Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Mĩ thuật 5 >


Bài 1. Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Màu sắc trong trang trí (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đề tài Trường em (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Khối hộp và khối cầu (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nặn con vật quen thuộc (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đề tài An toàn giao thông (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Trang trí đối xứng qua trục (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Mẫu vẽ có hai vật mẫu (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nặn dáng người (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vật (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đề tài Quân đội (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Mẫu vẽ có hai vật mẫu (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Xem tranh Du kích tập bắn (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trang trí hình chữ nhật (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đề tài tự chọn (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đề tài tự chọn (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Xem tranh Bác Hồ đi công tác (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Đề tài Môi trường (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (vẽ màu) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đề tài Ngày hội (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Trang trí đầu báo tường (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Đề tài Ước mơ của em (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vẽ tĩnh vật (vẽ màu) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Đề tài tự chọn (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0