Violet
Baigiang

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Bài giảng

  Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Đinh Thị Hà
  Ngày gửi: 23h:53' 18-10-2011
  Dung lượng: 551.5 KB
  Số lượt tải: 203
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN
  TỔ VẬT LÝ
  Kính chào các thầy cô giáo
  Chào các em!
  KIỂM TRA BÀI CŨ


  Câu 1: Phát biểu định nghĩa của lực, điều kiện cân bằng của một chất điểm.


  Trả lời: - Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.
  - Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.


  A. Fhl  0

  B. Fhl = 0.

  C. Fhl > 0

  D. Fhl < 0.
  Câu 2: Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Hợp lực tác dụng vào vật là:


  KiỂM TRA BÀI CŨ
  ĐÁP ÁN: CÂU B
  Bài 10. Tiết 18

  BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
  - Lực có cần thiết duy trì chuyển động của một vật hay không?
  - Để trả lời câu hỏi này ta hãy quan sát thí nghiệm sau:
  Làm thế nào để mẫu gỗ chuyển động?
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
  -Muốn mẫu gỗ chuyển động, kéo mẫu gỗ bằng dây kéo.
  - Khi ngừng kéo thì vật tiếp tục chuyển động hay không?
  Khi ngừng kéo thì vật không chuyển động. Như vậy, làm thế nào để duy trì chuyển động của vật ?
  Lực là cần thiết để duy trì chuyển động của vật. Nh­ vËy lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× chuyÓn ®éng cña vËt
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê
  2. Định Luật I Niu-tơn
  3. Quán tính
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê
  2. Định Luật I Niu-tơn
  3. Quán Tính:
  Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
  Dựa vào khái niệm về quán tính trả lời C1-SGK (trang 60)
  Tại sao xe đạp chạy được thêm một quãng đưởng nữa mặc dù ta đã ngừng đạp? Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống, ta phải gập chân lại?
  Trả lời:
  - Do xe đạp có quán tính nên có xu hướng bảo toàn chuyển động mặc dù ta ngừng đạp. Xe chuyển động chậm dần là do có masát cản trở chuyển động.
  - Khi nhảy từ trên cao xuống, bàn chân bị dừng lại đột ngột trong khi thân người tiếp tục chuyển động do có quán tính làm cho chân bị gập lại.
  Hãy kể một số ứng dụng về quán tính trong cuộc mà em gặp.
  ** Chú Ý:
  - Định luật I Niu-tơn được gọi là định luật quán tính.
  - Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.
  Ta thấy lực không phải là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật. Tại sao vật vẫn còn chuyển động? Chuyển động đó được gọi là gì?
  Quan sát hiện tượng chiếc thang trên mui xe, khi xe đột ngột dừng hẳn?
  Quan sát hiện tượng người lái xe, khi xe phanh gấp?
  Nếu hợp lực tác dụng lên vật khác không thì vật sẽ chuyển động như thế nào?
  Vật chuyển động có gia tốc
  Gia tốc của vật phụ thuộc (về hướng và độ lớn) vào lực tác dụng như thế nào?
  Em hãy nhắc lại định luật I Niu-tơn.
  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU - TƠN
  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN
  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê
  2. Định Luật I Niu-tơn
  3. Quán Tính:
  II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN
  1. Định Luật II Niu-tơn:
  Hãy quan sát trường hợp hai xe có khối lượng bằng nhau và lực tác dụng vào 2 xe lớn nhỏ khác nhau. Cho biết chuyển động của 2 xe?
  Hai xe có cùng khối lượng, lực tác dụng vào vật nào lớn thì vật đó thu được gia tốc lớn hơn.
  a ~ F 
  Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ
  A. ChØ biÕn d¹ng mµ kh«ng thay ®æi vËn tèc.
  B. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu m·i m·i.
  C. ChuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu.
  D. BÞ biÕn d¹ng vµ thay ®æi vËn tèc c¶ vÒ h­íng lÉn ®é lín.
  Chọn câu đúng
  A. Kh«ng cã lùc t¸c dông th× c¸c vËt kh«ng thÓ chuyÓn ®éng ®­îc.
  B. Mét vËt bÊt kú chÞu t¸c dông cña mét lùc cã ®é lín t¨ng dÇn th× chuyÓn ®éng nhanh dÇn.
  C. Mét vËt c¸ thÓ chÞu t¸c dông ®ång thêi cña nhiÒu lùc mµ vÉn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
  D. Kh«ng vËt nµo cã thÓ chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu víi lùc t¸c dông lªn nã.
  Định luât II Niutơn cho ta biết :
  A. Sự hiện diện của các lực trong tự nhiên.
  B. Công dụng của lực trong tự nhiên.
  C. Sự cần thiết của việc phân tích lực tỏc dụng vo vật.
  D.Sự liên hệ giữa gia tốc và khối lượng vật.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  + CÁC BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI: Tr 58 SGK
  + LÀM BT (SBT-VL 10)
  + HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP, đọc trước bài 10.
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến