Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thanh Hiền
Ngày gửi: 08h:42' 05-03-2019
Dung lượng: 762.0 KB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô giáo và các em học sinh !
Thư của Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp
Vua Quang Trung và Nguyễn Thiếp bàn việc nước
Là các thể văn do vua, chúa ban truyền xuống thần dân.
Là một loại văn thư của bề tôi , thần dân gửi lên vua, chúa .
Đều là văn nghị luận cổ được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.
So sánh : Chiếu, Hịch, Cáo với Tấu?
Bố cục
Ba phần
-Phần 1:Từ đầu. điều tệ hại ấy
Mục đích của việc học
-Phần 2:tiếp theo. bỏ qua
Bàn luận về cách học
-Phần 3: phần còn lại
Tác dụng của việc học chân chính
“ Ngäc kh«ng mµi, kh«ng thµnh ®å vËt; ng­êi kh«ng häc, kh«ng biÕt râ ®¹o”. §¹o lµ lÏ ®èi xö hµng ngµy gi÷a mäi ng­êi. KÎ ®i häc lµ häc ®iÒu Êy.
Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.
Sơ đồ
Nội dung bài học
Quan điểm đúng đắn
Mục đích chân chính
Bàn về phép học
Phạm vi, đối tượng
Nội dung
Phương pháp
Học làm người
Đất nước phồn thịnh
Phê phán quan điểm khôngđúng đắn
Lệch lạc
Sai trái
Nước mất, nhà tan

Học hình thức
Cầu danh lợi
Ghi nhớ:
Với cách lập luận chặt chẽ, bài "Bàn luận về phép học" giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần vào hưng thịnh đất nước chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

Đất nước phồn vinh
Nước mất nhà tan
1. Quan niệm của Nguyến Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì?
A.Học để làm người có đạo đức
B. Học để trở thành người có tri thức
C. Học để góp phần hưng thịnh đất nước
D. Gồm cả: A,B,C.
Câu 2: Tác hại lớn nhất của những lối học mà tác giả phê phán?
A. Làm cho “nước mất nhà tan”
B. Làm cho đạo lí suy vong
C. Làm cho “ nền chính học bị thất truyền”
D. Làm cho nhân tài bị thui chột.
DẶN DÒ.
- Học bài. Nắm kiến thức.
- Soạn bài: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
+ Chuẩn bị tốt phần chuẩn bị ở nhà trang 82.
+ Xem trước phần luyện tập trên lớp trang 83 – 84, bài đọc thêm cuối trang 84 SGK.
VỀ NHÀ
DẶN DÒ.
 
Gửi ý kiến