Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 5. Can you swim?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thi Thu Huyen
Ngày gửi: 15h:07' 12-10-2017
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 628
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class !
Warm up!
Work in pairs. Tell your partners what you can do.
What can you do?
I can _______.
Thursday, October 12th 2017
Lesson 2: 1-2-3 (Period 27)
Unit 5: Can you swim?
1. Look, listen and repeat.
3. Let’s talk.
2. Point and say.
Thursday, October 12th 2017
Lesson 2: 1-2-3 (Period 27)
Unit 5: Can you swim?
1. Look, listen and repeat.
Can you play volleyball?
No, I can’t, but I can
play football.
Let’s play football.
Ok.
Oh, no!
a
c
b
 
2. Point and say.
Can you _____________?
Yes, _____
a
b
d
c
play the piano
play volleyball
play table tennis
play the guitar
play table tennis
Repeat
a,b,c,d
Work in pairs
No, _____
I can
I can’t
Ask and answer questions:
3. Let’s talk.
Can you ?
What can you do?
I can sing.
I can skip.
I can cook.
I can play chess.
Yes, I can
No, I can’t
skip
play football
sing
play the piano
3. Let’s talk.
Work in pairs
What can you do?
Can you ____________?
I can ________.
Yes, I can.
No, I can’t.
GOODBYE!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến