Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. What would you like to be in the future?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trẩn Thị Ngọc Hân
Ngày gửi: 04h:36' 23-03-2017
Dung lượng: 13.2 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class 5
Teacher: Tran Thi Thuy Hang
Binh Bat Primary School
QÚI THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
Nhiệt liệt chào mừng
GV: Trần Thị Thúy Hằng – Tổ 4&5
Lớp 5
Trường: Tiểu học Bình Bát
Thứ 6 – 24/02/2017
WARM UP
LET`S SING!
Friday, February 24th , 2017
Let’s play a game!
GAME: WHO WANTS TO A MILIONAIRE
1.What do you think ____ An Tiem?
A. of
B. on
C. at
D. in
A. of
Who`s a milionaire?
2. ______ are you reading ? – I’m reading
The Golden Starfruit Tree.
A. Where
B. Who
C. What
D. A & B are correct.
C. What
50:50
Who`s a milionaire?
3. An Tiem is ______.
A. greedy
B. intelligent
C. smart
D. hard working
D. hard working
50:50
Who`s a milionaire?
4. What _______ of stories do you like ?
A. types
B. kinds
C. type
D. kind
B. kinds
50:50
Who`s a milionaire?
5. What _______ in the story?
. A. stopped
B. happened
C. told
D. A & C are correct
B. happened
50:50
Who`s a milionaire?
1. Look, listen and repeat
What’s that?
Is that why you work out so much in the gym?
What would you like to be in the future ,Tony?
So would you like to fly a plane ?
Friday,February 24th , 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1 : (1,2,3)
Yes. Pilots have to be strong.
Yes,of course !There’s only one problem.
I’m scared of heights!
a
b
c
d
I’d like to be a pilot.
- pilot
- writer
NEW WORDS:
- architect
Friday, February 24th , 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1: (1,2,3)
Play a game : What and Where
writer
pilot
architect
writer
pilot
architect
1. Look, listen and repeat
What’s that?
Is that why you work out so much in the gym?
What would you like to be in the future ,Tony?
So would you like to fly a plane ?
Friday, February 24th , 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1 (1,2,3)
Yes. Pilots have to be strong.
Yes,of course !There’s only one problem.
I’m scared of heights!
a
b
c
d
I’d like to be a pilot.
2. Point and say
What would you like to be in the future?
d) writer
c) architect
b) doctor
a) pilot
Friday, February 24th,2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1 (1,2,3)
2. Point and say
What would you like to be in the future?
a
b
c
d
architect
writer
doctor
pilot
Friday, February 24th, 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1 (1,2,3)
1. Look, listen and repeat
What would you like to be in the future?
I’d like to be a/an pilot .
doctor .
Model sentence:
Friday,February 24th , 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1: (1,2,3)
Notes:
I would like = I’d like
Friday, February 24th , 2017
Let’s play a game!
Lucky number !
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Play a game: Lucky numbers
2
3
4
5
6
7
8
3.LET’S TALK
What would you like to be in the future?
I’d like to be a/an …...
Friday, February 24th , 2017
UNIT 15 :
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE ?
Lesson 1: (1,2,3)
Let’s play a game
“ NETWORK”

JOBS
kiến trúc sư
nhà văn
bác sĩ
phi công
giáo viên
y tá
doctor
architect
writer
nurse
pilot
teacher
 
Gửi ý kiến