Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: nguyễn tuấn mạnh
Ngày gửi: 08h:34' 18-01-2018
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUANG SUNG

Bài: Chiến thắng Chi Lăng Lịch sử lớp 4
QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
G/v: Bùi Thị Quỳnh

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử

Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần ?
A. Đất nước hòa bình, muôn dân no ấm


B. Nhân dân đói khổ, nổi dậy khởi nghĩa
C. Nhà Trần suy yếu, vua quan không quan tâm tới dân. Dân oán hận nổi dậy khởi nghĩa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu hỏi 1:
A
C
B
C
Hết giờ
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử

Do đâu mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược ?
A. Do quân Minh quá mạnh


B. Do Hồ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội
C. Do quân địch có tướng giởi lãnh đạo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu hỏi 2:
A
C
B
B
Hết giờ
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỷ XV)
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Lê Lợi (1385 - 1433)
Chiến thắng Chi Lăng
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Lê Lợi (1385 - 1433) là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa).
1. Nguyên nhân dẫn đến trận Chi Lăng:
Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 45 từ: Ải Chi Lăng ….. kéo sang phá vây.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử

Ải Chi Lăng có đặc điểm như thế nào ?

Ải Chi Lăng thuộc tỉnh nào của nước ta?
1. Nguyên nhân dẫn đến trận Chi Lăng:
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
DÃY NÚI ĐÁ
DÃY NÚI ĐẤT
Núi Ma Sẳn
Cửa Ngăn
Núi Quỷ Môn Quan
Núi Phượng Hoàng
Ngõ Thề
Núi Cai Kinh
Núi Mã Yên
Lược đồ trận Chi Lăng
Dãy núi Quỷ Môn Quan

Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
2. Diễn biến trận Chi Lăng:
1. Nguyên nhân dẫn đến trận Chi Lăng:
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
Chiến thắng Chi Lăng
2. Diễn biến trận Chi Lăng :
Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 45 từ: Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân…… tới hết.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử

1. Kị binh của quân ta hành động như thế nào khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng?
2. Trước hành động của quân ta, kị binh của giặc đã làm gì?
3. Kị binh của nhà Minh thua trận ra sao?
4. Bộ binh của giặc thua trận như thế nào?
Thảo luận nhóm 4
2. Diễn biến trận Chi Lăng:
Quân địch do ai chỉ huy tiến vào ải Chi Lăng?
Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng như thế nào?
- Quân địch do Liễu Thăng chỉ huy vào ải Chi Lăng.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Thời gian: 3 phút
Chiến thắng Chi Lăng
2. Diễn biến trận Chi Lăng:
- Kị binh ta nghênh chiến, nhử Liễu Thăng và kị binh giặc vào ải.
- Khi kị binh của giặc vào ải, quân ta tấn công, Liễu Thăng bị giết, quân giặc hoảng loạn và rút chạy.
4. Bộ binh của giặc thua trận như thế nào?
1. Kị binh của quân ta hành động như thế nào khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng?
2. Trước hành động của quân ta, kị binh của giặc đã làm gì?
3. Kị binh của nhà Minh thua trận ra sao?
Em hãy thuật lại trận phục kích của quân ta tại ải Chi Lăng?
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
DÃY NÚI ĐÁ
DÃY NÚI ĐẤT
Núi Ma Sẳn
Cửa Ngăn
Núi Quỷ Môn Quan
Núi Phượng Hoàng
Ngõ Thề
Núi Cai Kinh
Núi Mã Yên
Lược đồ trận Chi Lăng
Phục binh của ta từ hai bên sườn núi và lòng khe, nhất tề xông ra tấn công

Liễu Thăng bị giết chết tại trận
Những chùm tên và những mũi lao vun vút phóng xuống
Pháo hiệu nổ từ hai bên sườn núi, quân ta đồng loạt tấn công
Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ phía sau.
Kị binh ta ra nghênh chiến rồi giả vờ thua, nhử giặc vào ải.
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
3. Kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử:
Theo em, vì sao quân ta giành thắng lợi ở trận Chi Lăng?
Thảo luận nhóm đôi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hết
giờ
+ Quân ta rất anh dũng và mưu trí trong đánh giặc.
+ Địa thế của ải Chi Lăng có lợi cho ta.
Em hãy nêu kết quả của trận Chi Lăng?
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
+ Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đông Quan của nhà Minh. Quân Minh đầu hàng và xin rút về nước.
+ Nước ta giành được độc lập Lê Lợi lên ngôi hoàng đế ( hiệu là Lê Thái Tổ).
+ Nhà hậu Lê bắt đầu từ đây.

Theo em chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
3. Kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử:
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa
quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy đã đánh tan quân
Minh ở Chi Lăng .
Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân
Minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên
ngôi Hoàng đế ( 1428) mở đầu thời Hậu Lê.
Ghi nhớ
SGK/trang 46
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng
Đền thờ người anh hùng dân tộc Lê Lợi – Thanh Hóa
Đường Lê Lợi – tp Đà Nẵng
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi – tp Đà Nẵng
1
2
4
3
5
Tên của tướng chỉ huy quân giặc bị giết tại ải Chi Lăng?
LÊ LỢI
Trò chơi ô chữ
Trận Chi Lăng có ý nghĩa quyết định sự ……… của quân khởi nghĩa Lam Sơn.
Quân nào phải xin hàng và rút quân về nước sau thất tại nặng nề ở ải Chi Lăng?
Tên một ải mà nơi đây còn được gọi là mồ chôn giặc Minh?
Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu cho thời nào ở nước ta?
CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
Chuẩn bị bài sau: “Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước”.
Thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2018
Lịch sử
Good luck
CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ!
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!
Do đâu mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược?
Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần?
 
Gửi ý kiến