Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. At home

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bạch kim
Người gửi: Nguyễn Việt Vương
Ngày gửi: 14h:02' 04-04-2008
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 313
Số lượt thích: 0 người
Section B: Hoa’s family LESSON 4
English 7
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
6
10
1
2
3
4
5
6
11
1
2
3
4
5
6
12
1
2
3
4
5
6
13
1
2
3
4
5
6
14
1
2
3
4
5
6
15
1
2
3
4
5
farmer
teacher
doctor
driver
6
singer
nurse
cattle (n) :
gia súc
Cows or sheep are cattle.
( to ) raise (cattle) :
EX: Peter .................. a lot of cattle in his farm.
raises
nuôi gia súc
( to ) grow (vegetables)
trồng rau
( to ) take care of:
chăm sóc
journalist :
What does he do ?
Nhà báo
newspaper :
tờ báo ( ngày / tuần )
Vocabulary
cattle (n) :
gia súc
( to ) raise :
nuôi
( to ) take care of:
chăm sóc
journalist (n) :
( to ) grow:
trồng
tờ báo
newspaper (n) :
nhà báo
Fill in the gaps:
1. Hoa’s father works on the farm. He is a ...........................
2. A nurse .......................sick people.
3. He writes articles for a newspaper. He is........................
4. Nga .................a lot of vegetables in her garden.
5. Her mother .....................a lot of.....................such as cows and sheep on the farm.

farmer
takes care of
journalist
grows
raises
cattle
T
F
T
T
F
F
Match these half-sentences:
1, A farmer
2, A doctor
3, A journalist
4, A teacher
a, writes for a newspaper.
b, works on a farm.
c, teaches in a school.
d, takes care of sick people.

Lucky number!
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
He is a farmer.
a. What does Hoa’s father do ?
b. Where does he work ?
He works on his farm.
c. What is her mother’s job ?
She’s a housewife.
d. What does she do everyday ?
She does housework and she helps on the farm.
Yes, they are. Because they love working on their farm.
e. Are they happy ? Why ?
f. How old is Hoa’s sister ?
She is 8.
g. What does Lan’s father do ?
He is a doctor
h. Does Lan’s mother teach in a school ?
Yes, she does.
j. What is her brother’s job ?
He is a journalist.
Survey:
My friend’s family has ( 4 ) members. Her/his father works in......
Homework:
 
Gửi ý kiến