Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. What does your father do?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hằng Nga
Ngày gửi: 20h:33' 03-02-2021
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
English 4


WARM UP
UNSCRAMBLE WORDS
RFAMER
FARMER
SENUR
NURSE
RDIERV
DRIVER
CFAOTRY WKORER
FACTORY WORKER
Unit 12: What does your father do?
LESSON 2 ( PAGE 14)
ENGLISH 4
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.
Unit 12 : What does your father do?
Lesson 2
Wednesday, February 3rd, 2021.
Let’s play a game of jobs.
She’s a doctor. Where does she work?
In a hospital.
Well done! Now it’s your turn.
Ok.
He’s a worker. Where does he work?
He’s/ She’s a farmer. Where does he/ she work?
In a field.
Correct!
In a factory.
Great.
c
a
b
d
RDIERV
1. Look, listen and repeat.
Unit 12 : What does your father do?
New words:
- Hospital: bệnh viện
- Factory: nhà máy
- Field: đồng ruộng
Lesson 2
- Office: văn phòng
2. Point and say.
Model sentences:
Ask and answer about where someone works
Ex 3: - Where does a doctor work?
A doctor works in a hospital.
- S + work(s) + in a/ an + place.
Where do/ does + s + work ?
Ex 1: - Where do you work?
I work in a school.
Ex 2: - Where does he/ she work?
He/ she works in a field.
Wednesday, February 3rd, 2021.
- Clerk: thư kí
2. Point and say.
- Where does a + job work? → A + job works + in a/ an + place.
doctor/ in a hospital
farmer/ in a field
worker/ in a factory
clerk/ in an office
Ex: Where does a doctor work?
→ A doctor works in a hospital.
a
d
c
b
PLACE
field
(Nhà máy)
(Đồng ruộng)
(Bệnh viện)
(Văn phòng)
hospital
hos
office
of
factory
fac
2. Point and say.
Where does a + job work? → A + job works + place.
doctor/ in a hospital
* Where does a................work?
→ A ..............works.......................
doctor
doctor
in a hospital.
2. Point and say.
Where does a + job work? → A + job works + place.
* Where does a................work?
→ A ..............works...................
farmer
farmer
in a field
farmer/ in a field
2. Point and say.
Where does a + job work? → A + job works + place.
* Where does a................work?
→ A ..............works......................
worker
worker
in a factory
worker/ in a factory
2. Point and say.
Where does a + job work? → A + job works + place.
* Where does a.............work?
→ A ............works......................
clerk
clerk
in an office
clerk/ in an office
3. Let’s talk.
* What does your father/ mother/ grandpa/ grandma/ brother/ sister/ do?
* Where does he/ she work?
- My father/ mother is a ...............
hospital
nurse
1. What does your father/ mother do?
2. Where does he/ she work?
- He / she works in a................
Example:
Doctor → in a hospital
Farmer → in a field
Worker → in a factory
Clerk → in an office
Teacher → in a school
Unit 12 : What does your father do?
1. New words:
- Hospital:
- Factory:
- Field:
Lesson 2 ( page 14)
- Office:
2, Model sentences:
- Hỏi và trả lời ai đó làm việc ở đâu .
Ex 3: - Where does a doctor work?
A doctor works in a hospital.
- S + work(s) + in a/ an + place.
Where do/ does + s + work ?
Ex 1: - Where do you work?
I work in a school.
Ex 2: - Where does he/ she work?
He/ she works in a field.
bệnh viện
đồng ruộng
nhà máy
văn phòng
Wednesday, February 3rd, 2021.
- Clerk:
thư kí
Homelink:
* H?c thu?c t? m?i v th?c hnh m?u cu d h?c.
* Hồn thnh bi 1, 2, 3 trang 49 trong sch bi t?p.
* Chu?n b? bi ti?p theo Unit 12 - lesson 3 trang 16.
* Vi?t n?i dung bi d h?c hơm nay vo v? ghi bi Ti?ng anh.
See you again!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến