Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thành Trương
Ngày gửi: 18h:18' 07-12-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 7
Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Ti?t 39. Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
3. Cuộc đấu tranh của quý tộc Trần
Ti?t 39.Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
Thành Tây Đô
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Ti?t 39. Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?
Vì sao nhà Minh xâm lược nước ta ?
Quân Minh mượn cớ khôi phục lại nhà Trần
Trước âm mưu xâm lược của nhà Minh nhà Hồ đã có thái độ như thế nào?
- Nhà Minh mượn cớ khôi phục nhà Trần để xâm lược và đô hộ nước ta.
.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đông Đô
Đa Bang
Lai Châu.
(Tây Đô)
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
Sông Hồng
Sông Đà
(Mộc Thạch)
(Trương Phụ)
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui
Ta tấn công
Doanh trại giặc
Chú giải
.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đông Đô
Đa Bang
Lai Châu.
(Tây Đô)
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
Sông Hồng
Sông Đà
(Mộc Thạch)
(Trương Phụ)
.Muộn Hải
. D?i An
.Hưng Yên
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui
Ta tấn công
Doanh trại giặc
Chú giải
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
- Tháng 11/1406, 20 vạn quân Minh xâm lược nước ta
- Nhà Hồ tổ chức kháng chiến  Thất bại .
Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?
Do đường lối kháng chiến sai lầm là không đoàn kết được dân không biết dựa vào dân để đánh giặc
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
- Về chính trị
Về chính trị nhà Minh đã thi hành những chính sách cai trị như thế nào ? Mục đích ?
Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào Trung Quốc.
- Về kinh tế:
Trên lĩnh vực kinh tế nhà Minh thi hành những chính sách như thế nào ?
Đặt ra nhiều thứ thuế, vơ vét của cải.
-Về văn hoá:
Thi hành chính sách đồng hóa , ngu dân.
Về văn hóa nhà Minh có những thủ đoạn gì ?
“ Trương Phụ đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây đầy núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ,hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh … ( Đại Việt sử kí toàn thư )
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta? Theo em chính sách nào là thâm độc nhất, vì sao ?
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
- Chớnh sỏch cai tr? c?c kỡ thõm d?c v tn b?o, chỳng mu?n dõn t?c ta ph?i l? thu?c vo chỳng.
Chớnh sỏch cai tr? thõm d?c nh?t l chớnh sỏch d?ng húa ,ngu dõn.
Vỡ chỳng mu?n h?y di?t n?n van húa dõn t?c ta, bi?n dõn ta tr? nờn d?t nỏt d? d? dng cai tr? .
- Về chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào Trung Quốc.
- Về kinh tế :Đặt ra nhiều thứ thuế, vơ vét của cải.
- Về văn hóa : Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân.
 Cai trị thâm độc tàn bạo.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
Gây binh kết oán trải 20 năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi
…“ Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi .”
( Bình Ngô đại cáo)
Nhà Minh thi hành các chính sách cai trị trên nhằm mục đích và thủ đoạn gì
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
3. Cuộc đấu tranh của quý tộc Trần
Biển Đông
Lào
.Nghệ An
.Nam Định
.Quảng Ninh
.Phú Thọ
Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh
Trung Quốc
.Thái Nguyên
.Thanh hóa
TRẦN NGUYÊN KHANG
TRẦN NGUYÊN THÔI
PHẠM TẤT ĐẠI
.Đông Triều
.Bắc Giang
PHẠM NGỌC
Nơi diễn
ra các
Cuộc khởi nghiã
.Ninh Bỡnh
TRẦN NGỖI
TRẦN QUÝ KHOÁNG
Tiết 39. Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
.Haỷi phoứng
TRẦN HỒ
LÊ NGÃ
Biển Đông
Lào
.Lạng Sơn
.Nghệ An
Bô Cô (Nam §Þnh)
Lai Châu.
.H Tõy
Lược đồ cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi
.Ninh Bình
.Hải Phòng
Sụng D
Sụng H?ng
Căn cứ nghĩa quân
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui
Ta tấn công
Doanh trại giặc

Biển Đông
.Lạng Sơn
.Thanh Hóa
.Nam Định
Lai Châu.
.Phú Thọ
Lược đồ cuộc kkởi nghĩa của Trần Quý Khoáng
Trung Quốc
.Ninh Bình
.Thuận Hóa
.Hóa Châu
Sụng D
Sụng H?ng
................
..............
..........
........
.......
Nơi ta phòng thủ

Quân giặc tấn công

Quân ta rút lui

Doanh trại giặc
Thảo luận: Nêu nguyên nhân thất bại? í nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa ?
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
3. Cuộc đấu tranh của quý tộc Trần
- Nguyên nhân thất bại: Do thiếu sự phối hợp, thiếu sự liên kết, nội bộ mâu thuẫn.
-Y nghĩa lịch sử: Neõu cao tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh là gì ?
A. Do lực lượng của quân Minh rất mạnh
B. Do đường lối kháng chiến sai lầm là không đoàn kết được dân, không biết dựa vào dân để đánh giặc.
C. Do nhà Hồ chỉ thiên về xây dựng phòng tuyến phòng thủ và dựa vào quân chủ lực.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
BÀI TẬP 1:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
- Không biết dựa vào dân, không đoàn kết được toàn dân, chiến đấu đơn độc
Cách đánh của nhà Trần chống giặc Mông -Nguyên
Cách đánh của nhà Hồ chống giặc Minh
- Dựa vào dân " Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh".
- Vừa đánh cản giặc vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, buộc giặc phải theo cách đánh của ta
Đường lối kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên của nhà Trần và của nhà Hồ trong kháng chiến chống giặc Minh có gì khác nhau?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
CHÚNG TA CÙNG NHAU GIẢI TRÍ :
H
K
Ý
U
Q
N
R
T

I
V
I

Đ
G
N
N

R
T

G
N
A
B
A

I
Ô
Đ
G
N
Ô
Đ
Đ

I
N
U
G
N
U
D
G
N

Đ
Đ
G
N
Á
T
O
G
CÂU 1
TỪ KHÓA
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
8
7
6
6
13
8
6
ĐÂY LÀ TÊN THẬT CỦA VỊ GIẢN ĐỊNH HOÀNG ĐẾ
ÔNG LÀ CON TRAI CỦA ĐẶNG TẤT , HƯỞNG ỨNG
CUỘC KHỞI NGHĨA TRẦN QUÝ KHOÁNG
TÊN THẬT CỦA VỊ VUA LẤY HIỆU LÀ TRÙNG QUANG ĐẾ.
THÀNH NHÀ HỒ ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI HÀ TÂY
TÊN GỌI KHÁC CỦA THĂNG LONG THỜI NHÀ HỒ
TÊN CỦA NƯỚC TA THỜI LÝ – TRẦN
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM SỨC KHỎE
 
Gửi ý kiến