Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hồng
Ngày gửi: 20h:51' 15-09-2021
Dung lượng: 626.5 KB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
Chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng biến đổi
- Khi đi đến đỉnh C xe tắt máy thì nó sẽ chuyển động như thế nào trên đoạn đường CD?
KIỂM TRA BÀI CŨ:


Bài 3
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
I- VẬN TỐC TỨC THỜI.CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
- Khi chia t thành những khoảng Dt đủ nhỏ, thì ứng với mỗi khoảng Dt nhỏ này ta có một vtb. Nếu Dt rất nhỏ thì vtb ứng với Dt nhỏ này càng diễn tả chính xác chuyển động thực của vật. Khi Dt đủ nhỏ thì vận tốc trung bình lúc đó chính là vận tốc tức thời tại một điểm trên quỹ đạo chuyển động của vật .
TỐC KẾ TRÊN XE MÁY
Chuyển động thẳng biến đổi là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời luôn biến đổi
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
 Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc giảm dần đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều (CĐTCDĐ).
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
 Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng (giảm) đều theo thời gian.
 Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng dần đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều (CĐTNDĐ).
O A ?t B
t1 t2
v1
v2
II. CHUY?N D?NG TH?NG NHANH D?N D?U (CDTNDD)
1) GIA TỐC TRONG CDTNDD
a / Khi ni?m:
 Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc Δv và khoảng thời gian vận tốc biến thiên Δt
? Đơn vị h? [SI]: m / s2
(1)
1) GIA TỐC TRONG CDTNDD
a / Khi ni?m:
Ý nghĩa: Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian
1) GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG TH?NG NHANH D?N D?U
b / Vector gia tốc trong CDTNDD
O A ?t B
t1 t2
v1
v2
V0
V0
ΔV0
V
a
+
1) GIA TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH D?N D?U
b / Vector gia tốc trong CDTNDD
Điểm đặt lên vật
Phương và chiều trùng với phương chiều của vector vận tốc
2) V?N TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH D?N ĐỀU.
a / Cơng th?c vận tốc theo thời gian :
? Chọn một chiều dương trên quỹ đạo.
? Gọi v , v0 là vận tốc lần lượt tại các thời điểm t và t0 = 0 ; a là gia tốc.
2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG TH?NG NHANH D?N ĐỀU.
? Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng nhanh d?n đều là :
v ? v0 = at
? v = v0 + at
O ?t = t B
t0 = 0 t
v0
v
a / Cơng th?c vận tốc theo thời gian :
+ Nếu a cùng dấu với v thì giá trị tuyệt đối của vận tốc tăng theo thời gian l chuyển động nhanh dần đều.
O A ?t B
t1 t2
v1
v2
2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
a / Cơng th?c vận tốc theo thời gian :
b / Đồ thị vận tốc theo thời gian :
? Đồ thị của vận tốc theo thời gian t là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm v = v0
v (m/s)
O
t (s)
?
a > 0
2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
3) CÔNG THỨC QUÃNG ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU.
a. Công thức tính quãng đường và vận tốc:
b. Phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều:
Bài toán Ví dụ 1 áp dụng:
Một xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 3m/s, sau đó tăng tốc trong 10s với gia tốc 0,5m/s2. Hãy tính vận tốc và quãng đường của xe sau khi tăng tốc?
Giải:
Áp dụng CT tính vận tốc:
v = v0+at = 3+0,5x10 =8m/s.
- Áp dụng CT tính quãng đường:
s = v0t+at2/2 = 3x10+0.5x102/2 =55m
V0
V0
ΔV0
V
a
+
Điểm đặt lên vật
Chiều ngược với chiều của vector vận tốc
V
O A ?t B
t0 t
v0
v
III) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG TH?NG CH?M D?N D?U CDTCDD
Gia tốc trong CDTCDD
a. Vector gia t?c:
? Gọi v , v0 là vận tốc lần lượt tại các thời điểm t và t0 = 0 ; a là gia tốc.
III) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CH?M D?N D?U CDTCDD
Gia tốc trong CDTCDD
b. Cơng th?c d? l?n gia t?c:
KL: vector gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vector vận tốc.
+ Nếu a trái dấu với v (a<0) thì giá trị tuyệt đối của vận tốc giảm theo thời gian (vO A ?t B
t0 t
v0
v
2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CH?M D?N ĐỀU.
a / Cơng th?c vận tốc theo thời gian :
+ Nếu a trái dấu với v (a<0) thì giá trị tuyệt đối của vận tốc giảm theo thời gian (v2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CH?M D?N ĐỀU.
a / Cơng th?c vận tốc theo thời gian :
+ Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng ch?m d?n đều là :
v ? v0 = at
? v = v0 + at
b / Đồ thị vận tốc theo thời gian :
v (m/s)
O
t (s)
?
a < 0
2) VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CH?M D?N ĐỀU.
3) CÔNG THỨC QUÃNG ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CHẬM DẦN ĐỀU.
a. Công thức tính quãng đường đi được:
b. Phương trình chuyển động thẳng chậm dần đều:
Chú ý:
Với chuyển động chậm dần đều thì: a<0
Bài toán Ví dụ 2 áp dụng:
Một xe đạp đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 3m/s, sau đó phanh lại giảm tốc trong 10s với gia tốc 0,1m/s2. Hãy tính vận tốc và quảng đường của xe sau khi tăng tốc?
Giải:
Áp dụng CT tính vận tốc:
v = v0+at = 3 - 0,1x10 = 2m/s.
- Áp dụng CT tính quảng đường:
s = v0t+at2/2 = 3x10 - 0.1x102/2 = 25m
 
Gửi ý kiến