Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Bài ca Côn Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 04h:32' 10-10-2016
Dung lượng: 11.4 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Môn Ngữ văn 7 A
Kiểm tra bài cũ
?Đọc thuộc lòng bản dịch nghĩa và dịch thơ bài thơ" Phò giá về kinh" và nêu những tư tưởng, tình cảm mà tác giả gửi gắm trong bài?

Khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi ở
Côn Sơn
Bài ca Côn Sơn
(Côn Sơn ca- trích)

Côn Sơn(1) suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm(2) bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.
Trong ghềnh thông (3)mọc như nêm(4),
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
Trong rừng có trúc bóng râm(5),
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.

(Nguyễn Trãi(*), nguyên văn chữ Hán,
Phan Võ-Lê Thước-Đào Phương Bình dịch,
trong Thơ văn chữ Hán Nguyễn Trãi, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1962)*Côn Sơn: suối chảy rì rầm
=> Ta nghe như tiếng đàn cầm

=> Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm

*Trong rừng: trúc bóng râm

=> Trong màu xanh mát ->ta ngâm thơ nhàn
CẢNH TRÍ CÔN SƠN
CÁCH CẢM THỤ CỦA NHÀ THƠ*Côn Sơn : đá rêu phơi=> nơi bóng mát -> ta nằm

*Trong ghềnh : thông mọc như nêm

?Cách sử dụng từ ngữ của nhà thơ có gì đặc sắc ?
Côn Sơn(1) suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm(2) bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông(3) mọc như nêm(4)
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có trúc bóng râm(5)
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
- Từ ngữ chọn lọc, giàu hình ảnh, gợi cảm

Côn Sơn(1) suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm(2) bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông(3) mọc như nêm(4)
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có trúc bóng râm(5)
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
-Cảnh vật được miêu tả bằng thủ pháp so sánh, liên tưởng giàu sức gợi tả.
?Tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để tả cảnh trí Côn Sơn?
- Bức tranh có sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và màu sắc.


Thảo luận nhóm 4 phút; 6 nhóm:
? Qua đoạn trích, em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp thiên nhiên Côn Sơn?


Côn Sơn(1) suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm(2) bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông (3)mọc như nêm (4)
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có trúc bóng râm(5)
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
? Hãy nhận xét vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ khi giao hòa cùng thiên nhiên nơi đây?
Côn Sơn (1)suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm (2)bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
Trong ghềnh thông (3)mọc như nêm (4)
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm
Trong rừng có trúc bóng râm(5)
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.
+ Chủ động khám phá, giao hòa cùng thiên nhiên
+Tâm hồn thanh cao, gắn bó với thiên nhiên
Ghi nhớ:
Với hình ảnh nhân vật "ta" giữa cảnh tượng Côn Sơn nên thơ, hấp dẫn, đoạn thơ cho thấy sự giao hoà trọn vẹn giữa con người và thiên nhiên bắt nguồn từ nhân cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ của chính Nguyễn Trãi.
Thảo luận nhóm :
?C¸ch vÝ von tiÕng suèi cña NguyÔn Tr·i trong hai c©u th¬ :
“C«n S¬n suèi ch¶y r× rÇm
Ta nghe nh­ tiÕng ®µn cÇm bªn tai.”

vµ cña Hå ChÝ Minh trong c©u th¬ :
“TiÕng suèi trong nh­ tiÕng h¸t xa”
(C¶nh khuya)

cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau?
Luyện tập
Ảnh ô
Nhiễm
Môi trường
 
Gửi ý kiến