Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm minh đạt
Ngày gửi: 21h:10' 20-10-2016
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN
Môn : LỊCH SỬ 5
Đề bài: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Gv: PHẠM XUÂN BA


- H?i ngh? thnh l?p D?ng C?ng s?n Vi?t Nam di?n ra ? H?ng Kụng- Trung Qu?c, do Nguy?n i Qu?c ch? trỡ
Câu1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?
Câu 2: Nêu ý nghĩa Lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
Cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo.
Đề ra đường lối Cách mạng đúng đắn.
- Cách mạng Việt Nam liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn.
1.Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ- Tĩnh trong những năm 1930- 1931.
Dựa vào tranh minh hoạ, em hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 ở Nghệ An (nhóm 4)
- Nhân dân Nghệ - Tĩnh có tinh thần đấu tranh cao, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp và bè lũ tay sai, không sợ hy sinh gian khổ.
Cuộc biểu tình ngày 12 - 9 – 1930 đã cho thấy tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An – Hà Tĩnh như thế nào?
1.Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ- Tĩnh trong những năm 1930- 1931.
2. Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền.
2. Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền.
Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930- 1931.
Người nông dân dưới thời Pháp thuộc
Người nông dân dưới thời Pháp thuộc
Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930- 1931.
Dưới thời Pháp thuộc người nông dân không có ruộng đất, họ phải cày thuê cuốc mướn cho địa chủ hoặc bỏ làng đi làm việc khác… Còn khi có chính quyền cách mạng ruộng đất của địa chủ bị tịch thu, chia cho nông dân.
Quan sát ảnh, em hãy: So sánh cuộc sống của nhân dân dưới thời Pháp thuộc với cuộc sống nhân dân khi có chính quyền Xô viết? (nhóm 2)
- Không hề xảy ra trộm cắp.
- Bãi bỏ những tập tục mê tín dị đoan.
- Tịch thu ruộng đất của địa chủ, xóa bỏ các thứ thuế vô lí.
- Nhân dân được nghe giải thích chính sách và bàn bạc công việc chung.
- Hãy ghi lại những điểm mới ở nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh giành được chính quyền cách mạng những năm 1930 – 1931?
Thảo luận nhóm đôi
1.Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ- Tĩnh trong những năm 1930- 1931.
2. Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền.
3. Ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh
Phong trào Xô viết chứng tỏ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta như thế nào? Nhân dân ta có khả năng gì?
Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh có tác động như thế nào đối với cách mạng trong cả nước?
Thảo luận nhóm 4
*Phong trào Xô viết chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng làm cách mạng của nhân dân lao động.
* Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đã khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Trong những năm 1930-1931, nhân dân Nghệ - Tĩnh đã đấu tranh quyết liệt, giành được quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Ngày 12-9 là ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Ghi nhớ

Nghĩa trang 12- 9 tại Hưng Nguyên
Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết tại Ngã ba Nghèn
Tượng đài Công -Nông -Binh tại ngã ba Bến Thủy
Tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Vinh
4
Ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh là ngày 12- 9
2. Phong tro Xụ vi?t Ngh? - Tinh di?n ra vo nh?ng nam 1930 - 1931
3. Ngh? An v Qu?ng Bỡnh l nh?ng noi phong tro Xụ vi?t Ngh? -Tinh phỏt tri?n m?nh nh?t.
4.Thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào đoàn người biểu tình làm hơn 200 người chết, hàng trăm người bị thương.
D
Đ
S
Đ
5. Su?t th?i kỡ cú chớnh quy?n nhõn dõn, thu?ng xuyờn x?y ra tr?m c?p
S
Trò chơi:
Trò chơi
6. Chớnh quy?n Cỏch m?ng dó t?ch thu ru?ng d?t c?a th?c dõn Phỏp chia cho nụng dõn, gi? nguyờn cỏc th? thu? vụ lớ
8. Phong tro Xụ vi?t Ngh? - Tinh dó ch?ng t? tinh th?n dung c?m, kh? nang Cỏch m?ng c?a nhõn dõn lao d?ng.
S
D
 
Gửi ý kiến