Đà Nẵng
IV. TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
1. C¸c giai ®o¹n chÝnh vµ ®Æc ®iÓm cña tiÕn tr×nh lÞch sö.
2. Nguyªn nh©n th¾ng lîi, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, ph­¬ng h­íng ®i lªn.
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
Em ha~y nêu các giai đoạn chính của lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay?
Nội dung chính của giai đoạn 1919 -1930?
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1.1. Giai đoạn 1919 - 1930:
1.2. Giai đoạn 1930 - 1945:
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1.1 Giai đoạn 1919 - 1930:
1.2. Giai đoạn 1930 - 1945:
1.3. Giai đoạn 1945 - 1954:
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1.1. Giai đoạn 1919 - 1930:
1.2. Giai đoạn 1930 - 1945:
1.3. Giai đoạn 1945 - 1954:
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1.1. Giai đoạn 1919 - 1930:
1.2. Giai đoạn 1930 - 1945:
1.3. Giai đoạn 1945 - 1954:
1.4. Giai đoạn 1954 - 1975:
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1.1. Giai đoạn 1919 - 1930:
1.2. Giai đoạn 1930 - 1945:
1.3. Giai đoạn 1945 - 1954:
1.4. Giai đoạn 1954 - 1975:
1.5. Giai đoạn 1975 đến nay:
Từ sau đại thắng Xuân 1975 đến nay, nhiệm vụ to lớn nhất của cách mạng Việt Nam đưuo?c thể hiện nhuư thế nào?
1. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
2. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phưuong hưuo?ng đi lên:
Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử?
Trò chơi ô chữ
1
3
4
2
5
6
7
8
9
11
9
13
5
7
10
14
Câu 1: Sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ, cứu nước , cách mạng Miền Nam có thuận lợi gì ?
Câu 2: Trước khi mang tên Hồ Chí Minh, thành phố này mang tên gì?
Câu 3: Đây là quốc kì Việt Nam?
Câu 4: Từ 15 đến 21/11/1975 hội nghị nhất trí hoàn toàn các vấn đề về…, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 5: Ngày 2/7/1976 quyết định lấy tên thủ đô?
Câu 6: Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng…, của lịch sử dân tộc…?
Câu 7: Quốc ca Việt Nam là?
Câu 8: Ngày 25/4/1976 nhân dân cả nước đã tiến hành bỏ phiếu bầu:
 
Gửi ý kiến