Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng văn hùng
Ngày gửi: 16h:32' 18-01-2022
Dung lượng: 25.5 MB
Số lượt tải: 550
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2021
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
I. Nhận xét: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
Theo Tiếng Việt 2, 1988
Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ.
4.Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành.
Chọn ý đúng:
a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành;
b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành;
c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.
I.Nh?n xột:
D?c do?n van.
M?t dn ng?ng vuon di c?, chỳi m? v? phớa tru?c, d?nh d?p b?n tr?. Hựng dỳt v?i kh?u sỳng g? vo tỳi qu?n, ch?y bi?n. Th?ng m?u mỏo n?p vo sau lung Ti?n. Ti?n khụng cú sỳng, cung ch?ng cú ki?m. Em li?n nh?t m?t cnh xoan, xua dn ng?ng ra xa. Dn ng?ng kờu qung qu?c, vuon c? ch?y mi?t.
Theo Ti?ng Vi?t 2, 1988
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
I. Nhận xét

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
Theo Tiếng Việt 2, 1988
1.Tìm các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn trên.


1
2
3
4
5
6
a. Đoạn văn trên có mấy câu?
b. Câu kể Ai làm gì? là những câu nào?
6 câu
1, 2, 3, 5, 6
1.Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
1.Các câu kể ai làm gì? Có trong đoạn văn trên:
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
I. Nhận xét
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
1.Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
2.Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
I. Nhận xét
Một đàn ngỗng
CN
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
1.Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía

trước, định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
2. Chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được:
Một đàn ngỗng
CN
Đàn ngỗng
CN
Em
CN
Thắng
CN
Hùng
CN
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
1.Một đàn ngỗng
2.Hùng
3.Thắng
5.Em
6.Đàn ngỗng
Chủ ngữ của các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn
ý nghĩa của
chủ ngữ
Chỉ con vật
Loại từ ngữ tạo
thành chủ ngữ
Cụm danh từ
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
3. ý nghĩa của chủ ngữ và cho biết chúng do loại từ ngữ nào tạo thành.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
1.Một đàn ngỗng
2.Hùng
3.Thắng
5.Em
6.Đàn ngỗng
Chủ ngữ của các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn
ý nghĩa của
chủ ngữ
Chỉ con vật
Chỉ người
Loại từ ngữ tạo
thành chủ ngữ
Cụm danh từ
Danh từ
Danh từ
Danh từ
Cụm danh từ
Chỉ người
Chỉ người
Chỉ con vật
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
3.Chủ ngữ trong các câu kể Ai làm gì? ở trên nêu ý nghĩa chỉ gì? Chúng do loại từ ngữ nào tạo thành?

Chủ ngữ trong các câu kể Ai làm gì? ở trên chỉ người, con vật và chúng do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Hoàn thành các yêu cầu sau :
Chỉ cây cối được nhân hóa
Chỉ đồ vật được nhân hóa
Ngoài chỉ người, con vật chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì còn chỉ những gì ?
đồ vật, cây cối được nhân hóa
Ngọn mồng tơi
CN
Cánh tay cần cẩu
CN
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
4.Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành.
Chọn ý đúng:
a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành.
b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành.
c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.
a
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
1.Trong câu kể Ai làm gì? chủ ngữ chỉ gì?


Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
1.Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.
2. Chủ ngữ thường do từ loại nào tạo thành?
2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.
II. Ghi nhớ
I. Nhận xét
III. Luyện tập
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Bài 1 : Đọc lại đoạn văn sau:
Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. (Theo Đình Trung)
a. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.
b. Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được.
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
III. Luyện tập
1. Các câu kể Ai làm gì?
Chủ ngữ
3.Trong rừng, chim chóc hót véo von.
chim chóc
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
1. Các câu kể Ai làm gì?
Chủ ngữ
3.Trong rừng, chim chóc hót véo von.
4. Thanh niên lên rẫy.
5. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
6. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
7. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.
chim chóc
Thanh niên
Phụ nữ
Em nhỏ
Các cụ già
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
I. Nhận xét
1.Một đàn ngỗng vươn dài
cổ, chúi mỏ về phía trước,
định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vộ khẩu súng
gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào
Sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành
Xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Dn ng?ng kờu qung
qu?c, vuon c? ch?y mi?t.
II. Ghi nhớ
1.Trong cõu k? Ai lm gỡ?, ch? ng? ch? s? v?t
(ngu?i, con v?t hay d? v?t, cõy c?i du?c nhõn húa)
cú ho?t d?ng du?c núi d?n ? v? ng?.
2.Ch? ng? thu?ng do danh t? (ho?c c?m danh
t?) t?o thnh.
Ý nghĩa của
chủ ngữ
Chỉ con vật
Chỉ người
Chỉ người
ch? ngu?i
Chỉ con vật
Loại từ ngữ
Tạo chủ ngữ
Cụm danh
từ
Danh từ
Danh từ
Danh từ
Cụm danh
từ
Các câu kể Ai làm gì?
III. Luyện tập
Các câu kể Ai làm gì? là:
Trong rừng, chim hót véo von.
-Thanh niên lên rẫy.
-Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
Các cụ già chụm đầu bên những ché
rượu cần.
Bài 1:
III. Luyện tập
Bài 2: Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
Các chú công nhân
b. Mẹ em
c. Chim sơn ca


đang gặt lúa.
đang khẩn trương làm việc.
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
hót líu lo trên cành.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
I. Nhận xét
1.Một đàn ngỗng vươn dài
cổ, chúi mỏ về phía trước,
định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vộ khẩu súng
gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào
Sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành
Xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Dn ng?ng kờu qung
qu?c, vuon c? ch?y mi?t.
II. Ghi nhớ
1.Trong cõu k? Ai lm gỡ?, ch? ng? ch? s? v?t
(ngu?i, con v?t hay d? v?t, cõy c?i du?c nhõn húa)
cú ho?t d?ng du?c núi d?n ? v? ng?.
2.Ch? ng? thu?ng do danh t? (ho?c c?m danh
t?) t?o thnh.
Ý nghĩa của
chủ ngữ
Chỉ con vật
Chỉ người
Chỉ người
ch? ngu?i
Chỉ con vật
Loại từ ngữ
Tạo chủ ngữ
Cụm danh
từ
Danh từ
Danh từ
Danh từ
Cụm danh
từ
Các câu kể Ai làm gì?
III. Luyện tập
Các câu kể Ai làm gì? là:
Trong rừng, chim hót véo von.
-Thanh niên lên rẫy.
-Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
Các cụ già chụm đầu bên những ché
rượu cần.
Bi 2: D?t cõu v?i cỏc t? ng? sau
lm ch? ng?
a.Cỏc chỳ cụng nhõn dang kh?n
truong lm vi?c.
b.M? em dang g?t lỳa.
c. Chim son ca hút lớu lo trờn cnh..
Bài 1:
III. Luyện tập
Bài 3: Đặt câu
nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh bên:
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
III. Luy?n t?p
Bi 3:D?t cõu núi v? ho?t
d?ng c?a t?ng nhúm
ngu?i ho?c v?t du?c
miờu t? trong b?c tranh
bờn.
Sỏng s?m, b con nụng dõn ra d?ng g?t lỳa. Cỏc b?n nh? vui v? d?n tru?ng. Cỏc chỳ cụng nhõn dang lỏi mỏy cy v? d?t cho nh?ng th?a ru?ng v?a g?t xong. M?t b?y chim bay vỳt lờn tr?i xanh. ễng m?t tr?i t?a nh?ng tia n?ng dỡu d?u.
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Bài làm
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
I. Nhận xét
1.Một đàn ngỗng vươn dài
cổ, chúi mỏ về phía trước,
định đớp bọn trẻ.
2.Hùng đút vộ khẩu súng
gỗ vào túi quần, chạy biến.
3.Thắng mếu máo nấp vào
Sau lưng Tiến.
5.Em liền nhặt một cành
Xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6.Dn ng?ng kờu qung
qu?c, vuon c? ch?y mi?t.
II. Ghi nhớ
1.Trong cõu k? Ai lm gỡ?, ch? ng? ch? s? v?t
(ngu?i, con v?t hay d? v?t, cõy c?i du?c nhõn húa)
cú ho?t d?ng du?c núi d?n ? v? ng?.
2.Ch? ng? thu?ng do danh t? (ho?c c?m danh
t?) t?o thnh.
Ý nghĩa của
chủ ngữ
Chỉ con vật
Chỉ người
Chỉ người
ch? ngu?i
Chỉ con vật
Loại từ ngữ
Tạo chủ ngữ
Cụm danh
từ
Danh từ
Danh từ
Danh từ
Cụm danh
từ
Các câu kể Ai làm gì?
III. Luyện tập
Các câu kể Ai làm gì? là:
Trong rừng, chim hót véo von.
-Thanh niên lên rẫy.
-Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
Các cụ già chụm đầu bên những ché
rượu cần.
Bi 2: D?t cõu v?i cỏc t? ng? sau
lm ch? ng?
a.Cỏc chỳ cụng nhõn dang kh?n
truong lm vi?c.
b.M? em dang g?t lỳa.
c.Chim son ca hút lớu lo trờn cnh.
Sáng sớm, bà con nông dân ra đồng gặt lúa. Các bạn nhỏ vui vẻ
đến trường. Các chú công nhân đang lái máy cày vỡ đất cho những thửa ruộng vừa gặt xong. Một đàn chim bay vút lên trời xanh. Ông mặt trời tỏa những tia nắng dìu dịu.
Bài 1:
Bài 3:
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Luyện từ và câu
 
Gửi ý kiến