Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 7 >


Bài 1. Cổng trường mở ra (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Mẹ tôi (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Từ ghép (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Liên kết trong văn bản (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Bố cục trong văn bản (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Mạch lạc trong văn bản (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Ca dao, dân ca. Những câu hát về tình cảm gia đình (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Từ láy (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát than thân (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Những câu hát châm biếm (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đại từ (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập tạo lập văn bản (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ Hán Việt (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài ca Côn Sơn (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đặc điểm của văn bản biểu cảm (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sau phút chia li (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bánh trôi nước (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Quan hệ từ (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Qua Đèo Ngang (442 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bạn đến chơi nhà (405 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bổ) (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Từ đồng nghĩa (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách lập ý của bài văn biểu cảm (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Từ trái nghĩa (480 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Từ đồng âm (384 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cảnh khuya (395 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thành ngữ (344 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm (làm tại lớp) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tiếng gà trưa (497 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Điệp ngữ (331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm thơ lục bát (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chơi chữ (310 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Chuẩn mực sử dụng từ (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ôn tập văn bản biểu cảm (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sài Gòn tôi yêu (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mùa xuân của tôi (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Luyện tập sử dụng từ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Trả bài tập làm văn số 3 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập phần Tiếng Việt (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Rút gọn câu (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm của văn bản nghị luận (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Câu đặc biệt (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cách làm bài văn lập luận chứng minh (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập lập luận chứng minh (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ (383 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ý nghĩa văn chương (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập văn nghị luận (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sống chết mặc bay (499 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cách làm bài văn lập luận giải thích (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương (432 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Liệt kê (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 6 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quan Âm Thị Kính (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Văn bản đề nghị (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần Văn (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Dấu gạch ngang (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Văn bản báo cáo (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Kiểm tra phần Văn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập phần Tập làm văn (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoạt động ngữ văn (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (466 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0