Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Lịch sử > Lịch sử 11 Nâng cao >


Bài 1. Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa sau thế kỉ XVIII (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến Hội nghị Viên (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Cách mạng công nghiệp (Nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (Tiếp theo) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 10. Phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học - Quốc tế thứ nhất (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công xã Pa-ri (1871) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phong trào công nhân quốc tế (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 14. V.I. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX - Cách mạng Nga 1905-1907 (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 15. Nhật Bản (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ấn Độ (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Trung Quốc (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Châu Phi (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Khu vực Mĩ Latinh (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 26. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 41. Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918) (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0