Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Họ Và Tên
Ngày gửi: 09h:10' 31-10-2021
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 478
Số lượt thích: 0 người
Em hãy trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng tháng Hai 1917 ở nước Nga ?
Cách mạng đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng.
TIẾT 18-BÀI 15:CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) (T2)
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
a.Hoàn cảnh
- Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga tồn tại hai chính quyền song song.
Lê nin chủ trương dùng bạo lực cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, giành chính quyền về tay các Xô Viết.
Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai có gì nổi bật?
Tình hình đó đặt ra yêu cầu gì cho nước Nga? LêNin chủ trương như thế nào?
Lê nin và ĐCS Bôn sê vích Nga đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng như thế nào?
LêNin soạn thảo Luận cương Tháng Tư
(Nêu rõ chiến lược cách mạng của ĐCS Bôn sê vích Nga phải nắm quyền lãnh đạo CM, chuyển từ Cách mạng dân chủ tư sản sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa)
Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
Nghị quyết về khởi nghĩa vũ trang của Đảng Bôn sê vích Nga
Lê-nin từ Phần Lan về nước lãnh đạo cách mạng
Các đội cận vệ đỏ
(Sau CM đổi tên thành
Hồng quân Công Nông Xô Viết)
TIẾT 18-BÀI 15:CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) (T2)
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
a.Hoàn cảnh
- Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga tồn tại hai chính quyền song song.
Lê nin chủ trương dùng bạo lực cách mạng lật đổ chính quyền tư sản, giành chính quyền về tay các Xô Viết.
b. Diễn biến chính
- Đêm 24-10 (6-11) khởi nghĩa nổ ra ở Pê-tơ-rô-grat do Lênin trực tiếp chỉ huy.
- Đêm 25-10 (7-11) cung điện Mùa Đông bị chiếm
→ Giành thắng lợi ở Matxcơva, Chính phủ lâm thời tư sản bị sụp đổ.
Hãy nêu những nét chính của diễn biến cách mạng tháng Mười?
Các đơn vị quân đội tham gia cách mạng
Các đội vũ trang Cận vệ đỏ
Cung điện Mùa đông–sào huyệt của Chính phủ lâm thời tư sản
Các lực lượng phản cách mạng
Trung tâm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa (Điện Xmôn-nưi)
DIỄN BIẾN
I.Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm1917.
1.Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2.Cách mạng tháng Hai năm 1917.

3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
a.Hoàn cảnh :
- Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga tồn tại hai chính quyền song song.
→Lê nin chủ trương dùng bạo lực lật đổ chính quyền tư sản, giành chính quyền về tay các Xô viết.
b. Diễn biến chính
- Đêm 24-10 (6-11) khởi nghĩa nổ ra ở Pê-tơ-rô-grat do Lênin trực tiếp chỉ huy.
- Đêm 25-10 (7-11) cung điện Mùa Đông bị chiếm.
→ Giành thắng lợi ở Matxcơva, Chính phủ lâm thời tư sản bị sụp đổ.
c.Kết quả
+ Lật đổ chính phủ tư sản, chính quyền về tay nhân dân lao động.
+ Đầu 1918, CM XHCN tháng mười Nga thắng lợi.


d. Ý nghĩa:
+ Là cuộc CMVS thắng lợi đầu tiên trên thế giới.
+ Mở ra thời đại mới: CNXH hiện thực xuất hiện trên thế giới.
+ Để lại nhiều bài học quý báu cho các dân tộc bị áp bức (bài học sự lãnh đạo của đảng)
e. Tính chất :
Là cuộc cách mạng vô sản
Kết quả của cách mạng tháng Mười?
TIẾT 25-BÀI 15:CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) (T2)

So sánh hai cuộc cách mạng
Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917?
Giai cấp vô sản
Giai cấp vô sản
Công nhân, nông dân, binh lính
Công nhân, nông dân, binh lính
Lật đổ chính quyền phong kiến
Lật đổ chính phủ lâm
thời tư sản
Cách mạng dân chủ tư sản
Cách mạng vô sản
3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
3.Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
- Đối với nước Nga:
+Làm thay đổi vận mệnh nước Nga và số phận hàng triệu con người Nga.
+ Đưa nhân dân lao động lên nắm quyền.
+ Thiết lập Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
- Đối với thế giới:
+ Có những thay đổi lớn lao.
+ Để lại nhiều bài học quý giá cho giai cấp vô sản.
+ Tạo điều kiện thuân lợi cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở nhiều nước.
a. Hoàn cảnh
b. Diễn biến chính
c. Kết quả
d. Ý nghĩa
e. Tính chất
TIẾT 25-BÀI 15:CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) (T2)
TÌM HIỂU CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 QUA TÁC PHẨM: “MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI”


John "Jack" Silas Reed (1887 – 1920)
Hồng quân đánh chiếm cung điện Mùa đông

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
“Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”
“ Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để giai cấp công nhân và của cả loµi người”
-Hồ Chí Minh-
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH MẠNG VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?
Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật chứ không tự do bình đẳng giả dối như chủ nghĩa đế quốc Pháp khoe khoang bên An Nam.
Cách mạng Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ đi rồi, lại ra sức cho công nông các nước và nhân dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mạng để đạp đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế gới.
Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mạng thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng bền vững, phải bền gan, phải hi sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mác - Lê nin.
- Hồ Chí Minh . Đường Cách Mệnh. Tập 2 trang 280-
BÀI TẬP
Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tình hình chính trị đặc biệt nước Nga sau cách mạng tháng Hai là :
A. Hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ tư sản và các Xô viết.
B. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
C. Nga hoàng đủ sức lãnh đạo đất nước.
D. Nước Nga tham gia chiến tranh thế giới làm cho đất nước hùng mạnh.
Câu 2: Ngày 25-10 (7-11) -1917 , một sự kiện vô cùng trọng đại đã diễn ra ở Nga:
A. Lê-nin bí mật từ Phần Lan về nước lãnh đạo cách mạng
B. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-nin, quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pêtơrôgrat, bao vây cung điện Mùa Đông.
C. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va.
D. Chế độ phong kiến sụp đổ.
Câu 3: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười Nga là ?
A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Dân chủ tư sản kiểu mới
C. Cách mạng vô sản . D. Cách mạng giải phóng dân tộc .
A
B
C
 
Gửi ý kiến