Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 29. Bài luyện tập 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LỌ LEM
Ngày gửi: 05h:38' 08-04-2020
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 0 người
Tuần 23 tiết 46
BÀI LUYỆN TẬP 5
1
11
3
4
5
10
8
9
7
O
X
I
S

O
X
I
H
Ó
A
O
X
I
T
K
H
Í
O
X
I
T
B
A
Z
Ơ
Â
N
H

Y
N
G
H
Ó
A
H

P
N
H
I

T
Đ

K
M
n
O
S

H
Ô
H

P
P
H
T
R

6
2
Câu 1:
- 3 CHỮ CÁI-
Là 1 đơn chất
phi kim rất
hoạt động,
đặc biệt
là ở nhiệt
độ cao
CÂU 11
-8 CHỮ CÁI-
Sự tác dụng
của oxi với
một chất
gọi là……
CÂU 3
-4 CHỮ CÁI-
Hợp chất
có 2 nguyên tố,
trong đó có
một nguyên tố
là oxi gọi là
…………….
CÂU 6
-7 CHỮ CÁI-
Một lĩnh vực
ứng dụng
quan trọng
của khí oxi
cần cho người
và động vật
CÂU 4
- 4 CHỮ CÁI-
CTHH của hợp
Chất giàu oxi
có 4 nguyên tử
Oxi, thường dùng
điều chế khí oxi
trong phòng
thí nghiệm
4
CÂU 10
-7 CHỮ CÁI-
Tên một loại
phản ứng mà
từ một chất
ban đầu tạo
thành hai hay
nhiều chất mới
CÂU 7
- 7 CHỮ CÁI-
Các phản ứng
của khí oxi
với phi kim,
kim loại, hợp
Chất đều cần
có điều kiện này
CÂU 9
- 3 CHỮ CÁI-
Sản phẩm cháy
của lưu huỳnh
là chất có mùi
hắc ở thể….
CÂU 5
-6 CHỮ CÁI-
Tên một loại
phản ứng mà
một sản phẩm
được tạo thành
từ hai hay nhiều
chất ban đầu
CÂU 8
- 5 CHỮ CÁI-
Sản phẩm cháy
của phốt pho
là chất rắn
dạng bột có
màu ……
CÂU 2
- 8 CHỮ CÁI-
CaO, CuO, Na2O
đều là các hợp
chất thuộc loại …..
OXI - KHÔNG KHÍ
TỪ KHÓA CÓ 11 CHỮ CÁI LÀ TÊN CỦA 1 CHƯƠNG ĐÃ HỌC
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Tính chất hóa học của oxi
Ứng dụng và điều chế khí oxi
Khái niệm oxit, phân loại oxit
Thế nào là sự oxi hóa
Thành phần không khí về thể tích
Thế nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
I . KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
II . BÀI TẬP:
Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: Cacbon, Photpho, Hiđro, Nhôm, biết rằng các sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức là: CO2 , P2O5 , H2O, Al2O3 . Gọi tên các sản phẩm.
Bài 1 trang 100
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Hướng dẫn:
sự cháy trong oxi của các đơn chất: Cacbon, Photpho, Hiđro, Nhôm nghĩa là:
- Cacbon tác dụng với khí oxi → hợp chất có CTHH là CO2, Viết PTHH
- Photpho tác dụng với khí oxi → hợp chất có CTHH là P2O5. viết PTHH
- Hiđro tác dụng với khí oxi → hợp chất có CTHH là H2O. viết PTHH
- - Nhôm tác dụng với khí oxi → hợp chất có CTHH là Al2O3. viết PTHH

Cacbon cháy trong oxi
Photpho cháy trong oxi
Hiđro cháy trong oxi
Nhôm cháy trong oxi
2H2 + O2 2H2O
C + O2 CO2
4P + 5O2 2P2O5
4Al + 3O2 2Al2O3
Cacbon đioxit
Điphotpho pentaoxit
Nưuớc
Nhôm oxit
Bài 1 trang 100
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Câu 2/100: Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy?
* Biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy:
- Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
- Cách ly chất cháy với khí oxi
* Thực hiện được các biện pháp ấy sẽ dập tắt được sự cháy vì:
- Chất cháy không nóng đến nhiệt độ cháy.
- Không đủ khí oxi cho sự cháy.
Bài tập 2/100 sgk
Nh÷ng biÖn ph¸p ph¶i thùc hiÖn ®Ó dËp t¾t sù ch¸y lµ g×? T¹i sao nÕu thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p Êy th× sÏ dËp t¾t ®­îc sù ch¸y?
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Phân loại, sắp xếp các chất có công thức sau vào bảng: Na2O, CO2 , MgO, Fe2O3 , SO2, P2O5
Tên gọi
Công thức
Tên gọi
Công thức
Oxit axit
Oxit bazơ
Natri oxit
Na2O
Magie oxit
MgO
Sắt (III) oxit
Fe2O3
Cacbon đioxit
Lưu huỳnh đioxit
Điphotpho penta oxit
CO2
SO2
P2O5
Bài tập 3/101 sgk
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Bài tập 4/101 sgk
Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng:
Oxit là hợp chất của oxi với:
Một nguyên tố kim loại
Một nguyên tố phi kim khác
Các nguyên tố hóa học khác
Một nguyên tố hóa học khác
Các nguyên tố kim loại
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Bài tập 5/101 sgk
Những câu nào sau đây phát biểu sai:
Oxit được chia làm hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ.
Tất cả các oxit dều là oxit axit
Tất cả các oxit đều là oxit bazơ
Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit
Oxit axit đều là oxit của phi kim
Oxit bazơ đều là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân huỷ?

a/ 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

b/ CaO + CO2 CaCO3

c/ 2H2 + O2 2H2O

d/ Cu(OH)2 CuO + H2O
(Phản ứng phân huỷ)
(Phản ứng hoá hợp)
(Phản ứng phân huỷ)
(Phản ứng hoá hợp)
Bài tập 6/101 sgk
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Bài tập 7/101 sgk
H·y chØ ra nh÷ng ph¶n øng hãa häc cã x¶y ra sù oxi hãa trong c¸c ph¶n øng cho d­íi ®©y:
2H2 + O2 t0 2H2O
2Cu + O2 2CuO
H2O + CaO Ca(OH)2
3H2O + P2O5 2H3PO4
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Câu 8/101:
tóm tắt: 20 lọ O2, mỗi lọ có dung tích 100ml.
Quá trình thu khí hao hụt 10%
Tính a) m KMnO4
b) m KClO3
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Thể tích oxi trong 20 lọ
20 . 0,1 = 2 lít
Thể tích oxi hao hụt
2 . 0,1 = 0,2 lít
Thể tích oxi cần điều chế
20 + 0,2= 2,2 lít
Số mol O2
22 / 22,4= 0,1 mol
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
2 1
0,2mol 0,1mol

2KClO3 2KCl + 3O2
2 3
0,067mol 0,1mol

mKClO3 = 0,067 . 122,5 = 8,2g
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
CHƯƠNG IV – OXI – KHÔNG KHÍ.
Qua phần bài tập trắc nghiệm đã giúp các em ôn tập những kiến thức gì?
Không khí

Thành phần

Biện pháp dập tắt sự cháy

Điều kiện phát sinh sự cháy
Bài 29 -Tiết 46: BÀI LUYỆN TẬP 5
Cám ơn các bạn
đã theo dõi tiết học hôm nay!
HẸN GẶP LẠI TIẾT HỌC SAU.
 
Gửi ý kiến